Ga naar de inhoud
WAB: nieuwe arbeidsmarktwet

ANWB neemt 80 uitzendkrachten aan en gooit er 100 uit door nieuwe wet

Een klant in een ANWB-winkel. Beeld © ANP

De nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans kan voor flexwerkers positief, maar ook heel negatief uitpakken. Dat merken uitzendkrachten bij de ANWB allebei. Per 1 januari krijgen 80 uitzendkrachten een vaste baan, maar daardoor moeten er ook 100 noodgedwongen vertrekken.

Dat bevestigt Daan Coret, de commercieel manager retail van de organisatie, aan RTL Z. 

Veel uitzendkrachten

Het gaat om uitzendkrachten die werkzaam zijn bij de winkels van de ANWB. Doordat er in de loop van het jaar flinke pieken en dalen zijn in het aantal benodigde werknemers, heeft de ANWB relatief veel uitzendkrachten op de werkvloer. Voor uitzendkrachten gaat er veel veranderen met de komst van de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB).

Juist om flexwerkers meer vastigheid te bieden, schrijft die wet voor dat een werkgever na twaalf maanden flexwerk een werknemer een aanbod moet doen voor een vast aantal uren. Dat aanbod mag niet minder zijn dan het gemiddelde van het afgelopen jaar.

80 mensen een contract, 100 mensen op zoek naar werk

En dat pakt goed uit voor 80 uitzendkrachten. Zij treden in dienst bij de ANWB en krijgen inderdaad een contract aangeboden voor minimaal het aantal uren dat ze al maakten.

Maar de keerzijde is wel dat er 100 andere uitzendkrachten op zoek moeten naar een nieuwe baan. "Om de flexibele schil te houden betekent dit ook dat er per het einde van het jaar 100 uitzendkrachten verdwijnen", vertelt Coret.

Uitzendkrachten verruild voor nieuwe uitzendkrachten

Dat is niet omdat die mensen helemaal niet meer nodig zijn, maar deze groep werkte het afgelopen jaar een vast aantal uren per week. De ANWB wil niet aan die uren vastzitten, omdat ze die mensen lang niet altijd zoveel nodig gaan hebben. Zeker niet nu er 80 mensen een vast contract hebben gekregen.

Een vast aantal uren behouden zit er dus niet in en ze mogen ook niet worden teruggezet in het aantal uren, omdat ze dus – als ze zouden blijven  – minimaal evenveel uren aangeboden moeten krijgen als ze nu al werkten.

Het resultaat is dat ze op zoek moeten naar nieuw werk en het wrange is dat er nieuwe uitzendkrachten moeten worden gezocht om hetzelfde werk te gaan doen.

Zuur

Coret zegt dat hij dat zelf liever ook anders had gezien. "Ik had liever de flexibiliteit gehad, want dan hadden we nooit zoveel krachten laten gaan. We laten goede mensen gaan en dat is zuur." 

Overigens had de ANWB volgens Coret ook zonder de WAB alsnog meer mensen in dienst willen nemen. Volgend jaar worden er in totaal 100 nieuwe contracten uitgedeeld, het jaar daarop nog eens 100, is de planning.

Déjà vu

Arbeidsrechtadvocaat en WAB-specialist Daniël Maats is niet verbaasd over de gang van zaken bij de ANWB, en erkent dat de opties voor de werkgever beperkt zijn.  

"Het is de meest voor de hand liggende keuze om ermee om te gaan." Maats brengt ook een vergelijkbaar fenomeen van een paar jaar terug in herinnering. Toen werd het maximumaantal flexcontracten dat een werkgever mag uitdelen aan een werknemer beperkt. "Want dan zouden mensen eerder in vaste dienst worden genomen. Maar wat gebeurde er? Ze werden eerder ontslagen."

Werkgevers huiverig

Maats wijst erop dat andere retailers met hetzelfde probleem te maken hebben. Overigens is er wat hem betreft nog wel een mogelijke oplossing, die in sommige gevallen soelaas kan bieden. Zo zou een werkgever ervoor kunnen kiezen om in de 11e maand al een lager aantal uren af te spreken, in plaats van na een jaar.

Maar een echte oplossing moet wat hem betreft eerder gezocht worden in de bescherming van vaste aanstellingen, waardoor werkgevers nog altijd huiverig zijn om mensen in dienst te nemen.

Loondoorbetaling bij ziekte en het feit dat ontslag eerst door de rechter getoetst moeten worden, noemt hij als factoren waardoor bedrijven liever flexibele krachten hebben.