Ga naar de inhoud
Van onze partner Lindenhaeghe

Drie skills voor het werk van de toekomst

De werkvloer verandert en daarmee ook de invulling van het werk. Volgens Wendy Kersten van opleidingsinstituut Lindenhaeghe vraagt deze tijd om nieuwe vaardigheden én een nieuwe managementstijl.

Kersten levert als opleidingsmanager maatwerk aan bedrijven die met een specifieke vraag zitten. Ze  ziet een rode draad in de verzoeken die op haar afkomen. Veel bedrijven willen hun personeel opleiden om ze klaar te stomen voor een veranderende omgeving, zegt Kersten. “En over het algemeen zie je dat ze allemaal worstelen met dezelfde uitdaging. Er is een kloof. Tussen de oude garde en de jonge, instromende millennials.”

Volgens Kersten heeft de oude garde vaak meer ervaring en kennis. Maar de millennials zijn beter toegerust op het omgaan met veranderingen en digitalisering. Ze gelooft erin dat de vaardigheden van de toekomst kunnen helpen bij het overbruggen van de onderlinge verschillen. Het slim verbinden van de verschillende generaties zorgt juist voor een vitale werkvloer die om kan gaan met alle veranderingen. Kersten: “Je hebt tenslotte zowel ervaring als een open blik nodig.”

Niet verveeld raken

Drie skills steken volgens haar uit boven de rest, als het gaat om het future-proof maken van werknemers: cognitieve flexibiliteit, kritisch denken en probleemoplossend vermogen. Kersten stelt dat ze allemaal in het verlengde van elkaar liggen. Je hebt ze nodig zijn om je als werknemer aan te passen en relevant te blijven. Bedrijven en organisaties veranderen steeds sneller. Tegelijk stellen consumenten en afnemers steeds hogere eisen. “Je komt bij klanten tegenwoordig niet meer weg met een zesje. Net als de jonge werknemer is de klantentrouw verandert. Men stapt zonder problemen over naar de concurrent.”

Onder cognitieve flexibiliteit verstaat Kersten een werknemer die in staat is om snel met nieuwe informatie om te gaan. Die kan leren en nieuwsgierig is. Die weet hoe en waar je informatie kunt vinden. En die data en gegevens op waarde kan schatten. Kersten: “Cognitieve flexibiliteit is vooral bij de jongere generatie een gegeven. Die is gewend aan een constante stroom van prikkels. Sterker nog: als je ze daar niet aan bloot stelt, raken ze verveeld.”

Kritisch denken

Snel kunnen schakelen, wat Kersten verwant ziet aan cognitieve flexibiliteit, is volgens haar ook een voorwaarde. Bedrijven en organisaties passen in steeds hoger tempo hun producten en diensten aan in een competitieve omgeving. Ze ziet die flexibiliteit ook als teken van de tijdsgeest: “We richten ons in deze tijd op schone processen die mooi vormgegeven zijn. Dat vraagt om aanpassings- en leervermogen.”

De volgende vaardigheid die steeds relevanter wordt, is volgens Kersten de mogelijkheid om kritisch te denken. Dat werkt, zegt ze, twee kanten op: “Het gaat erom dat mensen meer vragen stellen bij hun eigen rol. Wat doe ik eigenlijk? Sta ik er nog wel achter? Waar besteed ik mijn tijd aan?” Maar het gaat volgens haar ook over de inhoud van het werk, over processen die verbeterd kunnen worden. Maar ook over een kritische houding van met name de jongere generaties tegenover opdrachten van bovenaf.

Inspirerend leiderschap vs. taakgericht leiderschap

Kersten denkt dat medewerkers minder vaak hun werk simpelweg voor lief nemen. Ze willen zich ook vaker inzetten voor een goed doel, en streven zingeving na in plaats van een dik salaris. Daardoor verlangen ze naar meer ruimte om zelf beslissingen te nemen. Die zelfstandigheid zullen ze dan wel moeten krijgen, benadrukt ze. Dat vraagt om een andere managementstijl: “We gaan minder directief werken. Medewerkers willen zelf kunnen nadenken en bijvoorbeeld de ruimte hebben om een uitzondering te maken. Je moet deze mensen anders aansturen om ze het gevoel te geven dat ze kunnen ontwikkelen en meer met inspirerend leiderschap bezig zijn dan taakgericht leiderschap.”

De veeleisende klant vraagt daar volgens haar ook om. Digitalisering van processen heeft als keerzijde dat de menselijke kant belangrijker wordt. Door medewerkers meer autonomie te geven en ruimte om zelf kritische afwegingen te maken, kan persoonlijk contact (wat bijvoorbeeld leidt tot betere service en meer gastvrijheid) op een hoog niveau blijven. Kersten: “En dat zijn perfecte manieren om je als bedrijf te onderscheiden van de concurrentie.”

Zelf een goede keuze maken

Tot slot is probleemoplossend vermogen een vaardigheid die de werknemer van de toekomst moet bezitten. Snelle veranderingen, veeleisende klanten en een steeds internationalere competitie vraagt om werknemers die in staat zijn om zelfstandig na te denken en die bij eventuele obstakels snel een oplossing kunnen bedenken. Volgens Kersten zijn er ‘zo veel’ opties om tot een oplossing te komen, dat het van belang is om daar zelf een goede keuze in te maken. Inzicht is wat haar betreft misschien nog wel belangrijker dan feitelijke kennis: je moet vooral weten waar je informatie kunt vinden en hoe je die op waarde kan schatten.

Meer weten over persoonlijke ontwikkeling? Check de trainingen en opleidingen van Lindenhaeghe.  

Dit is een artikel van