We zien dat je waarschijnlijk onze advertenties blokkeert. RTLNieuws.nl heeft de inkomsten uit advertenties nodig om goede, onafhankelijke verhalen te blijven maken. Ook kan het zijn dat door het gebruik van een adblocker bepaalde functies op de website niet goed werken. Maak je een uitzondering voor onze pagina's? Voor meer informatie, klik hier.
Menu Zoeken Mijn RTL Nieuws

23 april 2012 11:42

"Nederland in vrije val"

Nu de val van het kabinet Rutte een feit is bestaat de reële kans dat Nederland in een nooit eerder voorgekomen politieke vrije val terecht gaat komen. Lees verder voor de uitgebreide column van prof. René Tissen (Nyenrode), en praat mee!

Daaronder versta ik dat het binnenkort weleens onmogelijk zou kunnen blijken te zijn om een dusdanig vertrouwenwekkende politieke afspiegeling van de samenleving te realiseren, dat burgers zichzelf en hun naastendoeltreffend beschermd weten tegen de enorme gevolgen van de Europese schuldencrisis en –erger nog- tegen het tot nu toe gevoerde Europese beleid met betrekking de vernietigende werking van het schuld op schuld stapelen.

Heft in eigen handen

Het principiële probleem dat burgers terecht met Europa hebben is dat ons het heft uit eigen handen is genomen. Van meet af aan is door het kabinet Rutte niet alleen een onverantwoord pro-Europees beleid gevoerd, maar heeft de regering zich als een mak schaap gedragen als het om de ondemocratische afdracht van bevoegdheden aan Europa gaat. Tel hierbij de onkunde van het kabinet op om de schuldencrisis anders tegemoet te treden dan via het verkwanselen van de opgebouwde welvaart van de bevolking en zelfs het wegnemen van de toekomst van complete generaties (zowel oud als jong, kinderen en kleinkinderen) en het mag geen wonder heten dat Nederlanders de actuele situatie als ‘out of control’ ervaren.

Spraakverwarring

Wie kan zich niet de lange tijd herinneren die nodig was om het kabinet Rutte tot stand te brengen. Zo’n 150 dagen, als ik mij niet vergis. Daarna was er nog steeds geen enkel vertrouwen in de regering. Sindsdien is de crisis alleen nog maar dieper in het leven van burgers doorgedrongen. Het broeit in de samenleving van inzichten, opvattingen, wensen en verwachtingen met betrekking tot het behoud van al het goede in Nederland, maar is het echte probleem dat niemand het met elkaar eens is. De schuldencrisis heeft voor Babylonische spraakverwarring gezorgd en in zo’n situatie is het ondenkbaar dat de politiek één taal kan spreken.

Minachting

Op Europees niveau is dezelfde tendens van wantrouwen merkbaar ten aanzien van het probleemoplossende vermogen van de politiek. Al sinds het begin van de crisis brengen burgers –zodra ze de officiële kans daartoe krijgen- zittende regeringen actief ten val (o.a. Ierland en binnenkort Frankrijk), maar komt daarna een nieuwe politieke kaste aan de macht die in wezen hetzelfde doet als de oude, maar in een nieuwe verpakking. Dat zorgt voor nog meer spraakverwarring, omdat mensen de verschillen blijven afwijzen als onvriendelijk en zelfs vijandig voor het leven waaraan zij gewend zijn geraakt en terecht aanspraak op blijven maken. Het volk wordt geminacht.

Chaos

De politiek heeft geen andere oplossing dan de uiteindelijke rekening neer te leggen bij de bevolking. Erger is dat anders denken in de politiek, bijvoorbeeld door anders met schulden om te gaan, niet mogelijk is. Zelfs de bestuurlijke elite is in paniek. Als binnenkort ook Duitsland inziet dat het huidige beleid van Europa in alle opzichten faalt, ligt chaos om de hoek en stort daardoor de economie in.. Zodra de politiek faalt, faalt de economie. Niet andersom.Vanwege wantrouwen.

Nieuw Europa

Er waait een onrustige wind door Europa. Die kan gemakkelijk tot het uiteenvallen van Europa leiden omdat er in korte tijd één gemeenschappelijk inzicht is ontstaan, namelijk dat lidstaten alleen via een eigen –uniek- beleid van het monetariseren van schulden, in combinatie met een even uniek pakket aan economische hervormingen, tot normalisering van Europa kan leiden. Burgers willen hun eigen land terug.

Politiek is bot

Wat gaat er in Nederland gebeuren? Het politiek spectrum begeeft zich tussen extreem rechts en uiterst links. Daartussen zitten politieke groeperingen die wel opvattingen hebben over de crisis, maar het net zo min weten. Aan niemand wordt het vermogen toegediend van een allesomvattende oplossing voor de toekomst. Het politieke instrument is bot geworden en deelt zelfs geen tikje meer uit. Laat staan een klap in het eigen gezicht.

Beschaving in gevaar?

Gelukkig is onze democratie nog springlevend. Mensen willen stemmen. Want mensen willen gehoord worden en serieus genomen. Gelukkig is Nederland een beschaafd land van goed opgeleide en welwillende mensen. Laten we dat pad niet verlaten. Want anders is het oppassen geblazen.