Ga naar de inhoud
Werkgever weigerde

Moeder moet bij rechter 9 weken ouderschapsverlof afdwingen

Foto ter illustratie. Beeld © ANP

Een medewerkster van een Zuid-Hollands notariskantoor die net moeder is geworden, heeft via de rechter afgedwongen dat zij na haar zwangerschapsverlof nog 9 weken ouderschapsverlof krijgt. Werknemers in loondienst hebben daar sinds vorig jaar recht op. Maar haar werkgever zei de vrouw niet zo lang te kunnen missen.

Dat ze de rechter moest inschakelen om het ouderschapsverlof te kunnen opnemen, blijkt uit een onlangs openbaar geworden uitspraak van de rechtbank Rotterdam.

Ouderschapsverlof

De vrouw werkte sinds december 2021 wekelijks 17,5 uur voor het kantoor als notarieel medewerkster op de afdeling onroerend goed. Al vrij snel daarna werd zij zwanger. Afgelopen augustus vroeg de medewerkster haar werkgever of zij na haar zwangerschapsverlof aansluitend vanaf maart 2023 negen weken ouderschapsverlof kon opnemen.

Vanaf
Lees ook:
Vanaf augustus 9 weken ouderschapsverlof tegen 70 procent van je loon

Vanaf augustus hebben ouders in het eerste jaar na de geboorte van hun kind wettelijk recht op negen weken grotendeels doorbetaald ouderschapsverlof.

Weigering

Het notariskantoor verbood de vrouw het verlof op te nemen, omdat zij niet zo lang zou kunnen worden gemist. "Voor de periode van jouw zwangerschaps- en bevallingsverlof is het niet mogelijk om jouw functie op te vullen door iemand met notariële ervaring", schreef de werkgever. "Dit omdat er op het moment een krapte is op de arbeidsmarkt en notarieel personeel al helemaal niet te krijgen is."

Volgens het kantoor zou haar langere afwezigheid leiden tot problemen in de bedrijfsvoering. "Als jouw zwangerschaps- en bevallingsverlof ook nog verlengd wordt met negen weken aaneengesloten betaald ouderschapsverlof, wordt het voor kantoor zeer lastig, zo niet onmogelijk om alle functies in te vullen."

Naar de rechter

De vrouw liet het daar niet bij zitten, en stapte naar de rechter. De uitkomst daarvan lag zeker niet bij voorbaat vast. Wettelijk is weliswaar bepaald dat een werknemer ouderschapsverlof kan opnemen gedurende een periode en op een wijze die wordt gekozen door de werknemer. Maar een werkgever kan de gewenste invulling ook weigeren op grond van 'een zwaarwegend bedrijfsbelang en in uitzonderlijke gevallen'.

Volgens het notariskantoor is daarvan sprake, gezien de bezettingsproblemen op de afdeling waar de vrouw werkt. Haar twee collega's zouden door het ouderschapsverlof extra worden belast, naast de toch al hoge werkdruk. Dat zou leiden tot een hoger risico op uitval, lagere klanttevredenheid en dalende omzet.

Werkgever overdrijft

Uit een onlangs openbaar geworden uitspraak blijkt dat de kantonrechter in Dordrecht de vrouw vorige maand gelijk heeft gegeven. De rechter erkent dat het lastig is om de vrouw tijdelijk te vervangen, en dat de werkdruk voor haar collega's toeneemt. Maar van een 'zwaarwegend bedrijfsbelang' zou geen sprake zijn.

Sterker nog, volgens de kantonrechter overdrijft de werkgever de situatie. Zo namen de collega's van de vrouw haar werkzaamheden ook tijdens haar zwangerschapsverlof over, en betreft het verlof een relatief korte periode van negen weken bij een dienstverband van slechts 17,5 uur per week.

Dat betekent dat het notariskantoor de vrouw moet toestaan het verzochte ouderschapsverlof op te nemen. Uit het vonnis blijkt dat de werkgever zich bij de uitspraak neerlegt.

Zwanger
Lees ook:
Zwanger op het werk? Dit zijn je rechten (meer dan je denkt)