Ga naar de inhoud
Geen heksenjacht

Geheime relatie en wangedrag kosten legerofficier zijn baan

Vier vrouwelijke militairen dienden klachten in tegen de majoor. Beeld © ANP

Een majoor van de Landmacht die een geheime relatie onderhield met een ondergeschikte, is terecht door Defensie ontslagen. Volgens de officier is hij slachtoffer van een heksenjacht en is zijn strafontslag veel te streng, maar rechters oordeelden anders. Onlangs verloor de officier ook zijn hoger beroep.

Eind 2018, begin 2019 dienden vier vrouwelijke ondergeschikten van de majoor klachten wegens ongewenst gedrag tegen hem in. Daarop haalde Defensie de officier terug van een buitenlandse missie, schorste hem en begon een onderzoek.

Geheime relatie

Daaruit bleek dat de officier een periode een geheime affectieve relatie had onderhouden met een ondergeschikte, een sergeant-majoor. Volgens de gedragscode van Defensie moeten relaties op de werkvloer te allen tijde worden gemeld. Liefdesrelaties waarbij sprake is van machts- of hiërarchische verhoudingen zijn verboden.

Nadat hun relatie was geëindigd, zou de majoor de vrouw op haar slaapkamer hebben bezocht om haar met iets te feliciteren. Daarbij zou hij haar hebben gezoend, terwijl zij in bed lag.

Ongepast

Ook zou de man een andere vrouwelijke ondergeschikte, een luitenant, ongewenst op de knie hebben aangeraakt. Ten slotte zou de majoor vijf vrouwelijke ondergeschikten hebben lastiggevallen met 'ongepaste en ongewenste' appjes en 'seksueel getinte opmerkingen'.

Seksueel
Lees ook:
Seksueel getint wangedrag kost stagebegeleider Defensie zijn baan

Nadat Defensie de officier op basis van de resultaten van het onderzoek in april 2020 wegens wangedrag ontsloeg, stapte de man naar de rechter om zijn baan terug te eisen. De majoor erkende de verweten gedragingen, maar vond de reactie van de vrouwelijke collega's en zijn werkgever overtrokken.

Heksenjacht

Volgens de ontslagen officier was er sprake van een heksenjacht, en was het strafontslag een veel te zware maatregel. Defensie had genoegen kunnen nemen met een waarschuwing, een verbetertraject of overplaatsing naar een ander legeronderdeel.

Hoewel de rechtbank Den Haag erkende dat het ontslag ingrijpende gevolgen had omdat de man zijn baan en daarmee zijn inkomen verloor, kreeg Defensie er in januari 2021 toch groen licht voor. Daarbij tekende de rechter aan dat een verbetertraject weinig zin zou hebben gehad om de officier niet inzag dat zijn gedrag grensoverschrijdend was.

Wangedrag

De officier ging tegen die beslissing in hoger beroep, maar ook die procedure heeft hij nu verloren. Dat blijkt uit de deze maand openbaar geworden uitspraken in beide zaken. De Centrale Raad van Beroep (CRvB) oordeelt dat Defensie het gedrag van de majoor terecht beschouwt als wangedrag.

Ook de CRvB vindt dat het strafontslag niet te streng is. "Defensie dient te beschikken over integer en betrouwbaar personeel", aldus de bestuursrechter. Dat belang weegt zwaarder dan het belang van de officier bij behoud van zijn baan. Daarbij weegt mee dat er sprake was van langdurig wangedrag, gericht tegen meerdere ondergeschikten.

Meer
Lees ook:
Meer #MeToo-ontslagzaken dan ooit in 2022, dit zijn de opvallendste