Ga naar de inhoud
'Eén op de drie gaat erop achteruit'

Dit jaar meer geld op je rekening? Oh nee, toch niet

Beeld © Getty

Eind deze maand valt-ie ‘op de mat’: de eerste loonstrook van het jaar 2021. Die bevat positief nieuws: het nettoloon stijgt voor zo’n beetje iedereen met een baan. Maar wacht nog maar even met de slingers ophangen, want voor veel werkenden verdampt het extraatje als sneeuw voor de zon. 

Eerst het goede nieuws. Door veranderende wet- en regelgeving houd je meer over van je salaris. Zo hoeven veel mensen minder belasting te betalen, waardoor je in januari 2021 enkele tientjes meer overhoudt van je loon dan in december vorig jaar. 

94 euro meer

Mensen met een minimumloon krijgen er gemiddeld zo’n 30 euro bij. Wie modaal verdient (zo’n 35.000 euro per jaar) houdt 45 euro extra over.

Maar de verschillen per sector zijn groot. Werknemers in de bouw zien hun nettoloon bijvoorbeeld met ongeveer 94 euro stijgen, berekende loonstrookverwerker ADP. Bij andere bedrijfstakken is dat bedrag lager.

Dat er zoveel verschillen zijn heeft een aantal oorzaken. En er zijn ook ontwikkelingen die de nettoloonstijging gedeeltelijk - of zelfs volledig - teniet doen. 

Meer pensioenpremie en inflatie

"De pensioenpremies bij veel bedrijven en sectoren zullen gaan stijgen. Dat maakt die paar tientjes die we erop vooruit gaan vaak weer ongedaan", legt econoom Piet Rietman van ABN Amro uit.

Om ervoor te zorgen dat pensioenfondsen voldoende geld in kas houden, zonder de pensioenuitkeringen te verlagen moet er meer geld bij. Dat wordt opgebracht door de pensioenpremie te verhogen. Hoeveel een werknemer meer moet bijleggen, hangt af van hoe het bij zijn bedrijf en pensioenfonds geregeld is. 

"En de prijzen stijgen ook nog", vult Rietman aan. "Al met al gaan veel werknemers er komend jaar toch iets op achteruit." Rietman verwacht dat dat bij een derde van de werkenden het geval zal zijn.

Cao-onderhandelingen

Een andere reden die de nettoloonstijging verwaarloosbaar maakt is het uitblijven van nieuwe cao’s. In cao’s worden afspraken gemaakt over collectieve loonsverhogingen en veel onderhandelingen verlopen op dit moment stroef. 

Meer
Lees meer
Meer loon in crisistijd? Onderhandelingen taaier, maar meer geld is niet onmogelijk

Voor honderdduizenden werkenden is de cao afgelopen op 31 december 2020, zonder dat er een nieuwe klaarligt. En als werkgevers en werknemers wel nieuwe afspraken hebben gemaakt is de loonstijging beperkt, gemiddeld zo’n 1,2 procent volgens werkgeversvereniging AWVN

0 procent

Als je hetzelfde aantal uren blijft werken, geen promotie maakt, geen nieuwe cao hebt en geen uitzonderlijk hoge beoordeling hebt gekregen zul je er dus uiteindelijk 0 procent bij krijgen. 

Je kunt nog individueel om loonsverhoging vragen. “Maar de onderhandelingspositie van werknemers in crisistijd is zwak”, aldus Rietman.

"Dus al met al denken wij dat 2021 en 2022 jaren gaan worden waarin het besteedbaar inkomen van huishoudens, gecorrigeerd voor inflatie, daalt", besluit hij.

Werkloosheid

En er is nog een disclaimer. Martijn Brand, algemeen directeur van ADP in Nederland, erkent dat de nettoloonstijgingen door de coronacrisis deels een papieren werkelijkheid zijn geworden. Veel werknemers in de door de crisis hard getroffen sectoren zullen meer in beslag worden genomen door de vraag of ze hun baan houden, dan of hun nettoloon stijgt. Naast ontslagen, liggen bovendien loonmatigingen op de loer waarmee werkgevers het economisch ontij proberen te weerstaan.