Personal finance

Loonstrookje binnen? Check hoeveel (en of) je nettoloon gestegen is

24 januari 2019 13:57 Aangepast: 24 januari 2019 20:33
Heb jij je eerste loonstrookje van het jaar al gecheckt? Beeld © Getty

Werk je in loondienst? Dan kreeg je waarschijnlijk deze week het eerste loonstrookje van het jaar. Je bent sinds Prinsjesdag lekker gemaakt met de belofte dat je blij zou worden van dat loonstrookje. Klopt dat? We leggen uit waar je moet op letten. 

Veel mensen vinden hun loonstrookje behoorlijk ingewikkeld, bleek eind vorig jaar uit een peiling in opdracht van Nmbrs. Qua vormgeving blinken salarisspecificaties niet altijd uit in helderheid. En wat betekenen al die afkortingen eigenlijk? 

Nettoloon

Het belangrijkste getal op je loonstrook staat natuurlijk achter 'netto te betalen': daar vind je het bedrag dat je die maand krijgt overgemaakt.  

Door veranderende regelgeving zou dat bedrag dus hoger moeten zijn dan december 2018. Dat komt omdat de inkomstenbelasting omlaag is gegaan dit jaar. 

Loonheffing

Waar zie je dat terug op je loonstrook? Zoek eens naar het woord 'loonheffing'. Daar vind je het bedrag dat je werkgever op je brutoloon inhoudt, om vervolgens af te dragen aan de overheid. Onder loonheffing valt de loonbelasting en de premies die je afdraagt voor de zogeheten volksverzekeringen, zoals de AOW. 

Het bedrag dat je daarachter ziet staan zou ongeveer enkele tientjes lager moeten zijn, in vergelijking met vorig jaar. Dat komt omdat de overheid de inkomstenbelasting heeft verlaagd. Het daadwerkelijke bedrag is afhankelijk van wat je verdient en hoeveel je werkt. 

Pensioenpremie

Zoek ook naar het bedrag achter 'pensioenpremie'. Dat zou hoger of lager kunnen zijn op je eerste loonstrook. Dat hangt van je persoonlijke situatie af. Ook dat houdt je werkgever in op je brutoloon. 

Toeslagen

Tenslotte zie je bij 'toeslagen' de extraatjes die je verdiend hebt met overwerk, of andere variabele onderdelen van je loon. 

Miniatuurvoorbeeld
Koopkracht

Alles wordt duurder in 2019, maar kabinet belooft dat koopkracht stijgt

Wat betekent het? 

Wat betekenen al die woorden nou? We hebben hieronder zetten we het voor je op een rijtje. Mis je een moeilijke term die wél op jouw loonstrookje staat? Check dan even de website van het CNV

  • AOP  Elke maand betalen jij en jouw werkgever premie voor jouw pensioen: de AOP. Maar waar betaal je precies voor? Voor ouderdomspensioen (ABP KeuzePensioen of ABP OuderdomsPensioen) en nabestaandenpensioen. Voor de compensatie die jouw partner krijgt als hij geen of een gedeeltelijke Anw-uitkering ontvangt als je overlijdt

  • Arbeidskort(ing) De arbeidskorting is de heffingskorting die je krijgt als je werkt. De arbeidskorting wordt berekend over het arbeidsinkomen. Heb je een werkgever? Dan houdt hij bij de berekening van de loonheffing al rekening met de arbeidskorting. Over jouw inkomen betaal je inkomstenbelasting. Op je loonstrookje kun je zien dat jouw werkgever al heffingen (belasting) over jouw loon inhoudt: loonheffing. De loonheffing bestaat uit loonbelasting en premies volksverzekeringen. Over deze loonheffing kun je korting krijgen, ook wel loonheffingskorting genoemd. Een daarvan is de arbeidskorting. Het is dus geen aftrekpost maar een korting. 

  • BT: Bijzonder Tarief Bij extra inkomsten kun je ook te maken krijgen met het bijzonder tarief in de loonheffing. Het bijzonder tarief is de belasting die je betaalt over bijzondere inkomsten zoals: een dertiende maand, achterstallig loon, uitbetaalde vakantiedagen, vakantiegeld. (In feite gaat het om inkomsten die bovenop het normale inkomen komen.)

  • Loon LH Loon LH is je loon voor loonheffing. Ook wel fiscaal loon, “tabelloon” of “loon voor loonheffing” genoemd. Meestal komt dit overeen met het bruto loon min de te betalen pensioenpremie. Het wordt “tabelloon” genoemd, omdat dit het loon is waarmee met behulp van de loonbelastingtabellen de loonheffing die moet worden ingehouden kan worden afgelezen.

  • Loonheffing Loonheffing is de verzamelnaam voor loonbelasting en premies volksverzekeringen. Jouw werkgever of uitkeringsinstantie houdt de loonheffing in op het loon of de uitkering. De loonheffingen zijn: loonheffing en premies voor de Algemene wetten: Aow, Aww, Aaw, Awbz, Akw. Deze bedragen worden in één bedrag geheven: De loonheffing (tabel) Het begrip loonheffing wordt vaak ook afgekort tot LH tabel, LHT, TB, LHTB, en er zijn vast meer afkortingen. Het gaat altijd om de loonheffing volgens de loonheffingstabel. Werkenden hebben te maken met de witte tabel, gepensioneerden met de groene tabel. 

  • WIA aanv. Verz. WIA aanvullende verzekering: een verzekering ter aanvulling op de WIA (bij arbeidsongeschiktheid). 

  • ZWV Je betaalt de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (bijdrage Zvw) aan de Belastingdienst. Hoe hoger je inkomen, hoe hoger jouw bijdrage. Iedere verzekerde met een belastbaar inkomen moet een inkomensafhankelijke bijdrage betalen. Een werkgever is verplicht om deze inkomensafhankelijke bijdrage te vergoeden. Werknemers zijn over deze vergoeding wel loonbelasting en premie volksverzekeringen verschuldigd.

Altijd weten wat er speelt?
Download de gratis RTL Nieuws-app en blijf op de hoogte.

Playstore Appstore

Dit is een artikel van