Personal finance

'Vermogensbelasting is diefstal'

16 februari 2016 18:01 Aangepast: 10 juni 2016 13:18

De vermogensrendementsheffing in Nederland is in strijd met Europees recht en kan leiden tot oneigenlijke ontneming, ofwel diefstal door de staat.

Mensen die zeer verschillende resultaten behalen op hun vermogen, betalen hetzelfde percentage belasting. Dat leidt tot willekeur, schrijft advocaat-generaal René Niessen in een zwaarwegend advies aan de Hoge Raad. Lijdt een belastingplichtige verlies op z'n vermogen dan kan de rechter beslissen dat hij geen belasting over z'n vermogen hoeft te betalen.

Recht op compensatie
Het is een spijkerharde conclusie van de advocaat-generaal.

Als de Hoge Raad het advies overneemt − wat in veel gevallen gebeurt − dan kan dat verstrekkende gevolgen hebben. Mensen die het schip in zijn gegaan kunnen allemaal een claim indienen. Als je namelijk geld verliest door deze regeling dan heb je volgens de advocaat-generaal gewoon recht op compensatie en kun je dus een claim indienen om dat geld terug te krijgen.

We hebben vandaag een rondje deskundigen gebeld vandaag en die zeggen allemaal: als de Hoge Raad dat advies overneemt stap dan naar de rechter want je staat gewoon hartstikke sterk met deze uitspraak.

In Z Today werden de mogelijke gevolgen van het advies uitgebreid besproken.

Diefstal
De belastingdienst gaat er nu vanuit dat iedereen een rendement van 4 procent kan behalen. Een deel van dit fictieve rendement, namelijk 1,2 procent, moet worden afgedragen aan de Belastingdienst.

Deze regeling is aan het einde van de jaren negentig gemaakt na een lange periode van grote economische voorspoed. Maar volgens de advocaat-generaal kan met de kennis van nu niet meer worden uitgegaan van een dergelijk rendement.

"Wanneer dit vaste percentage belasting niet kan worden betaald uit de opbrengst van het vermogen is er sprake van een oneigenlijke ontneming.'' Oftewel: diefstal. 

Ministerie vindt heffing prima
De rechter kan de regeling niet wijzigen of vervangen omdat daarbij politieke keuzes moeten worden gemaakt. De advocaat-generaal adviseert de wetgever een termijn te geven voor aanpassing of vervanging van de regeling.

"Zolang dat niet is gebeurd, kan de rechter beslissen dat de regeling buiten toepassing moet blijven in gevallen waarin een belastingplichtige verlies lijdt op zijn vermogen."

In een reactie laat het ministerie van Financiën weten het totaal niet eens te zijn met het advies van de advocaat-generaal. Het ministerie vindt de heffing niet in de strijd met de wet.

Altijd weten wat er speelt?
Download de gratis RTL Nieuws-app en blijf op de hoogte.

Playstore Appstore

Dit is een artikel van