Het blok is defect of ontbreekt. De inhoud ontbreekt misschien of u moet wellicht de oorspronkelijke module inschakelen.
Personal finance

Meer vrouwen financieel zelfstandig, maar de achterstand blijft

14 december 2018 00:01 Aangepast: 14 december 2018 11:49
Vrouwen werken veel vaker in deeltijd, ook als ze geen kleine kinderen hebben. Beeld © Getty Images

Het aantal vrouwen dat financieel op eigen benen staat, is de afgelopen twee jaar gestegen. Dat is onder meer te danken aan het feit dat vrouwen meer zijn gaan werken sinds het economisch beter gaat.

Daarnaast werken vrouwen meer uren dan voorheen, al blijven de verschillen met mannen aanzienlijk. Het verschil is wel kleiner geworden.

Dat komt onder meer omdat het aantal vrouwen dat evenveel uren blijft werken na de geboorte van hun eerste kind als ervoor, is gestegen. Maar het zorgt niet voor een gigantische verschuiving. "Vanaf hun studie kiezen veel vrouwen er al voor om in deeltijd te werken", legt Wil Portegijs, onderzoekster van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), uit.

Inhaalslag vrouwen

Ze maakte samen met collega's van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de Emancipatiemonitor, die eens in de twee jaar verschijnt. 

De belangrijkste conclusie van het onderzoek: de economische positie van vrouwen is verbeterd. Het percentage vrouwen dat de eigen financiële boontjes kan doppen was ruim 60 procent in 2017, een stijging van 3,5 procent ten opzichte van 2015.

Ter vergelijking: bij mannen is 79 procent in staat de economische broek zelf op te houden, een stijging van 2 procent. Het gaat om economische zelfstandigheid: iemand is dat als hij of zij met werk minstens het wettelijk minimumloon verdient.

Verschillen onderling

Vrouwen zijn dus bezig met een inhaalslag, maar onderling blijven er wel verschillen. Hoogopgeleide vrouwen zijn vaker economisch zelfstandig dan laagopgeleide of vrouwen met een niet-westerse migratieachtergrond.

"Dat is op zich mooi, het verschil is niet groter geworden", aldus Portegijs. "Emancipatie is dus niet iets dat alleen hoogopgeleide vrouwen heeft geraakt: laagopgeleiden volgen de beweging, maar op gelijke afstand."

Miniatuurvoorbeeld
Lees ook:

Naast loonkloof ook strafkloof: vrouw vaker ontslagen dan man

Oorzaken

Dat de verschillen bestaan heeft verschillende oorzaken volgens Portegijs. "Vrouwen met een niet-westerse achtergrond zijn meer getroffen door de crisis", zegt zij.

En bij laagopgeleide vrouwen speelt hoe zij aankijken tegen zorg voor kinderen een rol. "Ze zijn negatiever over kinderopvang en willen daardoor dus minder werken."

Gelijke verdeling in opvoeding

Bij hoogopgeleide vrouwen wordt het ideaal dat de zorg voor kinderen gelijk verdeeld wordt tussen man en vrouw ook sterker gekoesterd, vult Portegijs aan.

Uit het onderzoek blijkt dat ruim de helft van ouders met kinderen onder de 18 vindt dat de zorg gelijk verdeeld zou moeten zijn. Maar tussen wens en realiteit gaapt wel een gat: slechts bij een vijfde van de gezinnen die dat wil, is het ook echt zo

Wat volgens Portegijs ook een reden kan zijn dat hoogopgeleide vrouwen meer werken, is dat zij meer kansen hebben op de arbeidsmarkt, waardoor het leuker is om meer te werken.

Miniatuurvoorbeeld
Lees ook:

Miljoenen voor bedrijfstop: inkomens stijgen, loonkloof neemt toe

Altijd weten wat er speelt?
Download de gratis RTL Nieuws-app en blijf op de hoogte.

Playstore Appstore

Dit is een artikel van