We zien dat je waarschijnlijk onze advertenties blokkeert. RTLNieuws.nl heeft de inkomsten uit advertenties nodig om goede, onafhankelijke verhalen te blijven maken. Ook kan het zijn dat door het gebruik van een adblocker bepaalde functies op de website niet goed werken. Maak je een uitzondering voor onze pagina's? Voor meer informatie, klik hier.
Menu Zoeken Mijn RTL Nieuws

10 mei 2011 17:13

Column Melse: interim management is vooral lokale business

Sommige politici laten niet na om te onderstrepen dat de Europese Gemeenschap in de eerste plaats een economische gemeenschap is en geen politieke. Vrij verkeer van goederen en diensten dus. Daarom zijn aardbeienplukkers uit Letland wel welkom maar niet die uit Roemenië.

Kennis

Ook als het gaat om hoogopgeleide kenniswerkers buiten de grenzen van de Europese Gemeenschap zijn deze maar mondjesmaat welkom. Wij horen echter niet zo vaak over de kansen en bedreigingen voor kenniswerkers binnen Europa.

Onlangs publiceerde Executives Online het Drivers of Interim Management Engagement en dit biedt een aardig doorkijkje. Uit tal van landen zijn in totaal 1156 interim managers en hun klanten bevraagd over de redenen waarom bedrijven interim managers inhuren:rapport

Uitspraken (Reasons for Engagement by Country)

Change: Change management: to lead a major improvement/transformation project

Crisis: Crisis management: to address urgent and major issues/turnaround

Implementation: Implementing a major initiative (product launch, relocation)

Skill/competence: Temporary "skill/competence" shortage

Capacity: Temporary management "capacity" shortage

Strengthening Team: Strengthening a project team

Bridge time vacancy: Bridging time needed to hire someone permanently

Bridge time temporary: Bridging time needed to fill a temporary absence (illness, secondment)

Voor zes Europese landen leverde dit voldoende respons op om conclusies te trekken aan de hand van de verzamelde cijfers in tabel 1.

Klik op tabel 1 om deze te vergroten

Interimmers inhuren

De Spectramap hieronder laat het contrast zien van de redenen waarom bedrijven interim managers inhuren ten opzichte van elkaar op basis van de percentages die per land zijn gescoord. In het diagram is elke reden weergegeven met een oranje cirkel en elk land met een vierkant. De grootte van elk vierkant is een indicatie van de mate waarin redenen zijn genoemd per land door de respondenten maar dit zegt (helaas) weinig over het marktpotentieel of de omzet omdat het slechts percentages betreft. Ook de grootte van elke cirkel is een indicatie van de mate waarin redenen zijn genoemd door de respondenten maar hier voor alle landen als totaal. Kennelijk huurt men vooral een interim manager omwille van 'change management' terwijl het minst vaak het 'versterken van een team' of het 'tijdelijk overbruggen van de afwezigheid van personeel' als motivatie wordt opgevoerd.

Klik op diagram 1 om deze te vergroten

Typische profiel

Het middelpunt van de visualisatie moet u zien als het tabelgemiddelde voor zowel de landen als de onderwerpen. Dit impliceert dat 'Capacity' als percentage in min of meer gelijke mate als reden is genoemd voor alle landen (maar niet helemaal want de rode omtreklijn is heel dik en dat betekent dat dit onderwerp boven het projectvlak ligt — als het ware naar boven getrokken door Duitsland en Italië).

Het is vooral van belang om te zien hoe ver landen als Italië, Ierland, België en de UK afstaan van het midden van de Spectramap dat met een kruisje is aangegeven. Ook bepaalde onderwerpen staan ver van het centrum af — aangetrokken door een of meerdere landen; bijvoorbeeld België en 'tijdelijk overbruggen van vacatures (bridge time vacancy)'. De conclusie is dat de meeste landen een heel typisch profiel hebben als het gaat om de reden waarom men interim managers inzet. Opmerkelijk zijn de extreme posities van de UK en Ierland die overduidelijk staan tegenover landen als België, Italië maar ook Frankrijk, Duitsland en Nederland. Kennelijk is het geografische en culturele verschil evengoed een verschil in bedrijfsmodel als het gaat om interim management.

Tabel 1 heeft als beperking voor de analyse dat bepaalde landen en redenen vaker zijn genoemd dan anderen en daarom nog een tweede tabel waarin de cijfers zijn genormaliseerd zodat het contrast vervalt door het schaalverschil.

Klik op tabel 2 om deze te vergroten

Klik op diagram 2 om deze te vergroten

Vacatures

Het profiel van landen en redenen van de visualisatie in de tweede Spectramap is in grote lijn gelijk aan die van de eerste Spectramap. Wel wordt het contrast tussen de redenen onderling nadrukkelijk zichtbaar in een structuur. Met twee vlakken is dit aangegeven in de Spectramap. Links ligt het accent op het tijdelijk overbruggen van vacatures (België) en afwezigheid van personeel (UK). Rechts treffen we de gebruikelijke bedrijfseconomische redenen voor de inzet van interim managers aan als 'crisis-, change- & implementation management' (Frankrijk, Duitsland, Nederland) alsook 'team strengthening' dat kennelijk een specifiek reden is in Italië. Ierland en deels ook de UK huren nadrukkelijk interim managers in als men tijdelijk zoekt naar 'skills' of competenties.

Weinig arbeidsmigratie

Al met al is het duidelijk dat de interne markt voor interim managers in Europa vooral een lokale business is. Is dit reden tot zorg? Wel, het werpt vragen op want dit doorkijkje betreft immers het hogere segment in de Europese arbeidsmarkt. Deze analyse suggereert dat sprake is van vrij grote verschillen tussen bedrijfsmodellen in toonaangevende Europese landen als de UK, Frankrijk, Duitsland en Italië. Arbeidsmigratie van interim managers lijkt derhalve minder vanzelfsprekend. Dit impliceert vervolgens dat op Europese schaal het kennisdelen ingezet door (interim) managers maar moeizaam op gang zal komen. Misschien is dat ook de reden waarom een andere voor mij voor de hand liggende motivatie om een interim manager in te huren niet is genoemd: innoveren.

Dr Eric Melse MBA

Bedrijfseconoom