Ga naar de inhoud
Carrière

Weinig vrouwelijke topverdieners: 'Pak salariskloof en zorgverlof aan'

V.l.n.r.: Emancipatieminister Van Engelshoven met staatssecretaris Van Ark en de ministers Bijleveld en Van Nieuwenhuizen. Beeld © ANP

Met het percentage vrouwen aan de top wil het maar niet opschieten. Met het aantal vrouwelijke topverdieners bij grote ondernemingen en organisaties ook niet, blijkt uit cijfers van het CBS. "Er valt nog veel te verbeteren."

Het aandeel vrouwen onder de meest verdienende werknemers in grote ondernemingen en organisaties (500+ werknemers) is dan wel toegenomen, veel is het niet.

In 2010 bestond de top van de loonlijst nog voor 15 procent uit vrouwen, in 2017 was dat 20 procent blijkt uit nieuwe cijfers van het statistiekbureau. Binnen die bedrijven en organisaties waren evenveel mannen als vrouwen aan het werk, net als 2010. 

Toename 'te optimistisch'

Een gestage, substantiële toename van vrouwelijke topverdieners, aldus het CBS. Maar dat is wat optimistisch gesteld, zegt Suzan Steeman, expert arbeidsmarkt bij netwerk Women Inc tegen RTL Z. "Het gaat om een stijging van minder dan een procent per jaar." 

Bovendien, zegt zij, ligt die 20 procent ook nog eens onder het streefcijfer van 30 procent van de Nederlandse overheid wat betreft vrouwen in topfuncties. En dat ondanks alle inzet en campagnes om vrouwen aan de top te krijgen en te zorgen voor gelijk loon. Werk aan de winkel dus. 

Loonkloof 15,5 procent

Als het gaat om vrouwen aan de top kan en moet het beter, aldus Steeman, zowel qua aantallen als de salarissen die vrouwen krijgen. Vrouwen verdienen nog altijd 15,5 procent minder dan mannen, rekenende Women inc uit.

Deze loonkloof is berekend door uit te gaan van het gemiddeld bruto uurloon van alle werkende mannen en het gemiddeld bruto uurloon van alle werkende vrouwen in Nederland.

Wie zijn de topverdieners? 

Nederland telde in 2017 6600 topverdieners. Daarbij heeft het CBS gekeken naar de 0,2 procent best betaalde banen binnen private en publieke organisaties, op basis van het jaarloon. De vrouwen die zo’n salaris krijgen werken vooral in zorg, dienstverlening of het onderwijs.

In 2017 was 64 procent van alle topverdieners 50 jaar en ouder. Onder vrouwen ligt dit anders: onder de topverdieners van 30 tot 40 jaar was 26,3 procent vrouw. Onder die van 40 tot 50 jaar was 25,7 procent vrouw en onder de 50-plussers 17,2 procent.

Parttime werkend naar de top?

De ongelijke positie van mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt heeft onder andere te maken met het feit dat vrouwen vaker parttime werken dan mannen en meer onbetaalde zorg op zich nemen, zegt Steeman.  

Parttime werken en de top bereiken, dat lijkt ook niet goed samen te gaan. Maar in het onlangs verschenen rapport (pdf) van adviesbureau McKinsey 'Het potentieel pakken: de waarde van meer gelijkheid tussen vrouwen en mannen op de Nederlandse arbeidsmarkt' staat dat er geen causaal verband is aangetoond tussen parttime werken en het bereiken van topposities. 

Vrouwen
Lees ook:
Vrouwen aan de top? 'Bedrijven moeten meer hun best doen'

'Onbedoelde discriminatie'

En als het gaat om salaris, moeten vrouwen gewoon niet beter onderhandelen? "Vrouwen vragen ongeveer even vaak als mannen om salarisverhoging, maar krijgen dat minder vaak toegekend", zegt Steeman. "Het is 25 procent waarschijnlijker dat een man salarisverhoging krijgt dan een vrouw."

Dit kan te maken met discriminatie, zegt zij. "Waarschijnlijk gebeurt deze discriminatie meestal onbedoeld en komt het door onbewuste beeldvorming en vooroordelen."

Salarissen openbaar maken

Wat zou helpen is meer transparantie over salarissen, zoals als in IJsland, België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk al bestaat zegt Steeman. "Daar is wettelijk vastgelegd dat bedrijven verplicht gegevens over de beloning van hun medewerkers openbaar moeten publiceren, en bijvoorbeeld een analyse moeten maken van hun beloning voor mannen en vrouwen."   

Mijntje Lückerath is hoogleraar Corporate Governance aan de Universiteit van Tilburg en stelt jaarlijks de Female Board Index samen. Volgens haar moeten bedrijven zelf meer hun best gaan doen om vrouwen aan de top te krijgen. 

Eerder zei ze tegen RTL Z: "Want ondanks alle goede bedoelingen en maatregelen zien we gewoon nog geen resultaten."

Mannen verdienen meer: hoe lossen we dat op?

02:02