Akkoord over Griekenland

Hoogduin: grexit is reële mogelijkheid

15 juli 2015 13:15 Aangepast: 06 september 2015 17:10

De kans op een grexit is heel reëel. Als je de conclusie trekt dat Griekenland er zonder kwijtschelding niet uit komt, dan is alleen de vraag of je dat doet met Griekenland binnen of buiten de eurozone. Duitsland heeft waarschijnlijk de conclusie getrokken dat er maar één manier is: met Griekenland buiten de euro, aldus econoom Lex Hoogduin.

‘’Het is volstrekt duidelijk dat als je doorgaat op het huidige spoor, zelfs als je de maatregelen neemt die nu zijn voorzien, de Griekse schuld niet op een houdbaar pad terecht komt’’, aldus Hoogduin. Er zijn volgens hem drie manieren om tot een oplossing te komen:

Permanente overdrachten van uit de rest van Europa naar Griekenland. Dat ligt echter zeer gevoelig om het zacht te zeggen. De vraag is of het mag binnen het verdrag.
Zeer scherp verder gaan op het spoor dat het eurogebied heeft bewandeld: het zeer drastisch verlengen van de looptijden. Dat betekent het vooruitschuiven van aflossen van de schuld met ten minste 30 jaar. Dat moet dan gelden voor alle schuld van Griekenland aan de officiële instanties. Dat ligt ook zeer gevoelig, niet alleen bij de eurolanden, maar ok bij de Grieken zelf. Met inflatie wordt de schuld draagbaarder, maar inflatie is niet wat je zou moeten nastreven. Het betekent dat Griekenland 30 jaar lang onder controle blijft. Het is heel moeilijk dat dat zou kunnen werken.
Een deel van de schuld afschrijven/ Als je de sommetjes ziet, dan is dat bijna onvermijdelijk. Dat het om een fors bedrag gaat is bijna op de achterkant van een envelop na te rekenen.

Of Europa geen schulden mag kwijtschelden is niet iedereen van overtuigd. Het is wel de interpretatie van het overgrote deel van de mensen. In het kader van de no-bailout clausule mag je wel schenkingen doen. Voor de ECB geldt ook de no bailout clausule en er is ook het verbod op monetaire financiering. Dat is zo mogelijk nog belangrijker. Schuld kwijtschelden is in strijd met de uitgangspunten van het IMF. Dat verstrekt alleen leningen als blijkt dat een land met uitvoering van een programma een houdbare schuld creëert. De kans op een grexit is heel reëel’’, zo besluit Hoogduin.

Bekijk het volledige gesprek met Lex Hoogduin:

 

RTL Z
`