Personal finance

Verschil inkomen allochtonen en autochtonen neemt niet af

12 juni 2019 06:01 Aangepast: 12 juni 2019 07:58
Turkse en Marokkaanse vrouwen verdienen gemiddeld twee derde van autochtone vrouwen. Beeld © ANP

Ondanks alle inspanningen is de inkomensongelijkheid tussen Nederlanders met en zonder een migratieachtergrond de afgelopen vijftien jaar nauwelijks afgenomen. Nog altijd hebben mensen met een Turkse, Marokkaanse, Surinaamse of Antilliaanse achtergrond gemiddeld een kwart minder te besteden dan autochtone Nederlanders.

Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) naar de inkomensongelijkheid tussen bevolkingsgroepen in de periode 2003-2017. Om te voorkomen dat verschillende leeftijdsgroepen worden vergeleken, gebruikt het CPB de groep tussen de 30 en 40 jaar.

De verschillen tussen de groepen onderling zijn groot: gemiddeld heeft een Marokkaans huishouden ruim twee derde te besteden van een huishouden zonder migratieachtergrond. Surinamers doen het van de vier groepen met 84 procent het beste.

Historisch perspectief

Het CPB heeft alleen de ontwikkeling van inkomens van Nederlandse Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen in kaart gebracht, omdat deze groepen al decennia in Nederland wonen en dus makkelijk in historisch perspectief zijn te plaatsen. Voor relatief nieuwe grote groepen migranten, zoals Polen en Syriërs, is dit nog niet mogelijk.

De grootste oorzaak van de verschillen heeft te maken met het wel of niet hebben van werk. Terwijl allochtone mannen 10 tot 15 procentpunt minder vaak betaald werk hebben dan autochtonen, bedraagt de achterstand bij vrouwen zelfs 15 tot 35 procentpunt.

Lager uurloon

Dit ondanks dat het feit dat Marokkaanse en Surinaamse vrouwen gemiddeld meer uren maken dan vrouwen zonder migratieachtergrond. Daarbij ligt het uurloon bij zowel allochtone mannen als vrouwen aanzienlijk lager, variërend van 'slechts' 4 procent voor Antilliaanse mannen tot wel 29 procent bij Turkse vrouwen.

Ook de onderlinge verschillen tussen mannen en vrouwen met een migrantenachtergrond zijn groot. Het persoonlijk inkomen (salaris plus eventuele uitkeringen) van allochtone mannen schommelt op ongeveer 70 procent van dat van autochtone Nederlanders. Turkse en Marokkaanse vrouwen zitten op ruim 60 procent.

Opvallend is dat zowel Surinaamse als Antilliaanse vrouwen de afgelopen vijftien jaar gemiddeld minder zijn gaan verdienen dan vrouwen zonder migratieachtergrond. Streken zij aan het begin van de eeuw nog meer op, sinds 2010 is dat omgedraaid.

De grootste reden daarvoor is dat het inkomen van autochtone vrouwen sterker is gestegen dan van de andere groepen doordat zij meer zijn gaan werken.

Verschil in opleidingsniveau

De inkomensverschillen tussen de groepen worden voor een groot deel verklaard door het verschil in opleidingsniveau, concludeert het CPB. Immers: hoe hoger iemand is opgeleid, hoe meer hij of zij verdient. Omdat het aantal hoger opgeleiden onder beide groepen stijgt, wordt het verschil niet kleiner.

Egbert Jongen, programmaleider Arbeid bij het CPB en universitair hoofddocent economie aan de Universiteit van Leiden, noemt het opvallend dat de verschillen de afgelopen vijftien jaar nauwelijks zijn veranderd, zegt hij in een reactie. "Blijkbaar moeten we daar nog een extra inspanning leveren. Er zijn nog mogelijkheden om dat te verbeteren."

Discriminatie en vooroordelen

Als voorbeeld noemt hij het zorgen voor voldoende stageplekken. Ook zou de overheid meer kunnen doen om mensen sneller aan een vast contract te helpen, aldus Jongen. "Het lijkt erop dat mensen met een migratieachtergrond daar relatief snel van profiteren."

Tenslotte blijft het belangrijk om discriminatie en vooroordelen tegen te gaan, vindt hij. "We weten uit verschillende onderzoeken dat dat nog altijd een belangrijke rol speelt op de arbeidsmarkt."

Zo verdienen allochtonen gemiddeld nog altijd minder dan autochtonen met dezelfde papieren. "Ze hebben minder kans om een baan te krijgen en hebben vervolgens ook een lager uurloon", zegt Jongen.

Altijd weten wat er speelt?
Download de gratis RTL Nieuws-app en blijf op de hoogte.

Playstore Appstore

Dit is een artikel van