Menu Zoeken Mijn RTL Nieuws

Koersplan Aegon

Koersplan Aegon

De Hoge Raad heeft bepaald dat 30.000 mensen jarenlang te veel premie betaalden voor Aegon Koersplan. Volgens Aegon is echter een 'volstrekt willekeurige en extreem lage premie' als uitgangspunt genomen.

Topnieuws
meer stories
Meest gelezen : Geld & Werk
14 juni 2013 19:04, in:

Koersplan Aegon

Meer schadeclaims voor Aegon na uitspraak

Meer schadeclaims voor Aegon na uitspraak

De uitspraak van de Hoge Raad dat Aegon beleggers in de zogenoemde Koersplanovereenkomsten te veel premie heeft laten betalen, biedt mogelijkheden voor verdere schadeclaims van andere klanten van de verzekeraar. Dat zei ConsumentenClaim vrijdag in een reactie op de uitspraak.

Volgens ConsumentenClaim geldt de uitspraak niet alleen voor beleggers met een Koersplan. Bezitters van een Bonusplan, Mixplan, Fiscaal Voordeelplan of Vermogensplan van Aegon kunnen volgens het juridisch kantoor ook aanspraak maken op een schadevergoeding die gemiddeld zo’n 1000 tot 1500 euro bedraagt.

,,Dit is een geweldige uitspraak die de deur opent voor schadeclaims van andere gedupeerden'', aldus directeur Stef Smit van ConsumentenClaim. Het kantoor vertegenwoordigt naar eigen zeggen meer dan 10.000 gedupeerden en aanmelding is nog mogelijk.

14 juni 2013 16:27

Koersplan Aegon

Haagse ezels

René Lukassen is financieel economisch journalist voor RTL Nieuws en RTL Z.

Aegon is een beetje dom geweest. De verzekeraar geeft dit ronduit toe. Maar polishouders moeten niet denken dat zij daar straks nog van kunnen profiteren.

Aegon is een beetje dom geweest. De verzekeraar geeft dit ronduit toe. Maar polishouders moeten niet denken dat zij daar straks nog van kunnen profiteren.

De vlag kan uit. De Hoge Raad oordeelde vandaag dat verzekeraar Aegon polishouders heeft misleid door ze stiekem te veel premie te laten betalen voor hun overlijdensrisico. Hierdoor werd met minder geld belegd dan de polishouders dachten. En zo bracht hun Koersplan niet die winsten die Aegon hen had voorgespiegeld.

Stichting Koersplandewegkwijt moest acht jaar lang procederen om recht te breien wat in hun ogen krom was. De overwinning van vandaag werd opdragen aan mede-oprichter en penningsmeester René Boosten, “die het einde van de zaak niet meer mee mocht maken”.

Maar het arrest van de Hoge Raad is niet voor iedereen met een Aegon-polis een gang langs start. Alleen de dertigduizend polishouders die zijn aangesloten bij Koersplandewegkwijt komen in aanmerking voor compensatie. En dan eigenlijk alleen, omdat Aegon een domme fout heeft gemaakt tijdens de procesgang.

Die fout is dat Aegon nooit heeft uit willen leggen waarom die premie voor overlijdensrisico zo hoog was als ie was. Zo kon het gebeuren dat het Gerechtshof zelf bepaalde wat een redelijke premie was. Probleem voor Aegon was dat het Hof die premie vaststelde op 15 procent van wat Aegon al die jaren in rekening bracht.

Aegon geeft toe hier een beetje dom te zijn geweest. “Aegon stond op het standpunt dat de overlijdensrisicoverzekering integraal onderdeel uitmaakte van Koersplan; vandaar dat het geen aparte premie heeft af willen geven, waardoor nu een volstrekt willekeurige en extreem lage premie als uitgangspunt is genomen. Achteraf kunnen we concluderen dat dit niet handig is geweest.”

Inderdaad. Want deze ‘onhandigheid’ leidt er toe dat Aegon de dertigduizend polishouders die zijn aangesloten bij Koersplandewegkwijt per polis 1000 tot 1500 euro schade moet vergoeden, “enkele tientallen miljoenen euro’s” in totaal. Maar het is een fout die Aegon niet nog een keer zal maken.

De verzekeraar zegt voor de overige Koersplan-klanten inzichtelijk te zullen maken “welke premie bij haarzelf of andere verzekeraars” gangbaar was, om vervolgens “pro-actief” te bekijken waar verdere compensatie nodig is. Dit is slecht nieuws voor de 570 duizend polishouders die niet zijn aangesloten bij Koersplandewegkwijt. Want die profiteren níet van het arrest van de Hoge Raad.

Als zij recht willen breien wat krom is, zullen ze zélf een procedure moeten starten tegen Aegon. En waar Aegon eerder de domme fout maakte om níet uit te leggen waarom haar premie voor overlijdensrisico zo hoog was als ie was, zal de Haagse verzekeraar daar in de toekomst wél een nummertje van maken, vermoed ik.

Want een ezel stoot zich in het gemeen niet twee keer aan dezelfde steen. Ook niet als het een Haagse ezel is. En zeker niet als er nog eens 570 duizend keer 1500 euro op het spel staat.

14 juni 2013 13:40, in:

Koersplan Aegon

Hoge Raad: 30.000 mensen betaalden te veel premie Koersplan Aegon

Hoge Raad: 30.000 mensen betaalden te veel premie Koersplan Aegon

30.000 mensen met een Koersplan van Aegon hebben jarenlang te veel premie betaald. Aegon moet de polishouders compenseren. Naar schatting kunnen zij gezamenlijk 40 tot 50 miljoen euro tegemoet zien.

30.000 mensen met een Koersplan van Aegon hebben jarenlang te veel premie betaald.

Dat heeft de Hoge Raad vandaag bepaald. Aegon moet de polishouders compenseren. Naar schatting kunnen zij gezamenlijk 40 tot 50 miljoen euro tegemoet zien.

Aegon verkocht het Koersplan tussen 1987 en 1998. Er werden in totaal zo'n 600.000 polissen verkocht. De stichting Koersplan de weg kwijt vertegenwoordigt 30.000 polishouders met ruim 35.000 polissen. Zij moeten nu van de Hoge Raad worden gecompenseerd.

Volgens de stichting komt die compensatie neer op 1000 tot 1500 euro per polis. De totale kosten voor Aegon komen hierdoor op 40 tot 50 miljoen euro. Als ook andere polishouders - die niet aangesloten zijn bij de stichting - schade gaan verhalen, kunnen de kosten voor Aegon oplopen tot honderden miljoenen euro's. Aegon heeft nog niet op het vonnis gereageerd.

14 juni 2013 13:26, in:

Koersplan Aegon

Aegon: berekening rechtbank 'volstrekt willekeurig'

Volgens Aegon heeft de rechtbank een 'volstrekt willekeurige en extreem lage premie' als uitgangspunt genomen in de berekeningen over Koersplan. Daardoor valt de schade zo hoog uit.

Volgens Aegon heeft de rechtbank een 'volstrekt willekeurige en extreem lage premie' als uitgangspunt genomen in de berekeningen over Koersplan. Daardoor valt de schade zo hoog uit, denkt de verzekeraar.

Aegon maakt overigens vooral zichzelf verwijten: dat de rechtbank die extreem lage premie hanteert, komt doordat de premie niet inzichtelijk was en Aegon die duidelijkheid ook niet wilde geven. Om te voorkomen dat de overige gedupeerden de verzekeraar ook tientallen miljoenen gaan terugeisen, krijgen zij binnenkort van Aegon een onderbouwing van de premie voor de overlijdensrisicoverzekering