Ga naar de inhoud
Personal finance

Huiseigenaren afwachtend om aardgas adieu te zeggen

Het plaatsen van zonnepanelen (archieffoto). Beeld © ANP

Nederlandse huizen moeten van het gas af. Huiseigenaren staan daar afwachtend en enigszins gelaten tegenover, blijkt uit een eerste verkenning van het Sociaal Cultureel Planbureau.

Aardgas gaat in Nederland in de ban, dus moeten we overschakelen op andere energiebronnen. In 2021 - over twee jaar dus - moeten alle gemeenten een wijk aanwijzen die van het gas afgaat, zodat in 2030 anderhalf miljoen huizen van het gasnetwerk zijn losgekoppeld. In 2050 moeten uiteindelijk alle huizen in Nederland het zonder gas stellen. 

Een enorme operatie, die in stappen wordt uitgevoerd. Reden voor het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) om te inventariseren hoe huiseigenaren deze omslag ervaren.

Iedereen
Lees ook:
Iedereen moet van het gas af: vrijwillig of gedwongen

Door kapotte cv-ketel ondernemen huiseigenaren actie

De voornaamste conclusie op basis van die gesprekken is dat huiseigenaren zich neerleggen bij het kabinetsbesluit om aardgasvrij te gaan wonen. Ze staan alleen nog niet te springen om hier uit eigen beweging actie voor te ondernemen, blijkt uit de gesprekken die het SCP met 32 huiseigenaren voerde. Mensen die dat wel hebben gedaan, deden dat vaak omdat er een directe aanleiding voor was, bijvoorbeeld een kapotte cv-ketel.

Zorgen over de betaalbaarheid en onzekerheid over het beleid zorgen er onder meer voor dat woningbezitters een afwachtende houding aannemen. Zijn alternatieve warmtebronnen wel even effectief, is een vraag die leeft. Ook bestaan er zorgen over de kosten van de transitie: die moeten wel rechtvaardig worden verdeeld.

Betrokkenheid van woningbezitters is nodig

De huiseigenaren die meepraatten, wisten soms al alles van de aardgastransitie, soms nog van niks. Ze hebben gemeen dat ze transparantie en duidelijkheid willen over het te voeren beleid en de alternatieven voor aardgas. 

De plannen van het kabinet zijn nog niet heel concreet, waardoor er een zekere gelatenheid onder eigenaren heerst. Betrokkenheid is echter wel nodig, waarschuwt het SCP, zeker als er veel van de woningbezitters wordt verwacht in de transitie naar aardgasvrij wonen.

Je woning verduurzamen #2

04:48
Van het gas af, hoe doe je dat?