Ga naar de inhoud
René Cuperus

Elke gemolesteerde boa is er één te veel

Afgelopen woensdag was er een landelijke staking van boa’s, de bijzondere opsporingsambtenaren. Zeg maar de agenten-zonder wapen. Deze 'toezicht en handhavingspolitie' wil beter beveiligd worden. Liefst met wapenstok en pepperspray.

Die wens wordt halsstarrig tegengehouden door Veiligheidsminister Grapperhaus. Hij wil van boa’s absoluut geen nieuwe politie maken. Daar kunnen goede redenen voor zijn, maar ik vrees dat de minister die beslissing nog gaat betreuren. Want het verhaal over de onbeschermde boa’s zou de komende weken een vervelend staartje kunnen krijgen.

Ik denk dat de boa’s heel goed aanvoelen dat dit wel eens een hele hete coronazomer kan gaan worden. De coronacrisis leidt tot een strijd om de publieke ruimte. Letterlijk en figuurlijk. Veel meer mensen dan normaal zijn thuis of vervelen zich op straat. Veel meer mensen dan normaal recreëren in eigen land. Veel minder mensen zullen naar het buitenland op vakantie gaan.

De anderhalve meter-samenleving leidt al tot extra openbare prikkelbaarheid. Dat zal op hete, drank- en drugsovergoten zomerdagen alleen nog maar erger worden. Als grote groepen mensen elkaar gaan tegenkomen in parken en bij stranden, plassen en meren.

Je zult dan maar de lieve vrede en openbare orde moeten bewaren. En de nogal onduidelijke coronaregels moeten handhaven. De boa’s vangen als frontlinie dan de eerste klappen op. En zo gebeurde dat op Hemelvaartsdag op het strand van IJmuiden.

Onder de rook van de Hoogovens werden boa’s door een groep jongeren belaagd, achtervolgd en gemolesteerd. Tot ziekenhuisbehandeling aan toe. Dat was de directe aanleiding voor de boze acties van de boa’s

IJmuiden was een incident in een lange reeks. Voor wie er oog voor heeft, bleken er veel meer van dit soort geweldsincidenten met boa’s in de publieke ruimte te zijn geweest. Alleen al de laatste periode waren er botsingen met boa’s in Castricum, Arnhem, Ede en Rotterdam. In Urk werd een boa onder hoongelach door jongens de haven ingegooid. Dat leverde een 'leuk' Dumpert-videootje op.

Natuurlijk zijn dit soort ontsporingen van alle tijden, maar het heeft er de schijn van dat de coronatijd als een snelkookpan fungeert en dat het aantal incidenten fors toeneemt.

Ik sprak laatst lokale bestuurders die zich hier ernstig zorgen over maken. Die zijn bang dat er in de coronatijd een heuse strijd om de openbare ruimte ontbrandt wanneer allerlei groepen elkaar gaan treffen.

Volgens hen was het geen toeval dat er net in deze periode in de Amsterdamse Indische buurt meerdere anti-homo gewelddadigheden achter elkaar plaatsvonden. In coronatijd wordt er meer dan ooit door hangjongeren op straat rondgehangen. Met alle risico’s van dien voor de gebruikelijke slachtoffers van de multiculturele straatcultuur: homo’s, Joden en westerse vrouwen.  

De sfeer in de steden zal er niet beter op zijn geworden door de halve burgeroorlog in Amerika. Het handhaven van de openbare orde zal nog meer onder het vergrootglas van 'institutioneel racisme' komen te liggen dan al het geval is. Dat geldt net zo goed voor de ongewapende boa’s als voor de gewapende politie.

Ik kan niet goed beoordelen of de claim van de boa’s voor bewapening echt verstandig is. Omgang met escalatie van geweld en wapengebruik vergen een enorme training en ervaring. Ik weet niet of de boa’s daar zomaar geschikt voor zijn. Verkeerd wapengebruik kan ook tot veel extra ellende leiden.

Maar het is wel heel veelzeggend wanneer een beroepsgroep hier zelf mee komt. Die geeft daarmee aan zich absoluut niet veilig te voelen als toezichthouders in de samenleving. Dat is nogal een statement. Je moet dan wel van goeden huize komen om daar pal voor te gaan liggen, zoals Grapperhaus nu doet. Dat mag alleen maar als je dan 100% zeker kunt garanderen dat de politie direct bijstand verleent aan boa’s in het nauw. Elke gemolesteerde, gewonde boa is er dan één te veel.

Boa’s zijn geen 'melkertbanen' meer, maar zijn sinds de oprichting van de Nationale Politie in het gat gesprongen van de verdwenen wijkagenten. Zij verdienen alle bescherming, hetzij met eigen wapens, hetzij via een harde veiligheidsgarantie van hun bewapende collega’s.

Het is een mooie zaak dat premier Rutte in zijn laatste persconferentie heeft aangekondigd dat we weer min of meer op vakantie kunnen. Dat is een belangrijk ventiel voor de hogedrukpan die de publieke ruimte momenteel is. Lokaal bestuur, politie en boa’s zullen, hoe dan ook, het hoofd flink koel moeten houden in de komende hete coronazomer.