Geen ambities, wel praatjes

Ontslag onhandelbare IT-medewerker die baas tartte kost bedrijf 73.000 euro

18 januari 2021 13:47 Aangepast: 19 januari 2021 11:17
Beeld © ANP

Een automatiseringsmedewerker van een Zuid-Hollands bedrijf liep er op zijn werk jarenlang de kantjes vanaf, en liet dat blijken ook. Zijn werkgever mag de man ontslaan, maar moet hem wel een ontslagvergoeding van ruim 40.000 euro meegeven.

Ook krijgt de man zeven maanden salaris doorbetaald, goed voor samen 33.000 euro. In totaal komen de kosten van het ontslag daarmee op ruim 73.000 euro. Dat blijkt uit een gisteren openbaar geworden uitspraak van de kantonrechter in Leiden.

Weigering bankierseed

De 61-jarige man werkte sinds 2001 voor een financiële dienstverlener, de laatste jaren als 'specialist technische infrastructuur'. Al jarenlang liet hij zich weinig gelegen liggen aan de bedrijfsregels.

Zo weigerde hij in 2015 de door de overheid ingestelde 'eed of belofte financiële sector' af te leggen. In een reactie stak hij de draak met de zogenoemde bankierseed.

"Ik geloof dat ik zelf klant ben als belastingslaaf die opdraait voor de rente op staatsschulden en weiger dus het slavernijheden te onderschrijven met het vaststellen van een eed-stoornis", liet hij zijn werkgever weten.

Geen ambities

De man werd afgelopen jaren herhaaldelijk aangesproken op te laat komen, het niet volgen van wenselijke opleidingen en zijn afwezigheid bij overleggen. Ook kreeg hij een waarschuwing over zijn manier van communiceren, nadat hij in een discussie over een loonsverhoging een dwingende, drammerige toon had aangeslagen.

Herhaaldelijk liet de automatiseringsmedewerker weten geen nieuwe taken op zich te willen nemen, en zich niet verder te willen ontwikkelen. Zo vulde hij afgelopen april bij zijn werkdoelen in, dat zijn ambities niet verder reikten dan zijn pensioen te halen. Ook noteerde hij 'geen behoefte' te hebben aan ontwikkeling, verder dan het 'bijblijven bij nieuwe updates'.

Ontslagaanvraag

Eind juli werd het de werkgever uiteindelijk te gortig. De werkgever zette de werknemer op non-actief, en stapte naar de rechter om zijn ontslag aan te vragen. Toen de man dat hoorde, zou hij onverschillig hebben gereageerd. "Ach, nou ja. Ik laat mijn weekend er niet door verpesten. Het wordt immers lekker weer."

Miniatuurvoorbeeld
Lees ook:

Uitslaper kan fluiten naar geëiste ontslagpremie van 50.000 euro

Voor de rechter betoogde de werknemer dat er geen reden was om hem te ontslaan. Volgens hem zouden het afleggen van de eed en volgen van opleidingen voor hem onnodig zijn geweest.

'Geen reden ontslag'

Hij ontkende dat hij weigerde taken uit te voeren of te laat met zijn werk begon. Als hij later inlogde, was dat omdat hij had overlegd met collega's, of technische opstartproblemen had. Ook ontkende de man in de discussie over zijn salarisverhoging een dwingende toon te hebben aangeslagen.

De kantonrechter veegde de meeste argumenten van de werknemer echter van tafel. "Uit de hierboven geschetste feiten komt een beeld naar voren van een werknemer met wie het kwaad kersen eten is", aldus de uitspraak. "Een werknemer die het werkgeversgezag tart, de kantjes er vanaf loopt, opgedragen taken niet uitvoert en gemaakte afspraken aan zijn laars lapt."

Ontslagvergoeding

De kantonrechter oordeelt dat de werknemer zich op verschillende manieren schuldig maakte aan verwijtbaar gedrag, en spreekt zijn verbazing uit dat de werkgever niet veel eerder ingreep waardoor de werknemer diens 'non-coöperatieve, cynische en onverschillige gedrag lang heeft kunnen doorzetten.'

Miniatuurvoorbeeld
Lees ook:

Dit is de top-10 meest spraakmakende ontslagzaken in 2020

Het bedrijf mag de werknemer daarom nu aan de dijk zetten. Maar omdat er volgens de kantonrechter geen sprake is van 'ernstig verwijtbaar' gedrag, moet zijn werkgever hem wel een reguliere ontslagvergoeding betalen. Die transitievergoeding bedraagt ruim 40.000 euro.

Ook moet de werkgever de man doorbetalen vanaf het moment dat hij eind juli op non-actief werd gezet tot maart. Dat komt neer op een brutobedrag van 33.000 euro.

Hoger beroep

Volgens de kantonrechter heeft de man geen recht op de door hem geëiste aanvullende schadevergoeding van ruim 140.000 euro wegens onterecht ontslag.

Of de partijen tegen de uitspraak in hoger beroep gaan, is niet bekend. De advocaten van zowel werkgever als werknemer waren onbereikbaar voor een toelichting.

Altijd weten wat er speelt?
Download de gratis RTL Nieuws-app en blijf op de hoogte.

Playstore Appstore

Dit is een artikel van