Ga naar de inhoud
350 privacyschendingen

SVB-medewerkster verliest baan en WW na 'gluren bij de buren'

De werkneemster keek 350 keer naar persoonsgegevens van haar buren. Beeld © ANP

Een 48-jarige werkneemster van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft 350 keer in een overkoepelend uitkeringssysteem gekeken hoe haar buurtgenoten er financieel bijzaten. Door te 'gluren bij de buren' verloor zij niet alleen haar baan, maar ook haar WW-uitkering.

Dat blijkt uit een recent openbaar geworden uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRB) en een eerdere uitspraak van het gerechtshof in Den Haag.

Databank uitkeringsgerechtigden

De vrouw werkte sinds 1995 bij de Sociale Verzekeringsbank Rotterdam, waar zij verantwoordelijk was voor de behandeling, beoordeling en betaling van uitkeringen.

In die functie had zij toegang tot Suwinet, een databank waarin gemeenten, de uitkeringsinstantie UWV en de SVB onder meer hun gegevens over uitkeringsgerechtigden opslaan. Uit een steekproef rees in 2014 het vermoeden dat de vrouw zich schuldig maakte aan 'gluren bij de buren'.

Systeem
Lees ook:
Systeem met persoonsgegevens alle Nederlanders is lek

350 raadplegingen

Uit vervolgonderzoek bleek dat de SVB-medewerkster in anderhalf jaar niet minder dan 350 keer vertrouwelijke gegevens had opgevraagd van bewoners op zeven adressen bij haar in de straat in Capelle aan den IJssel.

Zo raadpleegde zij in een periode van acht maanden maar liefst 116 keer de inkomensgegevens van haar naaste buurvrouw. Uit het onderzoek bleek eveneens dat de vrouw de dossiers niet had hoeven in te zien voor haar werkzaamheden.

Ontslag op staande voet

Na de ontdekking beweerde de medewerkster dat haar gedrag voortkwam uit loyaliteit tegenover de SVB. Met de inzage in de vertrouwelijke gegevens zou zij mogelijke fraude bij haar in de buurt hebben willen onderzoeken. Dat verweer kon niet voorkomen dat haar werkgever de vrouw op staande voet ontsloeg.

Daarmee nam de vrouw echter geen genoegen. Om haar ontslag aan te vechten, stapte zij naar de rechter. En met succes, want in 2017 oordeelde het Gerechtshof Den Haag dat de SVB de vrouw niet op staande voet had mogen ontslaan.

SVB medeschuldig

Het hof geloofde overigens niet dat de vrouw onderzoek deed naar fraude in haar buurt, maar achtte het waarschijnlijk dat zij uit 'pure nieuwsgierigheid' had gehandeld. Bovendien zou eigen onderzoek de inzage in de gegevens niet hebben gerechtvaardigd.

Maar hoewel de vrouw zich volgens het hof ernstig had misdragen, was haar werkgever ook deels verantwoordelijk voor de privacy-schendingen. Volgens het hof had de SVB haar medewerkers beter moeten begeleiden bij de omgang met vertrouwelijke gegevens.

KLM
Lees ook:
KLM ontslaat sjoemelend echtpaar: na man ook vrouw op straat

Het ontslag op staande voet moest daarom plaatsmaken voor een reguliere beëindiging van het dienstverband, met een bescheiden ontslagvergoeding.

WW-uitkering

Hoewel de nieuwsgierige SVB-medewerkster haar baan dus niet terugkreeg, kon zij dankzij de uitspraak van het hof wel aanspraak maken op een WW-uitkering. Bij een ontslag op staande voet is de kans op toekenning van WW zeer klein.

Maar uiteindelijk kwam de vrouw toch van een koude kermis thuis. Het UWV bleek namelijk niet van de uitspraak van het hof onder de indruk, en maakte haar eigen afweging. Volgens de uitkeringsinstantie had de vrouw het ontslag aan zichzelf te wijten, en daardoor dus haar recht op een uitkering verspeeld.

Uitkering weigeren mocht

De ex-werkneemster van de SVB stapte opnieuw naar de rechter, om ook dit besluit aan te vechten. Maar dit keer ving zij bot.

Uit een onlangs openbaar geworden uitspraak blijkt dat de Centrale Raad van Beroep eerder deze maand oordeelde dat het UVW zijn eigen afweging mag maken. De uitkeringsinstantie mocht de vrouw een uitkering weigeren.

Lek als mandje

In 2015 raakte de uitkeringendatabank Suwinet ook al eens in opspraak, toen bleek dat het systeem met persoonsgegevens van de gemeenten, de SVB en het UWV zo lek was als een mandje.

Systeem
Lees ook:
Systeem met persoonsgegevens alle Nederlanders is lek