We zien dat je waarschijnlijk onze advertenties blokkeert. RTLNieuws.nl heeft de inkomsten uit advertenties nodig om goede, onafhankelijke verhalen te blijven maken. Ook kan het zijn dat door het gebruik van een adblocker bepaalde functies op de website niet goed werken. Maak je een uitzondering voor onze pagina's? Voor meer informatie, klik hier.
Menu Zoeken Mijn RTL Nieuws

16 maart 2012 14:35

Pensioenvermogen NL stijgt naar 146% BBP

Pensioenvermogen NL stijgt naar 146% BBP

De Nederlandse pensioenfondsen hadden eind 2011 het recordvermogen van 870,6 miljard euro in kas.

In 25 jaar zijn de fondsen zeer rijk geworden, ook ten opzichte van onze totale economie.

Pensioenfondsen zijn zeer rijk

DNB heeft vandaag de definitieve pensioencijfers over 2011 gepubliceerd. Het totale bezit van onze pensioenfondsen is vorig jaar gestegen van 801,9 naar 870,6 miljard euro, een plus van bijna 69 miljard euro.

De 450 bedrijfstak- en ondernemingspensioenfondsen van ons land hebben vooral een prima vierde kwartaal 2011 gezien. De fondsen werden toen maar liefst 34 miljard euro rijker.

Historisch lage rente

De kassa’s van de fondsen lopen vol omdat er meer premies binnenkomen dan dat er pensioenen worden uitgekeerd. Ook hebben de pensioenbeleggers het afgelopen jaar mooie rendementen gemaakt, vooral de lage rente heeft de fondsen flink rijker gemaakt. De fondsen hebben ondermeer 45 miljard euro aan waarde toegevoegd via rentederivaten.

CBS

RTLZ heeft vandaag het CBS ook gevraagd om een overzicht te maken van 25 jaar Nederlandse economie. Daaruit volgt een zeer optimistisch beeld voor de (toekomstige) gepensioneerden. Het pensioenbezit afgezet tegen ons jaarlijkse Bruto Binnenlands Produkt is de afgelopen namelijk stelselmatig gestegen.

Verhouding pensioenen en BBP

Pensioenen en BBP in miljarden

Jaar - pensioenbezit - BBP - Verhouding %

1986 207 140 68%

1987 209 149 71%

1988 218 160 74%

1989 230 170 74%

1990 244 176 72%

1991 257 188 73%

1992 268 200 74%

1993 276 219 79%

1994 290 226 78%

1995 305 244 80%

1996 320 274 86%

1997 342 309 90%

1998 362 366 101%

1999 386 436 113%

2000 418 445 106%

2001 448 466 104%

2002 465 435 93%

2003 477 636 133%

2004 491 539 110%

2005 513 636 124%

2006 540 704 130%

2007 572 779 136%

2008 594 710 119%

2009 571 745 130%

2010 588 802 136%

2011 595 871 146%

146% BNP

Vanaf 1986, het eerste jaar waarover DNB pensioencijfers publiceert, tot en met 2011 is het pensioenvermogen naar verhouding veel harder gestegen dan ons totale inkomen is gegroeid. In 1986 hadden we, ook naar verhouding, veel minder pensioen gespaard dan nu. In 1986 was ons pensioenvermogen nog maar 68% van het BBP. Eind 2011 lag het pensioenvermogen op een record van 146% van het BBP.

Nergens ter wereld is het relatieve pensioenvermogen zo hoog als in Nederland, een geruststellende gedachte.

Vermogen

Het vermogen van de pensioenfondsen per 31-12-2011 is onder te verdelen in:

Aandelen en deelnemingen – 530 miljard euro euro

Obligaties – 199,8 miljard euro

Derivaten – 68,6 miljard euro

Leningen en deposito’s – 48 miljard euro

Vastgoed – 9,5 miljard euro

Overig – 14,4 miljard euro

Dekkingsgraad

De enorme rijkdommen van de pensioenfondsen staan in schril contrast met de lage dekkingsgraden. Doordat de toekomstige verplichtingen van de fondsen worden berekend tegen een nu uiterst lage risicovrije rente, moeten de fondsen ook echt veel meer geld in kas hebben. Eigenlijk moeten de fondsen voor een echt gezonde situatie zelfs nog 325 miljard euro meer aan vermogen hebben dan de huidige 870 miljard, dan zou de dekkingsgraad pas op 125% zijn.

De gemiddelde dekkingsgraad stond bij een rekenrente van 2,54% eind 2011 op slechts op 94%, voor het ABP gold toen zelfs maar 91%. DNB vereist 105% als absoluut minimum, en voor een gezond fonds telt zelfs 125% als minimum.

Als een pensioenfonds eind 2013 niet op de minimaal vereiste 105% staat, dan moet er worden gekort op de rechten en de uitkeringen. Gezien de steeds verder dalende rente, ook dit jaar daalt de rente weer verder, moeten talloze fondsen de komende 2 jaar misschien wel zo'n 10 tot 15% afstempelen, ondanks hun historisch hoge rijkdom.

Record vermogen pensioensector, toch crisis: /components/financien/rtlz/nieuws/6701-11-2011article
Topnieuws