Ga naar de inhoud
Cao-lonen in 2020

Coronajaar 2020 leverde grootste loonstijging in jaren op

Winkelend publiek Beeld © ANP

Ondanks de coronacrisis kende het afgelopen jaar de grootste stijging van cao-lonen in twaalf jaar tijd. De cao-lonen stegen met gemiddeld 3 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Uit de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat bij de stijging van de lonen in 2020 vooral meespeelt dat voor bijna drie kwart van de cao's in maart van dat jaar al een akkoord was bereikt. 

Voor de eerste lockdown waren de meeste loonstijgingen al beklonken, aldus het onderzoeksbureau. Het resulteert in positieve cijfers.

8 op de tien werknemers

De lonen zijn vanaf de eerste helft van 2017 gestaag gestegen. Het derde kwartaal van 2020 telde een toename 3 procent en het vierde 2,9 procent. 

De cijfers zijn voorlopig en hebben betrekking op 93 procent van de cao's die in de statistiek worden meegenomen. Ongeveer 8 op de 10 werknemers vallen onder een cao.

Overheid en industrie het meest

De lonen bij de overheid stegen gemiddeld het meest met 3,2 procent. Bij particuliere bedrijven was dat 3 procent en bij gesubsidieerde instellingen 2,7 procent.

Kijkend op sectorniveau winnen vooral de werknemers in de industrie aan loon (3,8 procent). Ook de bouw, horeca en het onderwijs noteerden hogere cao-lonen. In de landbouw, bosbouw en visserij was de stijging het kleinst (1,8 procent). 

Beperkte stijging

Wat er in de praktijk overblijft van die stijgingen is in sommige gevallen onzeker. In de loop van dit jaar werden in de industrie bijvoorbeeld voorstellen gedaan om die stijgingen voorlopig te beperken.

Veel loonstijgingen zijn door de crisis deels een papieren werkelijkheid geworden. Loonmatigingen en ontslagen liggen op de loer. En veel  cao-onderhandelingen voor 2021 lopen stroef.  

Voor honderdduizenden werkenden is de cao afgelopen op 31 december 2020, zonder dat er een nieuwe klaarligt. En voor wie er wel een ligt zijn de stijgingen beperkt.

Dit
Lees ook:
Dit jaar meer geld op je rekening? Oh nee, toch niet

Prijsstijgingen

Of je als werknemer iets aan een hoger loon hebt, hangt bovendien af van hoeveel de prijzen stijgen. Volgens het CBS stegen de lonen vorig jaar zo'n 1,7 procentpunt meer dan de consumentenprijzen. 

Maar voor dit jaar wordt gerekend op verdere prijsstijgingen. Daarbij gaan de pensioenpremies komend jaar bij veel bedrijven omhoog. En dat het heeft een drukkend effect op de lonen. 

"Al met al gaan veel werknemers er komend jaar toch iets op achteruit", vertelde econoom Piet Rietman eerder aan RTL Z.

Eerste
Lees ook:
Eerste loonstrookje 2021: beetje erbij, onzeker voor hoelang