Eddy Terstall

Blijf van mijn links af

27 oktober 2017 06:08

Vroeger was links groter. Vroeger was links ook linkser. Vroeger hield het zich meer aan de kerntaken. Verheffing, goede arbeidsomstandigheden, sociaal vangnet, betere wijken, betere en betaalbare woningen.

Links is nu kleiner. Omdat het met andere zaken bezig is. Moreel hobbyisme als goedkope aflaat voor het eigen comfort.

GroenLinks en D66 zijn een reservaat voor wealthy white women. SP heeft haar eigen mogelijkheden nog niet herontdekt en de PvdA is een groot deel van haar traditionele kiezers kwijt aan rechts-nationalistische partijen als DENK en PVV.

Netto is links geslonken. Met D66 meegerekend stemt nog zo'n 35 procent van Nederland links.

Dat is op zich niet erg want Nederland is nu eenmaal geen links land. Maar het aandeel linkse zetels is nu dermate klein dat cruciale zaken als een meer gelijke inkomensverdeling, onderhouden van slechte wijken, toegankelijkheid van het onderwijs en milieu en dierenwelzijn in het gedrang komen.

Een klein groepje activisten op de universiteiten met vertakkingen naar het middenkader van de instituten bewijst links en daarmee de hele maatschappij een slechte dienst.

Meeliftend op trends uit de Angelsaksische wereld heeft postmodern links elke microfoon gegrepen die het kon vinden. Democratisch links staat erbij en kijkt ernaar hoe het land, begeleid door Engelse termen, wordt verdeeld in ras, geslacht, geaardheid en opvattingen over het hiernamaals.

Zaken die er voor progressieve humanisten niet toe doen.

Progressieve humanisten hebben een mooie track-record. Ze hielpen mee het kapitalisme te verzachten en waren mede de motor achter de moderne verzorgingsstaat.

Het resultaat van deze inspanningen was de meest progressieve, vrije en minst patriarchale samenleving van de geschiedenis van de mensheid.

Nooit waren we verder op deze punten. In geen enkele werkelijke tijd en plaats.

Zelden waren macht en inkomen zo fair verdeeld, was de rechtsbescherming zo groot en was de vrijwaring van geweld en willekeur van het gezag groter dan nu.

Gewetensvrijheid is totaal. Mensen van hetzelfde geslacht kunnen trouwen en kinderen adopteren. En ook over het levenseinde heeft de burger meer te zeggen dan waar en wanneer ooit.

Nergens hadden vrouwen meer rechten of meer te zeggen over hun eigen levenswandel. Of ze willen of kunnen studeren, wie ze huwen en liefhebben en hoeveel kinderen ze krijgen en in welke levensfase.

Deze maatschappij is een wonder in de tijd.

Regressief links, de postmoderne vleugel van mijn linkse club, vindt al deze verworvenheden maar niks. Al wat progressief links heeft bevochten doet er volgens dit decadente clubje ondankbaren niet toe.

Het duidt deze maatschappij waarin ze probleemloos opgroeiden als 'het patriarchaat'. Terwijl dit in de echte wereld de minst patriarchale samenleving ooit is. Aantoonbaar. En op alle cruciale punten.

Maar in hun Utopia zou het beter gaan. Alsof utopisch streven ooit iets anders dan dood en vernietiging van al het waardevolle heeft gebracht. De avonturen van Hitler, Mao, Stalin en Pol Pot hebben toch genoeg bewijs geleverd dat alleen de vrijheid het menselijk lijden binnen de perken kan houden.

Gewapend met potsierlijk totalitair jargon gaan de regressieven, desalniettemin, de grootste succesformule uit de geschiedenis te lijf: de open samenleving. De maatschappijvorm die als motor heeft; de vreedzame onbelemmerde woordenstrijd waarbij het beste idee aan invloed wint. 'Dialogue is violence' hoort men nu al op de Amerikaanse campussen. Het is een kwestie van tijd tot deze barbaarse strijdkreet ook bij het regressieve smaldeel van links in Europa post gaat vatten.

Orwell draait zich om in zijn graf. Huxley, Kafka en Ionesco roepen de progressieven vanuit de hemel toe om het regressivisme te stoppen. '!No pasaran!' roepen ze.

Progressief links moet overleven om het hoofd te bieden aan de willekeur van de markt en het moet de kwetsbaren en de zachte waarden beschermen. Echt links is nodig om het piramidespel dat het kapitalisme is geworden te temmen of op zijn minst voorlopig de gevolgen te helpen verzachten. Echt links is nodig om de perpetuum mobile van oliezucht en permanente oorlog te stoppen.

Echt progressief links is nodig om het Europese project te redden door het af te remmen zodat agressief nationalisme niet weer de kop op steekt.

Links heeft een rol te spelen. Het echte links dan. Progressief links. Maar dan moet het de ideologische houtrot op hun uiterste vleugel confronteren. Net als democratisch rechts dat met hun demonen aan de uiterste randen moet doen.