Ga naar de inhoud
Geld voor feesten en paarden

Leasebedrijf Econocom mag directeur ontslaan wegens gesjoemel

De ontslagen directeur besteedde kick backs aan feesten en paarden. Beeld © ANP

Leasebedrijf Econocom heeft een strategisch directeur terecht ontslagen wegens structureel gesjoemel. Zo liet de man zijn werkgever een bevriende consultant in dienst nemen, die miljoenen opstreek. Vervolgens ontving de directeur fikse vergoedingen van zijn vriend.

Dat blijkt uit onlangs openbaar geworden (tussen)uitspraken van de kantonrechter in Utrecht en het gerechtshof in Arnhem. Mogelijk ontvangt de directeur nog wel een schadevergoeding, als blijkt dat het bedrijf de man niet snel genoeg ontsloeg. 

Failliete klant

De 57-jarige Bart Creemers was sinds 2003 in dienst bij de Nederlandse dochter van het Franse-Belgische leasebedrijf Econocom. Als strategisch directeur was hij bij het bedrijf onder meer verantwoordelijk voor de grote klant Hulpmiddelencentrum, die vorig jaar failliet ging.

Vlak voor het faillissement van het zorgbedrijf meldde Creemers zich ziek, waarop het dossier van de klant werd waargenomen door een collega. Omdat die collega op onregelmatigheden stuitte, liet Econocom een onderzoek instellen door een bedrijfsrechercheur.

Hoge facturen

Daaruit bleek onder meer dat Creemers betrokken was geweest bij het aantrekken van een bevriende consultant, die adviezen ging geven aan het Hulpmiddelencentrum. Deze consultant, Piet Priemis van Talent House, diende daarvoor vette facturen in bij Econocom. Tussen 2015 en 2020 betaalde het bedrijf hem bijna 2,2 miljoen euro.

Uit onderzoek bleek verder dat Creemers vervolgens substantiële geldbedragen van de bevriende consultant ontving. Ook liet hij diens bedrijfje ruim 60.000 euro betalen aan privékosten, onder meer voor het verjaardagsfeest van zijn vrouw en het eindexamenfeest van zijn zoon.

Ontslag

Econocom ontsloeg de strategisch directeur in maart 2020 op staande voet, onder meer wegens belangenverstrengeling. Volgens het bedrijf had hij ervoor gezorgd dat zijn vriend exorbitant hoge bedragen kon opstrijken, waar hij vervolgens ook een deel van ontving.

Sjoemelende
Lees ook:
Sjoemelende directeur moet kosten Porsche en zonnepanelen terugbetalen

Ook zou de ex-directeur een kluis en een televisie hebben laten betalen door andere zakelijke relaties, zijn werkgever hebben laten opdraaien voor privékosten als bloemen en advocaatrekeningen, en schreef hij de Ajax-seizoenkaarten van het bedrijf over op zijn naam.

Lucratieve baan

Uit de uitspraken van de kantonrechter en het hof blijkt dat Creemers dat geld en die goederen overigens niet nodig had omdat zijn werkgever hem zo weinig betaalde. Integendeel, in 2019 verdiende hij ruim 40.000 euro bruto per maand aan salaris en bonussen.

Ook opmerkelijk is dat Creemers geen genoegen nam met zijn ontslag. Om zijn lucratieve baan terug te krijgen of een hoge vertrekpremie binnen te slepen, stapte de man vorig jaar naar de rechter.

'Klokkenluider'

Volgens de ontslagen directeur was zijn werkgever op de hoogte geweest van zijn relatie met de bevriende consultant. De vergoeding van zijn privékosten door het bedrijf van de consultant zouden slechts zijn bedoeld om btw-belasting te ontwijken.

De rechtstreekse betalingen zouden inlossingen van een lening zijn, en sponsoring of investeringen in Creemers' paardenbedrijf C4Horses.

Hulpmiddelencentrum
Lees ook:
Hulpmiddelencentrum boekte megaverliezen; doorstart nabij

Verder suggereerde de ex-directeur dat hij was ontslagen omdat hij als klokkenluider intern bezwaar had gemaakt tegen de hoge tarieven die aan zorgbedrijf Hulpmiddelencentrum werden berekend. Ook beweerde hij dat zijn praktijken pasten in de bedrijfscultuur van Econocom.

Belangenverstrengeling

Uit een recent openbaar geworden uitspraak blijkt dat de kantonrechter in Utrecht weinig geloof hechtte aan dat verweer, of de argumenten niet relevant achtte voor de beoordeling van het ontslag. De rechter stelde de werkgever vorig jaar oktober in het gelijk.

Daartegen ging de ex-directeur in hoger beroep, maar ook het gerechtshof in Arnhem oordeelde dat het bedrijf gegronde redenen had om hem te ontslaan. Het hof kenschetste de man in een tussenuitspraak onlangs als 'een werknemer die de belangen van zijn werkgever ondergeschikt heeft gemaakt aan zijn eigen belangen' en die 'stelselmatig over de grenzen van het betamelijke heen is gegaan'.

"Gelet op het aantal voorvallen waarin sprake is geweest van belangenverstrengeling, de verscheidenheid aan zakelijke relaties van Econocom die de directeur daarin heeft betrokken en de aard van de belangenverstrengeling (...) is sprake van een dringende reden voor ontslag op staande voet", oordeelde het hof.

Wel moet het hof nog uitspraak doen over de vraag of Econocom de directeur meteen ontsloeg nadat het bedrijf over alle relevante informatie beschikte. Als de werkgever dat niet kan bewijzen, kan het hof de man nog een schadevergoeding wegens fouten in de ontslagprocedure toekennen. Ook heeft de man nog recht op 158.000 euro aan eerder toegekende bonussen.

Zaak niet afgedaan

Volgens een woordvoerster van Econocom, dat genoteerd is aan de beurs van Brussel, is het bedrijf 'slachtoffer geworden van onrechtmatig handelen door deze ex-medewerker'.

Zij zegt niet gedetailleerd op de zaak te kunnen ingaan, omdat er nog verschillende onderzoeken en juridische procedures lopen. "In dergelijke gevallen doen wij nooit uitspraken, maar de zaak is hiermee niet afgedaan."

Kapitale villa

Creemers belde niet terug op verzoeken om een toelichting, en zijn advocaat Jeannette Stam wilde geen commentaar op de zaak geven. "Dat doe ik nooit, want journalisten trekken vaak de verkeerde conclusie."

Ook consultant Priemis, die ruim 2 miljoen euro kon factureren maar vorig jaar desondanks zijn kapitale villa in Zeist te koop zette, onthield zich van commentaar.