Hans de Geus

Gevolg van jarenlang rechts beleid: minder baby’s

25 april 2018 06:29

Rechtse politiek, liberalisme, de ideologie van de kleine overheid en de vrije markt. Hoe je ze ook noemen wilt, met de windrichting die de laatste 35 jaar blies is wat geks aan de hand.

Waar die ideologie schijnbaar economische groei en ongebreidelde rijkdom ademt, is het resultaat eigenlijk vooral – naast de ingebakken toenemende ongelijkheid natuurlijk – dat het met de algemene welvaart eigenlijk helemaal niet opschiet.

Naar oorzaken van deze 'onverwachte' gevolgen hoeven we niet lang te zoeken. Denk aan de stagnerende lonen, afnemende macht van de werknemer en van de hand op de tand levende flexwerkers

Met alle gevolgen van dien. Toenemende onzekerheid, opgejaagde individuen die steeds meer in concurrentie tegenover elkaar staan in plaats van gezellig samenwerken, en wat dat doet met depressies, burn-out en zelfdodingen.

Allemaal zinnige punten. Maar het allerwezenlijkste gevolg zien we volgens mij over het hoofd: baby’s. Het aantal geboortes daalt scherp.

Ouders hoef ik niet te vertellen hoe allesbepalend en vervullend het krijgen van kinderen is voor jou en je partner. Maar het is ook om een andere reden belangrijk. Want wat is vandaag dé uitdaging voor onze houdbare welvaart? Vergrijzing.

De verhouding tussen de beroepsbevolking en gepensioneerde bevolking verandert sterk. Op de schouders van de werkende bevolking ligt een steeds zwaarder wordende last. Dat is onhoudbaar. 

Financieel commentator Robin Fransman roept al een tijd dat we (daarom) meer baby's moeten krijgen. En hij heeft een punt, maar het is niet 'onze schuld' dat we minder baby’s werpen waardoor de economie spaak loopt.

Het is de schuld van de gekozen weg vanaf de jaren '80/'90 met Wim Kok en D66 die de economie wel eens even zouden verfrissen en moderniseren met hun 'derde weg'.

Onze gebrekkige voortplanting is een gevolg van onzekerheid over werk, wonen en perspectief bij jongeren die daaruit voort zijn gekomen.

Gelukkig biedt D66 ook nog ergens troost in dit debacle. Met de Zuster Des Doods bieden ze íets van soelaas tegen vergrijzing. En tegen depressies.