Ga naar de inhoud
Paul van Liempt

Stop de feminisering in het onderwijs

"Jongens moeten spelen, rennen en ravotten. Als we niet oppassen wordt het er sluipenderwijs uitgeramd. Pas op dat de meisjes het niet voor het zeggen krijgen."

Bijna twintig jaar geleden had ik Louis Tavecchio voor het eerst voor de microfoon. Een psycholoog die bijzonder hoogleraar werd aan de UvA bij de afdeling Pedagogiek en Onderwijskunde. De in Den Haag geboren en in de Schilderswijk getogen wetenschapper met Italiaanse roots werd wat meewarig beoordeeld op z'n ferme uitspraken.

Collega's noemden hem (alleen achter z'n rug) een 'typische Italiaanse macho', van luisteraars kreeg ik een paar boze telefoontjes. Waarom die man niet veel harder aangepakt?

Tavecchio was uitgesproken en levendig, ik ontving hem graag in de studio. En na een aanvankelijke aarzeling kreeg hij steeds meer bijval in zijn pleidooi voor 'meer mannelijkheid' in het onderwijs. En de boodschap kwam aan omdat hij de provocatie niet schuwde. Jongens werden meteen op de basisschool al op achterstand gezet vanwege het talige onderwijs.

Leerlingen moeten eerst een heel verhaal lezen voor ze kunnen gaan rekenen, waarschuwde hij onvermoeibaar. En niemand kan er meer om heen. Ook Robbert Dijkgraaf stelde dat kinderen die goed zijn in rekenen en wiskunde maar niet in taal, een steeds groter probleem hebben.

 Jongens zijn gek op spelvormen. Niet op de gesprekskring op maandag waarin het weekend wordt besproken en ze eindeloos stil moeten zitten en luisteren naar anderen. In het AD geeft Jongenspedagoog Maarten Willemsen de schuld aan de vrouwen voor de klas:

"De juffen herkennen het gedrag van jongens niet vanuit hun binnenste." Inmiddels is 86 (!) procent van de onderwijzers op de basisschool vrouw. Om daar verandering in te brengen heeft Robert-Jan Kooiman de beweging Meestert! Opgericht. "Meesters gaan anders om met leerlingen met gedragsproblemen, slechte concentratie en pesten. Ze dagen drukke leerlingen uit om buiten een rondje te gaan rennen."

Hij denkt dat meer Meesters voor de klas ervoor zorgen dat het speciaal onderwijs niet door jongens overlopen wordt. Nu zitten er 2,5 keer zoveel jongens in het speciaal onderwijs.

De jongste ontwikkeling is dat ook het hoger onderwijs last krijgt van jongens die achterop gaan lopen bij de meisjes. De fractievoorzitter van D66 in de Eerste Kamer Thom de Graaf is voorzitter van de Vereniging Hogescholen, de voormalige HBO-Raad. In die hoedanigheid toonde hij zich bezorgd over de studieprestaties van jongens in het hoger onderwijs.

Ongeveer 30 procent van de jongens heeft na vijf jaar op het HBO nog geen diploma. Op universiteiten valt bijna 20 procent van de mannelijke studenten uit. En als ze het diploma halen, liggen de cijfers gemiddeld lager dan die van de vrouwelijke studenten.

Facta, conferentiespecialist in het onderwijs, slaat daarom alarm. Op 27 september staat er een groot congres gepland in Utrecht over 'Jongensuitval in het Onderwijs'. Met thema’s als: 'Jongens, jongens, wat moeten we met jullie?' Want ze haken af of ze slaan door, las ik dit weekend in NRC Handelsblad.

Boven een verslag over Donald Trump die een wereldreisje maakte: '"Echte man' op reis op reis schoffeert gastheren." Trump was een vechtersbaas en een pestkop die later op een jongensschool in het gareel is gebracht, staat in de biografie van Trump 'Nooit genoeg'.

Op het congres zou de vraag wat er gebeurd was als hij alleen van juffen les had gehad ook voorgelegd moeten worden. Over Tom Dumoulin, ook in NRC: "Dumoulin is een rocker die van stennis en pikante praatjes houdt." Z'n kleuterlerares zegt over hem dat hij wilde ravotten met vriendjes. En: "Tom was een mannetje dat wist wat hij wilde. Als hij had besloten dat hij in de bouwhoek wilde, moest dat ook gebeuren. Ook als de bouwhoek vol was."

Juffen die jongens snappen zijn er ook. Het zou de Jongensuitval kunnen stoppen.