Ga naar de inhoud
Blunderende bewakers

Cipiers die verkeerde gevangene vrijlieten, krijgen baan niet terug

Detentiecentrum Schiphol Beeld © ANP

Twee bewakers van het detentiecentrum op Schiphol, die een verkeerde gevangene vrijlieten, krijgen hun baan niet terug. De werknemers werden voor straf overgeplaatst, maar vinden dat onterecht.

Uit een vandaag openbaar geworden uitspraak blijkt dat de kantonrechter in Haarlem de blunderende bewakers geen gelijk geeft. Ten tijde van de uitspraak, tweeënhalve maand na het incident, was de abusievelijk vrijgelaten gedetineerde nog op vrije voeten.

Lang dienstverband

De mannen beschikten over een lang en onberispelijk dienstverband van respectievelijk 11 en 28 jaar bij de Dienst Justitiële Inrichtingen. Daar waren zij werkzaam op de Binnenkomst Afdeling Delinquenten (BAD) van het Detentiecentrum Schiphol.

In die functie – die intern bekend staat als 'badmeester' - waren zij verantwoordelijk voor de ontvangst en het vertrek van gevangenen. Op Schiphol gaat het bijvoorbeeld om (al dan niet uitgeprocedeerde) asielzoekers, maar ook om bijvoorbeeld bolletjesslikkers.

Verkeerde vrijgelaten

In de avond van 17 augustus kregen de bewakers de opdracht een gedetineerde vrij te laten. Daarbij volgden zij de procedures niet correct, waardoor het kon gebeuren dat een verkeerde gevangene – met dezelfde achternaam – in vrijheid werd gesteld.

Geen
Lees ook:
Geen ontslag voor cipiers die deuren Rotterdamse gevangenis openlieten

Toen het Detentiecentrum Schiphol de fout een dag later ontdekte, ging een arrestatiebevel uit om de ten onrechte in vrijheid gestelde gevangene op te pakken. Maar dat was begin deze maand nog niet gelukt; de man loopt nog vrij rond. Wat hij op zijn kerfstok had, is onduidelijk. 

Overplaatsing

De twee verantwoordelijke bewakers werden door hun werkgever geschorst, en uiteindelijk bestraft met een overplaatsing naar een andere functie in het detentiecentrum. Voor een van hen was dat ook een degradatie. Zij dankten het mede aan hun lange en onberispelijke dienstverband dat zij niet werden ontslagen.

Toch namen de werknemers geen genoegen met hun straf; zij stapten zij naar de rechter om hun oude baan terug te krijgen. Volgens hen waren de procedures niet helder en hadden zij hun fout gemaakt als gevolg van onderbezetting en werkdruk.

Beschamend

Beide werknemers vinden de straf te zwaar, en vinden al voldoende te zijn gestraft door de ingrijpende persoonlijke gevolgen van het incident. "Hun leven staat op de kop, zij slapen slecht, en ervaren de overplaatsing als zeer beschamend", stelde hun advocaat voor de rechtbank.

Hoewel de kantonrechter in Haarlem wel vindt dat de bewakers een 'spoedeisend belang' hadden om hun zaak in behandeling te krijgen, krijgen zij verder geen gelijk. Volgens de rechter waren de procedures duidelijk, en hadden de mannen die zeker gezien hun lange dienstverband moeten kennen en uitvoeren.

De kantonrechter benadrukt ook dat van hen verwacht had mogen worden dat zij hun taken alert en zorgvuldig zouden uitvoeren. "Temeer omdat het maken van een fout hierbij ernstige gevolgen kan hebben, zoals nu ook is gebleken omdat de onterecht vrijgelaten gedetineerde nog vrij rondloopt."

Werkdruk

Wel erkent de rechter dat er bij het detentiecentrum op Schiphol sprake is van een structurele onderbezetting. Zo waren er op de betreffende avond niet de gewone zes, maar slechts vier 'badmeesters' werkzaam. "Dat hierdoor fouten op de loer liggen, is niet onaannemelijk", aldus de uitspraak.

Toch
Lees ook:
Toch ontslag voor Rotterdamse cipiers die pizza bestelden

Toch vindt de kantonrechter niet aannemelijk dat werkdruk in dit geval de oorzaak van de bewakingsblunder was. De mannen zouden de vrijlating die avond makkelijk op een later, minder hectisch tijdstip hebben kunnen uitvoeren.

Sleutelrol

Ten slotte vindt de kantonrechter het ook niet onterecht dat de cipiers anders zijn gestraft dan andere bij de vrijlating betrokken werknemers. Daarbij speelt een rol dat de twee betreffende werknemers (bijna letterlijk) de sleutelrol speelden in de procedure, en dus een grotere verantwoordelijkheid droegen.

Dat betekent dat de bewakers hun oude functie niet terugkrijgen. Ook moeten zij de proceskosten van 793 euro van hun werkgever betalen.

Tumultueuze
Lees ook:
Tumultueuze uitverkoop bij failliet BCC levert 22 miljoen op