Ga naar de inhoud
Geen privékwestie

Ontslag voor directeur die seks had met vrouw van ondergeschikte

De directeur sprak vijf keer onder werktijd af met de vrouw voor seks. Beeld © Getty

Een commercieel directeur die een affaire had met de vrouw van een ondergeschikte mag door zijn werkgever op straat worden gezet. De man verliest zijn baan met topsalaris, krijgt geen cent ontslagvergoeding en kan waarschijnlijk ook fluiten naar een ww-uitkering.

Volgens de man was de affaire een privékwestie, maar de kantonrechter oordeelde anders. Dat blijkt uit een vandaag openbaar geworden uitspraak van de rechtbank Zeeland West-Brabant.

Affaire

De 61-jarige man werkte sinds 1985 bij een Brabants bedrijf, waar hij was opgeklommen tot commercieel directeur. In die functie ontving hij een bruto maandsalaris van 11.750 euro, nog exclusief vakantiegeld en bonussen.

In februari van dit jaar ontving zijn werkgever een klacht van een accountmanager, die sinds vorig jaar voor hetzelfde bedrijf werkte. Volgens de man had de directeur maandenlang een (seksuele) affaire met zijn vrouw, die receptioniste was bij een klant van de onderneming.

Als bewijs overlegde de accountmanager whatsapp-berichten en foto's en filmpjes met een seksueel karakter. Uit de berichten viel onder meer af te leiden dat de commercieel directeur ook onder werktijd met de (veel jongere) vrouw in hotels en huisjes had afgesproken.

Ziekmelding

Omdat zijn vrouw vlak daarvoor had laten weten te willen scheiden en als gevolg van de ontdekking van haar affaire met zijn leidinggevende, had de accountmanager zich tijdelijk ziek gemeld.

De commercieel directeur drong er vervolgens in een app-bericht bij de bedrogen man op aan dat hij snel weer aan het werk zou gaan. Daarbij dreigde hij hem anders geen vast dienstverband te zullen geven.

Seks onder werktijd

Naar aanleiding van de klacht van de accountmanager startte het bedrijf een onderzoek, waarbij ook de commercieel directeur werd gehoord. Vervolgens schorste het bedrijf de directeur, en stapte naar de rechter om zijn dienstverband te verbreken.

De werkgever wilde de commercieel directeur op straat zetten omdat hij verwijtbaar zou hebben gehandeld, onder meer door tijdens werktijd met de vrouw af te spreken om seks te hebben. Ook verweet het bedrijf hem dat hij seksueel getinte foto's en video's maakte, die hij onder werktijd verstuurde, zowel op de werkvloer als bij klanten.

Misbruik

Door het dreigement de accountmanager na zijn ziekmelding geen vast dienstverband te geven, zou de commercieel directeur volgens het bedrijf bovendien ernstig misbruik hebben gemaakt van zijn positie.

Ten slotte eiste het bedrijf salaris terug voor de werktijd die de directeur had besteed aan appen van en ontmoetingen met de vrouw.

Claim 2,5 miljoen

Volgens de commercieel directeur was de affaire echter geen reden hem op straat te zetten. Voor de rechter eiste de man daarom zijn baan terug. Voor het geval dat hij toch zou moeten vertrekken, claimde hij een afkoopsom van 2,5 miljoen euro.

Daar bovenop eiste de directeur een transitievergoeding, een schadevergoeding van 10.000 euro en de betaling van zijn bonus over 2022.

Werkprestaties

De directeur ontkende dat de ontmoetingen met de receptioniste en het appverkeer met haar tijdens werktijd zijn werkprestaties hadden beïnvloed. Zo stelde hij zijn werktijden flexibel te mogen indelen, en altijd ruim voldoende uren te hebben gewerkt.

Ook stelde de directeur dat juist zijn werkgever verwijtbaar handelde, bijvoorbeeld door het gebruik van appjes die onrechtmatig verkregen zouden zijn. De man meende dat die berichten geen rol mochten spelen in de ontslagprocedure en eiste vernietiging daarvan onder last van een dwangsom van 50.000 euro.

Verweer van tafel

Uit een vandaag openbaar geworden uitspraak blijkt dat de rechtbank Zeeland West-Brabant in Tilburg het verweer en de eisen van de directeur van tafel veegt.

Werknemer
Lees ook:
Werknemer ontslagen na 'voor de grap' aanraken borsten collega

De kantonrechter liet de whatsapp-berichten wel toe als bewijs, omdat zij relevant waren voor de waarheidsvinding. De directeur erkende weliswaar de affaire, maar beweerde dat die een privézaak was. Uit het app-verkeer blijkt anders, constateert de rechter.

1261 berichten

Zo verstuurden de directeur en de vrouw elkaar in een periode van negen dagen in september en oktober 1261 berichtjes. Uit een vergelijking met zijn werkagenda blijkt dat die berichten veelvuldig werden gewisseld tijdens reguliere werktijden, ook op momenten dat de man nadrukkelijk werd geacht aan het werk te zijn.

De kantonrechter erkent dat werkgevers moeten toelaten dat werknemers enige werktijd besteden aan privézaken. "Het gaat daarbij echter bijvoorbeeld om kort contact met het kinderdagverblijf of het maken van een afspraak met huisarts of tandarts, niet om het uitgebreid onderhouden van een (online) seksuele affaire."

Ook kwam tijdens het onderzoek en dankzij het app-verkeer vast te staan dat de directeur ongeveer vijf keer onder werktijd met de receptioniste afsprak om seks te kunnen hebben.

Geen privézaak

Het argument dat het een privézaak betrof, werd eveneens van tafel geveegd. "Een affaire is in beginsel een privé aangelegenheid", erkent de kantonrechter.

"Maar de directeur heeft daar zelf een zakelijke aangelegenheid van gemaakt door de affaire aan te gaan met de echtgenote van een ondergeschikte, de affaire binnen de uitvoering van zijn werkzaamheden te brengen en daarbij gebruik te maken van een hem door zijn werkgeefster ter beschikking gestelde mobiele telefoon."

Ook vindt de kantonrechter dat de directeur misbruik van zijn positie maakte, door te dreigen de accountmanager na zijn ziekmelding geen vaste aanstelling te geven.

Terecht ontslag

De kantonrechter vindt de gedragingen zodanig 'ernstig verwijtbaar', dat de directeur door zijn werkgever ontslagen mag worden. Ook hoeft het bedrijf de man niet de door hem geëiste afkoopsom van 2,5 miljoen te betalen, noch een ontslagvergoeding, schadevergoeding of dwangsom.

Omdat het ontslag zijn eigen schuld is, kan de commercieel directeur hoogstwaarschijnlijk ook fluiten naar een ww-uitkering. Ten slotte moet de man duizend euro terugbetalen aan ten onrechte uitgekeerd salaris, voor de werktijd die hij spendeerde aan het onderhouden van de affaire.

Ontslagzaken
Lees ook:
Ontslagzaken in 2021: van kus voor collega tot verkeerde crematie