Menu Zoeken Mijn RTL Nieuws

01 april 2010 07:49

'Overheid moet 50 en mogelijk 65 miljard bezuinigen'

Het CPB onderschat de mate waarin bezuinigd moet worden. In plaats van 29 miljard moet er eerder ruim 50 miljard worden geschrapt. Door de grote onzekerheid kan dat oplopen tot 65 miljard euro. Studiegroep: 29 miljard bezuinigen in 2015; 18 miljard al in 2015

Studiegroep: 29 miljard bezuinigen in 2015; 18 miljard al in 2015

Bekijk alle voorstellen van de 20 ambtelijke werkgroepen:

Bezuinigingsvoorstellen: botte bijl

8-10% van het bbp

Dat schrijven de economen Lans Bovenberg (Univesiteit Tilburg) en Bas Jacobs (Erasmus Universiteit) in een ingezonden stuk in de Volkskrant. Uitgedrukt in het bbp komt dat uit op 8 tot 10%. Jacobs en Bovenberg spreken van ''een ongekende opgave om de overheidsfinanciën in het gareel te krijgen''.

'CPB is Rijkelijk optimistisch'

De cijfers van het CPB onderschatten volgens Bovenberg en Jacobs niet alleen de benodigde bezuinigingen, zij zijn ook 'rijkelijk optimistisch'. Zij wijzen op de stijging van de opbrengsten van de btw en vennootschapsbelasting van 2015. Bovenberg en Jacobs geven echter aan dat door forse vermogensverliezen van particulieren en pensioenfondsen de btw-opbrengsten in de toekomst lage zullen uitvallen. Ook zullen naar hun idee de opbrengsten uit vennootschapsbelasting minder snel herstellen.

'Te optimistisch ove herstel wereldeconomie'

Het CPB is volgens Bovenberg en Jacobs ook te optimistisch over het herstel van de wereldeconomie.

Recente artikelen over de overheidsfinanciën:

Overheidstekort 5,3% in 2009, schuld boven 60%CPB: 29 miljard euro structureel bezuinigen'Twintig miljard bezuinigen genoeg'Eigen Huis herhaalt: stop morrelen aan hypotheekrenteWellink is beperking hypotheekrenteaftrek vóór en lost hypotheek afVermeend: alleen hypotheekrente-aftrek bij aflossing'Beperken hypotheekaftrek voor 60% geen taboe'VVD: 30 miljard bezuinigen en belastingen verlagenBalkenende eist in 2015 evenwicht in begroting'CDA-programma handhaaft hypotheekrenteaftrek'D66: hypotheekrente geleidelijk beperken'Lasten stijgen snelst door GroenLinks en D66'D66: bezuinigingen nu niet meer uitstellenGroenLinks wil hypotheekrente geleidelijk afschaffenGroenLinks: Niet meer jaar en dag in de Bijstand

Topnieuws