Menu Zoeken Mijn RTL Nieuws

10 april 2017 13:04

Ontslagen zorgdirecteur kan fluiten naar hogere afkoopsom

Een ontslagen zorgdirecteur die al een hoge vertrekpremie ontving, heeft naast een extra afkoopsom van 88.000 euro gegrepen. De rechter vindt dat hij daar geen recht op heeft.

Eind 2013 ontsloeg de destijds kwakkelende zorginstelling Saxenburgh Groep uit Hardenberg haar financieel bestuurder Henk van der Wal. De Overijsselse zorginstelling (omzet 125 miljoen euro, 1100 voltijdsmedewerkers) gaf hem een vertrekpremie van 264.000 euro mee.

Meer dan WNT-norm

Dat was veel meer dan de maximale vertrekpremie, die de Wet Normering Topinkomens (WNT) in principe toestaat. Volgens die wet mag een (semi-)publieke instelling maximaal 75.000 euro aan ontslagvergoeding aan bestuurders meegeven.

Maar omdat Van der Wal al vóór het ingaan van de wet in 2013 in dienst was, viel hij onder een overgangsregeling. Daardoor had hij recht op de oude afspraken uit zijn arbeidscontract; een afkoopsom van ruim 176.000 euro. Ook ontving hij nog eens ruim 88.000 euro voor het afbetalen van zijn opzegtermijn.

Te veel betaald

Eind 2015 meldde RTL Nieuws dat de zorginstelling de ontslagen bestuurder 88.000 euro teveel had betaald. Na een onderzoek oordeelde toezichthouder CIBG namelijk dat Van der Wal geen recht had op de uitbetaalde opzegtermijn. Onder protest betaalde de bestuurder dat bedrag terug, waarmee de zaak leek afgedaan.

Nu blijkt echter dat Van der Wal daarna naar de rechter is gestapt, om alsnog de betaling van zijn opzegtermijn af te dwingen. Uit een recent openbaar geworden uitspraak van de rechtbank Overijssel in Zwolle blijkt dat hij daar bot heeft gevangen. Volgens zijn voormalige advocaat loopt er "voor zover ik weet" geen hoger beroep. Van der Wal reageerde niet op een verzoek tot toelichting.

Achterdeurtjes

Volgens de rechter is de maximering van de ontslagvergoeding in de WNT "een verankering van het maatschappelijk breed gedragen gevoel dat in de (semi-)publieke sector in beginsel geen plaats is voor hoge ontslagvergoedingen die betaald worden uit publieke middelen. De wetgever heeft duidelijk aangegeven dat er geen mogelijkheden en gronden moeten zijn voor afwijking van het gestelde maximum."

Eind vorig jaar bleek dat er ondanks de Wet Normering Topinkomens nog steeds veel hoge ontslagvergoedingen worden uitbetaald, als gevolg van de zogenoemde overgangsregeling.

Ook blijken er in de praktijk wel degelijk achterdeurtjes te zijn, waarmee de inkomens- en afkoopsommenwet kan worden omzeild. Zo lieten (semi-)publieke instellingen hun vertrokken bestuurders soms nog een tijdje op de loonlijst staan als adviseur of onderzoeker, of voerden een organisatiewijziging door waardoor topfunctionarissen niet meer onder de WNT vielen.

Topnieuws