Willem Middelkoop

Broeden over Brexit

27 juni 2016 17:41

Nu de rook begint neer te dalen is het goed een aantal stappen achteruit te doen en tot een eerste Brexit-analyse te komen.

Brexit kan volgens mij worden gezien als onderdeel van een wereldwijde opstand tegen de gevestigde orde. Door de opkomst van de alternatieve media hebben zijn veel mensen inmiddels wakker geworden en helemaal klaar met de machtsspelletjes van de heersende elite. Berichten uit Engeland spreken zelfs over soldaten die massaal voor een Leave hadden gekozen omdat ze niet langer meer oorlogen willen voeren in het belang van de Amerikaanse neo-conservatieve zaak.

Opvallend genoeg ontmoetten de Russische president Poetin en de Chinese president Xi elkaar twee keer vorige week. Naast de gebruikelijke economische contracten viel mijn oog op een wederzijdse verklaring waarin ze het westen sterk bekritiseren. Beide landen hebben elkaar gevonden in hun afkeer van het unilaterale optreden van de VS, met Engeland en de EU als meehuppelende broertjes. Uit mijn contacten met Chinese insiders weet ik dat ze in het Oosten maar al te goed begrijpen dat het Westen steeds meer in problemen komt. Beide landen bereiden zich voor op grote monetaire en geopolitieke veranderingen.

Ook volgens het laatste jaarverslag van de moeder der centrale banken, de BIS in Bazel, kan dit met schulden aangewakkerd groeimodel zo niet lang meer door gaan. Maar zonder QE zou dit financiële kaartenhuis al lang zijn ingestort. We kunnen ons voorlopig dus klaar maken voor nog meer QE met nog lagere rentetarieven. Dit zal de vlucht naar alternatieven als goud en Bitcoin verder blijven opstuwen.

De kans is groot dat Brexit een nieuwe fase in de financiële crisis heeft geïnitieerd. De desintegratie van de EU lijkt begonnen, met alle bijkomende consequenties. Denk alleen al aan alle garanties die Brussel de afgelopen jaren aan de in nood verkerende zuidelijke lidstaten heeft versterkt.

Voor beleggers is de tijd is gekomen om zeer defensief te worden. Het tweede halfjaar kent grote risico’s. Als Trump tot president wordt gekozen begint het vuurwerk pas echt. Het zal de Amerikaanse equivalent van een Brexit zijn.