Ga naar de inhoud
Personal finance

DNB: Pensioenverlaging dreigt voor bijna 2 miljoen Nederlanders

Pensioenverlaging dreigt. Beeld © Getty

Voor veel Nederlanders dreigt een verlaging van hun pensioen. Dat komt omdat hun pensioenfonds niet de vereiste dekkingsgraad heeft. Volgens toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) gaat het om de pensioenen van 1,9 miljoen gepensioneerden. 

Wat is er aan de hand?

Pensioenfondsen moeten voldoen aan de wettelijke dekkingsgraad. Dat betekent kort gezegd dat ze nu genoeg geld in kas moeten hebben om in de toekomst ook nog pensioenen te kunnen betalen. Die wettelijke dekkingsgraad is 104,2 procent.

Volgens DNB halen 44 pensioenfondsen dat nu niet. Het gaat ruim de helft van alle pensioenaanspraken (pensioen dat nog niet is ingegaan). 

Waar komt dat door?

Er zijn op zich positieve ontwikkelingen. Het totale vermogen van de fondsen groeide, vooral door de wereldwijde stijging van de aandelenkoersen, met meer dan 100 miljard euro. 

Daar staat tegenover dat ook de financiële verplichtingen, vooral als gevolg van een verdere daling van de rente, met tientallen miljarden euro's toenamen.

Volgens toezichthouder DNB is de financiële positie van de fondsen in het eerste kwartaal van dit jaar dus weliswaar verbeterd, maar nog niet geheel toereikend.

Geldt dit ook voor mij?

Alle pensioenfondsen maken op hun website vermelding van hun actuele dekkingsgraad. De gemiddelde dekkingsgraad is het afgelopen kwartaal met 1,5 procentpunt gestegen, naar 104,8 procent. Sommige fondsen hebben zelfs een dekkingsgraad van meer dan 110 procent. 

Maar voor diverse pensioenfondsen dringt de tijd. Zo moeten de metaalfondsen PME en PMT hun zogeheten dekkingsgraad eind dit jaar al op niveau hebben. 

Dertigers,
Pensioen
Dertigers, veertigers opgelet: de pensioensoap gaat over jullie geld

Wat gebeurt er als dat niet lukt?

Als een pensioenfonds er een aantal jaar niet in slaagt de vereiste dekkingsgraad te halen, kan het verlagen van pensioenen uitkomst bieden. Bij een lagere uitkering, verhoog je namelijk de dekkingsgraad. Dat betekent dat gepensioneerden minder geld krijgen dan ze hadden gehoopt, of verwacht. 

Dat is balen voor gepensioneerden, maar ook pensioenfondsen zelf vinden dat niet fijn. PMT liet deze maand weten dat een verlaging van de pensioenen indruist tegen het 'rechtvaardigheidsgevoel'.

Is het tij te keren?

De laatste maanden wijzen de seinen op een pensioenverlaging in de nabije toekomst. Minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees (D66) zoekt intussen steun bij oppositiepartijen voor de hervorming van het pensioenstelsel, nadat overleg met sociale partners is geklapt

Zonder een pensioenhervorming blijven de huidige regels in stand en zijn pensioenfondsen gehouden uitkeringen te korten. Komt er wel een akkoord, dan geeft dat mogelijk ruimte aan fondsen om soepeler om te gaan met de dekkingsgraad.