Personal finance

Cao-lonen zijn flink gestegen in 2019, maar of je dat merkt is de vraag

02 januari 2020 06:13 Aangepast: 02 januari 2020 12:20
Basisschoolleraren tijdens een staking in Rotterdam Beeld © ANP Foto

De cao-lonen zijn in 2019 gestegen met gemiddeld 2,5 procent. Dat is de grootste stijging van de afgelopen tien jaar. Daar hebben werknemers mogelijk weinig van gemerkt, want de prijzen stegen nog net iets harder.

De consumentenprijzen stegen afgelopen jaar voor het eerst in vijf jaar harder dan de cao-lonen. In de eerste elf maanden van 2019 gingen de consumentenprijzen met 2,6 procent omhoog ten opzichte van het jaar ervoor.

Wat merken we?

Dan zou je kunnen denken dat we niets hebben gemerkt of gaan merken van die loonstijging, maar dat is voor iedereen verschillend. Door de invoering van het tweeschijvenstelsel in 2020 daalt de inkomstenbelasting voor bijna alle werkenden. Ook worden de algemene heffingskorting en de arbeidskorting verhoogd, belastingvoordelen die worden verrekend met het bedrag waarover je belasting moet betalen. 

Hoeveel je er wel of niet op vooruit gaat kan verschillen per beroepsgroep. Wat je netto overhoudt van je loon, hangt ook af van hoeveel pensioenpremie je betaalt. 

Loonstijging onderwijs valt mee

De loonstijging was afgelopen jaar in de drie cao-sectoren overheid, gesubsidieerd en particulier redelijk gelijk. Bij particuliere bedrijven stegen de cao-lonen met 2,4 procent, bij de overheid was het 2,6 procent. In 2018 steeg het bij de overheid met 2,4 procent, en bij particuliere bedrijven en in de gesubsidieerde sector een stuk minder. 

Vooral mensen die in de horeca werken, of bij waterbedrijven en afvalbeheer, zagen hun cao-loon het meest stijgen, met gemiddeld 3,1 procent. In de informatie en communicatie was de loonstijging 1,6 procent. 

In het onderwijs stegen de lonen vorig jaar nog met 2,8 procent, nu is dat 2,1 procent. Het CBS merkt daarbij op dat dat gebaseerd is op 63 procent van de afgesloten cao’s. In het basis- en voortgezet onderwijs zijn nog geen definitieve afspraken gemaakt. 

Miniatuurvoorbeeld
Lees ook:

Nettoloon stijgt volgend jaar met paar tientjes

Minder stijging dan geraamd

Het Centraal Planbureau, de rekenmeesters van het kabinet, maakten in december 2018 nog de inschatting dat de cao-lonen over 2019 met 2,8 procent zouden stijgen. Die raming werd eerst naar 2,7 bijgesteld, en in juni 2019 naar 2,5 procent. Of je als werknemer iets van merkt van de stijging is nog maar de vraag. 

Altijd weten wat er speelt?
Download de gratis RTL Nieuws-app en blijf op de hoogte.

Playstore Appstore

Dit is een artikel van