Ga naar de inhoud
Steven Schuurman

Miljardair doneert aan D66 en PvdD: 'Klimaatprobleem moet aangepakt'

Ondernemer Steven Schuurman. Beeld © Maysun/dpa

Techondernemer en miljardair Steven Schuurman doneert 1 miljoen euro aan D66 en nog een 350.000 euro aan de Partij voor de Dieren. Hij wil dat er in de politiek meer aandacht komt voor de klimaatcrisis. 13 vragen aan hem.

Bij klimaatplannen denk je snel aan GroenLinks, waarom doneert u geen geld aan die partij?

"Ik ben gaan kijken naar wat er nodig is in Nederland. Daarbij heb ik mij zeer uitgebreid laten adviseren door allerlei hoogleraren, en ik denk dat het heel belangrijk in Nederland is dat er een groen-liberale partij is die ondernemers de kansen biedt om op de lange termijn duurzaam te vergroenen."

'Vanwege de focus op het agenderende en het compromisloze doet de Partij voor de Dieren het beter dan GroenLinks.'

"Bij D66 heb ik een partij gevonden die juist dat groene met dat hele liberale en die hele lange termijngedachte goed combineert, meer dan bijvoorbeeld bij de VVD."

En de Partij voor de Dieren?

"De Partij voor de Dieren is de partij van een heel ander pluimage. Wat ik bij hen zie is dat zij de afgelopen jaren uitstekend in staat zijn gebleken om ingewikkelde duurzaamheidsonderwerpen op de agenda te zetten en daar hebben andere partijen, die meer in het midden zitten, juist heel veel baat bij."

"Dus de combinatie van een partij die meer op het groen-liberale midden zit, zoals D66, met de Partij voor de Dieren, die meer het groene geweten van Nederland is, die fantastisch agendeert, dat is een mooie combinatie."

Maar dat zou toch ook GroenLinks kunnen zijn?

"GroenLinks draag ik zonder enige twijfel een warm hart toe, maar als je kijkt naar wat er de afgelopen jaren gebeurd is in de Tweede Kamer, dan is GroenLinks minder goed in staat gebleken om ingewikkelde onderwerpen op de agenda te zetten en ze hebben in mijn optiek minder succesvol de samenwerking gezocht met de regeringscoalitie. Vanwege de focus op het agenderende en het compromisloze doet de Partij voor de Dieren het beter."

Sterk
Lees ook:
Sterk beursdebuut Elastic, belang Schuurman 800 miljoen waard

Waarom geeft u geld aan politieke partijen?

"Het bouwen van een meer duurzame toekomst, begint enerzijds bij jezelf, bij de burger. Maar we lopen uit de tijd. Ik denk dat nu, gegeven de klimaatcrisis en de urgentie burgers en ondernemers ongelooflijk veel ondersteuning nodig hebben van de overheid. Er moet dus snel goed duurzaam beleid komen. Vandaar mijn keuze om politieke partijen te ondersteunen, om versneld dat duurzaamheidsbeleid door te kunnen voeren."

Bij de politiek zit de macht om de spelregels te bepalen?

"Ja, ik denk dat wij als ondernemers en als burgers in Nederland heel veel kunnen doen om de klimaatcrisis het hoofd te bieden. Wat we wel en niet doen wordt echter bepaald door de spelregels, zeker als je kijkt naar grote ondernemingen. Die spelregels worden door de overheid bepaald. Het kabinet wordt gevormd door de partijen die politiek gekozen zijn door onze burgers."

Campagneflits: miljardair doneert gul aan PvdD en D66

02:01

De kans bestaat dat de partijen waaraan u geld geeft niet in het kabinet komen.

"Dat is absoluut waar, dat is een risico dat je loopt. Ik heb een bepaalde overtuiging, die probeer ik kracht bij te zetten door te doneren aan D66 en de Partij voor de Dieren. Nu is het aan die partijen om die financiële injectie te vertalen naar een mooie campagne en wellicht ook een mooie verkiezingsuitslag."

Zijn er voorwaarden verbonden aan de donatie?

"Nee. Ik heb besloten om te doneren aan D66 en de Partij voor de Dieren nadat de details van de partijprogramma’s bekend waren en de lijsttrekkers gekozen waren door de leden. Ik ben geen lid van enige politieke partij, dus ook niet van D66 en de Partij voor de Dieren. Ik heb ook geen voorwaarden gesteld aan waar het geld uitgegeven aan mag worden. Dat is echt volledig aan hen."

U ben ook niet uit op politieke invloed?

"Nee, als je geen lid bent dan mag je niet meepraten over het partijprogramma. Dus het enige dat ik doe is een poging om partijen die al bestaan en die een politieke weg zijn ingeslagen die ik graag wil ondersteunen, een extra zetje in de rug te geven."

'Ik denk wel dat als je bovengemiddeld vermogend bent, het goed is om te delen'

Zouden andere ondernemers ook geld moeten steken in politieke partijen voor groene doelen?

"Dat is aan ieder voor zich. Sommige mensen geven grote hoeveelheden geld weg, andere kleinere bedragen, en ik denk dat iedereen die geld heeft, met name als het grote bedragen zijn, de verantwoordelijkheid heeft om goed na te denken over wat er mee gebeurt en of het voldoende positieve impact heeft op de wereld."

"Ik wilde graag doneren aan politieke partijen om een van de grootste crises die de mensheid ooit bedreigd heeft, de klimaatcrisis, het hoofd te kunnen bieden. Andere mensen kunnen dat anders zien en op een andere manier invullen. Ik denk wel dat als je bovengemiddeld vermogend bent, het goed is om te delen en gelukkig doen veel mensen dat ook."

Wat heeft u eigenlijk met de klimaatcrisis?

"Ik ben geen klimaatfanaticus. Dit is puur gekomen vanuit onderzoek naar hoe je iets kunt betekenen voor de wereld dat een zo groot mogelijk positief effect heeft op zoveel mogelijk mensen. De experts zijn het er over eens dat dit probleem urgent is en over 20, 30, 40 jaar en misschien zelfs al over 10 jaar op grote schaal impact zal hebben." 

'Sommige partijen hebben hele degelijke duurzaamheidsagenda’s, andere helaas niet'

"Daarom is dit het onderwerp dat nu getackeld moet worden. Er zijn politieke partijen die hele degelijke duurzaamheidsagenda’s hebben, en er zijn helaas ook partijen die dat veel minder hebben, terwijl de urgentie er wel is, ook voor hun achterban."

Welke partijen hebben zo’n duurzaamheidsagenda veel minder?

"Dat geldt bijvoorbeeld voor de VVD, maar kijk ook naar het CDA. Dat heeft een grote achterban in bijvoorbeeld de agrarische sector. Er zijn mensen die heel graag willen verduurzamen op een minder belastende manier willen bijdragen aan de voedselvoorziening. Daar is echter wel steun voor nodig vanuit de overheid." 

"Ik denk dat andere partijen ook heel goed moeten nadenken over hoe zij een bijdrage kunnen gaan leveren voor hun achterban om met zijn allen een oplossing te kunnen voor de klimaatcrisis."

Kunnen we nog meer verwachten de komende tijd?

"Dat is wel het plan. Dit is een eerste substantiële stap richting een bijdrage leveren aan een betere wereld voor toekomstige generaties. Ik hoop bij leven en welzijn daar de komende jaren nog meer stapjes in te kunnen zetten."

Is er al iets concreets?

"Het zit in de pen."