Ga naar de inhoud
Personal finance

Rechter: ook extra bonus bij uitbetaling vakantieuren na ontslag

Beeld © Getty

Wie wisselt van baan en zijn bovenwettelijke verlofdagen en compensatieuren wil laten uitbetalen, heeft daarbij ook recht op een extra deel van de bonus, bepaalde de rechtbank in Noord-Nederland onlangs. De uitspraak kan grote gevolgen hebben voor bedrijven en hen in het uiterste geval miljoenen euro's kosten, zegt advocaat Remco Dammers van Höcker Advocaten.

Hij stond een directeur bij na zijn ontslag die een flink stuwmeer aan bovenwettelijke vakantie- en compensatieuren had. Omdat zijn arbeidsovereenkomst eindigde, moesten die uren worden uitbetaald. Zijn werkgever berekende daarvoor het salaris per dag plus 8 procent vakantiegeld over dat bedrag. Tot nu toe was dat in Nederland gebruikelijk.

Dat mag dus niet zomaar meer: voortaan moet ook de bonus meegerekend worden, bepaalde de rechter en de pensioenbijdrage deel werkgever. Bij de bonus wordt gekeken naar het gemiddelde van de afgelopen drie jaar. De werknemer die de rechtszaak aanspande kreeg uiteindelijk ongeveer het dubbele: 55.640,52 euro bovenop de al betaalde 77.416 euro.

Bonus niet aangepast aan opgenomen vakantiedagen

Bovenwettelijke vakantieuren zijn vrije uren die je krijgt bovenop de verplichte 20 dagen bij een fulltime werkweek van 40 uur. Die blijven vijf jaar lang geldig, waardoor er uiteindelijk een flink stuwmeer kan ontstaan. 

Die dagen zijn echter geld waard. Als iemand een dag vrij neemt, dan moet het salaris wel doorbetaald worden en wordt er ook gewoon pensioen opgebouwd. Bovendien wordt de hoogte van de bonus niet aangepast als iemand meer of minder vakantiedagen heeft opgenomen. 

Verkeerde prikkel voor werkgevers

Vandaar dat de rechter bepaalde dat over verlofdagen en compensatieuren óók extra bonus betaald moet worden. Anders zouden werkgevers een verkeerde prikkel kunnen krijgen omdat ze een financieel voordeel hebben, zegt Dammers. Daardoor zouden ze het werknemers lastiger kunnen maken om hun vakantieuren op te nemen.

Daarnaast speelt er nog iets: de samenleving wil graag dat werknemers ook voldoende vakantie opnemen, zodat ze goed kunnen uitrusten. Op het moment dat iemand te weinig vakantie opneemt, kan dat uiteindelijk zijn gezondheid schaden.  

Discussie speelt al langer

De discussie over de vraag wat de waarde is van vakantie- en compensatieuren speelt al langer, zegt Dammers. "In het Europese arbeidsrecht is al een paar jaar geleden vastgesteld dat over deze uren ook de bonus moet worden berekend", vertelt hij. 

In Engeland speelde al een aantal zaken over de toepassing van deze wet. "Daarnaast hebben grote Nederlandse accountantskantoren circa acht jaar geleden een brief gestuurd naar hun grote klanten om hun te wijzen op de bonus bij het uitbetalen van vakantieuren", zegt Dammers. Dat was destijds naar aanleiding van een uitspraak van het Europese Hof.

Toch veranderde er toen niets. "Werkgevers zitten er niet op te wachten, want dat gaat ten koste van de winst. Met deze uitspraak hopen we te bereiken dat dit verder bekend wordt", zegt hij. 

Dit is een artikel van