Ga naar de inhoud
Personal finance

Nibud wil automatisch opbouwen pensioen voor iedereen, ook zzp'ers

Budgetvoorlichter Nibud wil dat alle werkenden automatisch pensioen blijven opbouwen. Ook zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) moeten geld opzij gaan zetten voor later. Dat adviseert het Nibud in een rapport dat vandaag uitkomt.

Het Nederlandse pensioenstelsel behoort nu tot een van de beste in de wereld, benadrukt het Nibud, maar een veranderende arbeidsmarkt zorgt voor risico's, die vragen om een andere aanpak. Het Nibud vreest namelijk een toename van (toekomstige) gepensioneerden die slecht kunnen rondkomen.

Dat komt onder meer door het groeiende aantal echtscheidingen en zzp'ers. Het Nibud ondervroeg ruim duizend 65- tot 80-jarigen. De respondenten die een echtscheiding achter de rug hadden, of hun werkzame leven als ondernemer actief waren, gaven vaker aan moeilijk rond te kunnen komen. Aangezien beide groepen in omvang toenemen vreest het Nibud voor meer geldzorgen bij toekomstig gepensioneerden.

Op de schop

Het pensioenstelsel gaat naar alle waarschijnlijkheid op de schop, al zijn definitieve besluiten nog niet genomen. Nu zitten de meeste mensen in loondienst 'gewoon' bij het pensioenfonds, waarbij de werkgever is aangesloten. Veel ruimte om zelf te kiezen is er niet. 

Een van de toekomstige scenario's is meer keuzevrijheid voor het individu. Het Nibud is daar zeer kritisch over. Bijna niemand wil over later nadenken, denkt de organisatie. Van alle financiële levenszaken, vinden Nederlanders het pensioen het lastigst om te regelen: ze stellen het graag uit.

FNV:
Nieuw pensioenstelsel
FNV: AOW-leeftijd 66 jaar, anders geen pensioenakkoord

Meeste gepensioneerden willen niet verhuizen

Meer keuzevrijheid op de pensioenmarkt is daarom voor veel mensen ongeschikt, stelt de budgetvoorlichter. De organisatie verwijst bijvoorbeeld naar het overstappen van zorgverzekeraar. Slechts 6 procent van de mensen doet dat. De meesten denken nooit over switchen na. 

Ook de verkoop van het eigen huis wordt wel eens gepresenteerd als aanvullend pensioen. Daar moeten beleidsmakers volgens het Nibud ook niet op vertrouwen. Van de huidige gepensioneerden is slechts 9 procent verhuisd naar een kleiner huis. Nog eens 9 procent wil dat graag. De rest wil helemaal niet verhuizen.

Het pensioenakkoord is onbetaalbaar

03:52