Ga naar de inhoud
Hardnekkige rolpatronen

Zes weken partnerverlof, maar wat gebeurt er daarna? 'Het kan hier niet bij blijven'

Beeld © Getty

Hoe gaan we de zorgtaken verdelen, als de baby er is? Het verruimde partnerverlof dat vandaag ingaat, moet zorgen dat nieuwe ouders elkaar die vraag stellen. "Zonder deze regeling hadden we hier waarschijnlijk niet over gesproken."

Moeder zorgt, vader werkt. Er is een hoop veranderd sinds de jaren '50 van de vorige eeuw, maar nog altijd is die traditionele rolverdeling de norm.

Vrouwen werken vaker parttime, verdienen minder en nemen meer zorgtaken voor hun rekening dan vaders. Zelfs jonge meisjes verwachten later niet voltijds te werken, zodra ze een gezin hebben, blijkt uit een CBS-enquête.

Hardnekkige rolverdeling

Het partnerverlof moet de bijl zetten in die hardnekkige rolverdeling. Vaders (en partners van moeders) kunnen vanaf vandaag aanspraak maken op maximaal zes weken betaald verlof. De eerste week is voor rekening van je werkgever, de overige vijf weken worden vergoed door de overheid.

Je krijgt dan een uitkering van het UWV, ter hoogte van 70 procent van je salaris. Zo kunnen vaders meer betrokken zijn bij de opvoeding en krijgen vrouwen meer ruimte voor hun carrière.

Dat eerste is goed voor de samenleving, dat tweede goed voor de economie als geheel, zeker omdat vrouwen vaker hoger opgeleid zijn dan mannen. In een recente CBS-studie geeft 80 procent van de in deeltijd werkende vrouwen aan dat zij best meer uren te willen maken, onder voorwaarden. En één belangrijke voorwaarde is werk en gezin goed kunnen combineren. 

Automatisme

Niels* (26) is er blij mee. Hij en zijn vriendin verwachten volgend jaar een kindje en hij gaat gebruik maken van het partnerverlof. "We kwamen daardoor automatisch op het gesprek over wat mijn rol als vader in de toekomst is. Niet alleen over de opvoeding, maar ook over onze carrières. Zonder deze regeling hadden we hier waarschijnlijk niet over gesproken", zegt hij tegen RTL Z.

Maar het automatisme waarmee het onderwerp over de taakverdeling na het verlof bij Niels en zijn vriendin op tafel kwam, komt niet overal voor. RTL Z vroeg ruim 500 aanstaande vaders en partners hoe zij het partnerverlof zien. Bijna iedereen is blij met de tijd die ze als nieuw gezin met elkaar kunnen doorbrengen. Tegelijkertijd zegt meer dan driekwart niet van plan te zijn minder te gaan werken, na afloop van het verlof.

Terwijl juist dat de carrièrekansen van vrouwen ten goede zou komen, zegt adviseur en ondernemer Marieke Visser van The Female Trail. Zij juicht het verruimde partnerverlof toe, maar benadrukt dat het een eerste stap is.

"Dit is niet het eindpunt. De vanzelfsprekendheid dat moeders meer zorgtaken op zich nemen moet doorbroken worden", vindt zij.

Inzicht volgt later

Al denkt Visser dat die zes weken best louterend kunnen werken, voor kersverse vaders. "Het inzicht dat je misschien minder wil werken komt dan vanzelf wel. Hoe meer je in het begin samen doet, hoe beter je de taken zult verdelen als koppel", legt zij uit.

Leidt
Lees meer
Leidt vaderschapsverlof tot minder kinderen? 'Kwaliteit belangrijker dan kwantiteit'

Tot twee jaar geleden hadden vaders recht op twee dagen vrij na de geboorte van hun kind. "Daardoor was een moeder na een week al de expert op het gebied van de baby. Als je dan als vader na het werk thuis komt denk je: zij zal het wel weten. Hoe langer de vader of partner in het begin betrokken is, hoe beter dat uitpakt op langere termijn."

Maar dat moet financieel wel uit kunnen. In het geval van Niels en zijn vriendin lukt dat, zij hebben beide een 'goede kantoorbaan'. Zelfs als Niels' werkgever de partneruitkering niet aanvult tot 100 procent van het salaris. "Je zult ons niet horen klagen", zegt hij.

Financiële plaatje 

Maar voor zzp'ers of mensen met laagbetaalde banen kan geld wel een probleem zijn.

Voor respondenten die in de peiling van RTL Z aangeven geen gebruik te maken van de regeling, zijn financiën de voornaamste reden.

Visser snapt dat wel. "Het is heel krom dat zzp'ers geen gebruik kunnen maken van de regeling. En als je die 30 procent salaris niet kunt missen, dan doe je het niet", zegt zij. "Het kan hier eigenlijk niet bij blijven."

Want voor mannen en vrouwen die zorgtaken echt 50/50 willen verdelen blijven nog minstens twee hindernissen over: de loonkloof en de hoge kosten voor kinderopvang.

Grotere hap

Vrouwen in vergelijkbare functies verdienen nog altijd minder dan hun mannelijke collega's. In veel gevallen is de meestverdienende partner dus de man. Als hij een dag minder gaat werken betekent dat een grotere hap uit het gezinsinkomen, dan wanneer zij dat doet.

Tel daarbij op dat kinderopvang een dure aangelegenheid is (enkele honderden euro's per maand) en je snapt dat koppels die de loonstrookjes vergelijken ervoor kiezen dat de meestverdienende partner minder uren 'inlevert'.

Ook Niels en zijn vriendin maakten die rekensom. "Ik ben uiteindelijk van plan een dag minder te gaan werken. Mijn vriendin anderhalve dag."

Kijkers aan Z: 'Vrouwen zijn geen slechte onderhandelaars, loonkloof zit dieper'

22:49

Aanpassing 1 juli, 10.42 uur

*In een eerder versie van dit artikel stond ook de achternaam van Niels vermeld, maar nog niet iedereen in zijn sociale omgeving weet van de zwangerschap van zijn vriendin. Om die reden is de achternaam verwijderd. Deze is bij de redactie bekend. 

Dit is een artikel van