Leo Lucassen

Rutte werkt nog altijd discriminatie in de hand

15 maart 2021 07:23

Afgelopen donderdag berichtte de NOS dat 31 procent van de PVV-stemmers het eens is met de stelling dat het goed zou zijn als Wilders zich 'iets milder over moslims uitlaat'. 

Nu kun je steggelen of de nadruk bij de ondervraagden op 'iets' dan wel 'milder' ligt, maar het blijft een interessante uitkomst, die goed aansluit bij onderzoek dat laat zien dat Nederlanders vaak positiever denken over migratie dan je op grond van de geluiden uit de Haagse politieke echokamer en de Hilversumse talkshows zou verwachten.

Zo bleek dat Nederlanders tussen 2014 en 2018 gunstiger zijn gaan oordelen over de impact van immigratie op de economie.

Een ander voorbeeld is dat wij genuanceerder denken over de opvang van vluchtelingen dan vaak aangenomen. En vlak na de 'vluchtelingencrisis', toen een golf van islamistisch geïnspireerde terroristische aanslagen Europa teisterde, vond niettemin 77 procent dat Nederland vluchtelingen moet opvangen. En maar een op de vijf zag hen als een gevaar voor de veiligheid. 

Deze bevindingen laten zien dat er een gat zit tussen het dominante pessimisme over migratie in het publieke debat en wat er leeft onder brede lagen van de bevolking. Een verklaring voor die kloof zou kunnen zijn dat de dagelijkse werkelijkheid veel genuanceerder en rijker geschakeerd is dan het zwart-witte beeld dat ons wordt voorgehouden.

Een werkelijkheid waarin de gestage voortgang van het integratieproces van kinderen van migranten zichtbaar is. Zo volgen kinderen van doorgaans laag opgeleide ouders uit Marokko en Turkije steeds vaker een hogere opleiding en wordt het al normaler dat ze – ondanks structurele discriminatie op de arbeidsmarkt – op hogere posities terechtkomen.

Natuurlijk geldt dat lang niet voor iedereen en blijft een deel gevangen in een cirkel van armoede en uitsluiting. Maar de vooruitgang waarvan de contouren al zichtbaar waren voordat Paul Scheffer zijn sombere 'Multiculturele drama'-artikel publiceerde in januari 2000, is onmiskenbaar.

En inmiddels heeft diezelfde Scheffer - schoorvoetend - toegegeven dat zijn voorspellingen destijds te zwartgallig en alarmistisch waren. 

Miniatuurvoorbeeld
Lees ook:

Hoezo geen visie of controle op migratie?

Dat alles betekent niet dat het Haagse en Hilversumse rumoer geen gevolgen heeft. Het decennialang stigmatiseren van een grote groep Nederlandse burgers als ongewenst, onbetrouwbaar en gevaarlijk door Wilders en Baudet, maar ook het verdacht maken en schromelijk overdrijven van het aantal asielzoekers door mainstream politici (zoals in deze verkiezingscampagne door zowel Hoekstra als Rutte) heeft wel degelijk gevolgen.

De toeslagenaffaire, waarin de etnische profilering van honderdduizenden Nederlanders tot een ongekende ellende heeft geleid, de steeds opnieuw aangetoonde discriminatie op de arbeidsmarkt en etnisch profileren door de politie laten zien hoe diep die institutionele uitsluiting inmiddels wortel heeft geschoten.

Daardoor worden overigens niet alleen de burgerrechten van een deel van de bevolking geschonden, maar het tast ook de motivatie van nieuwkomers aan om zich volledig voor de samenleving in te zetten. En dat is in niemands belang.

Minstens zo zorgelijk als het openlijk racisme en de islamofobie van Baudet en Wilders is dan ook dat andere politieke partijen in hun richting zijn opgeschoven. Dat geldt vooral voor de VVD waar partijleider Rutte, zoals vorig weekend betoogd door de Maastrichtse hoogleraar Mathieu Segers, al bijna twintig jaar immigranten en hun nakomelingen als voorwaardelijke Nederlanders beschouwt.

Met zijn 'pleur op'-retoriek verspreidt Rutte, bewust of onbewust, het etnocentrische en racistische mensbeeld van zijn radicaal-rechtse collega's. En draagt hij bij aan een politiek en bureaucratisch klimaat waarin het normaal is om onderscheid te maken naar herkomst en etniciteit.

Politici die zeggen te hechten aan kansengelijkheid zullen deze verdunde variant van de radicaal rechtse ideologie expliciet moeten verwerpen. Anders heeft hun kritiek op Wilders en Baudet uiteindelijk weinig om het lijf.

RTL Z First Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de Z First nieuwsbrief

Wil jij elke ochtend als eerste op de hoogte zijn van wat er speelt op economisch gebied? Schrijf je dan nu in voor de Z First nieuwsbrief