Ga naar de inhoud
Arnold Heertje

Met Apeldoorn begint de victorie

Apeldoorn vraag zich af wat het moet doen met overtollige grond. Dat is een domme vraag. Natuur en open ruimte blijven in stand en dat voorziet in een behoefte!

Diep gat

Onder leiding van burgemeester Fred De Graaf, die op de avond van de dramatisch verlopen Koninginnedag in Apeldoorn meedeelde dat alle gemeentelijke diensten zich vlekkeloos aan de procedures hadden gehouden, is zijn mooie gemeente in een diep gat gevallen.

Wanbeleid

Het jarenlang volgehouden wanbeleid van bestuurders en ambtenaren heeft geleid tot miljoenenverliezen op de misplaatste aankopen van grond. Wat een bemoedigend bericht in deze vaak zo sombere tijden! Immers, Apeldoorn staat model voor wat er in een groot aantal gemeenten aan de hand is. Wethouders en volgzame ambtenaren zonder enige kennis van zaken blijven uitgaan van bevolkingsgroei, economische groei, toenemende vraag naar woningen, bedrijfsterreinen en kantoren om vervolgens op grote schaal natuurgebieden en landbouwgrond te kopen.

Eigen belang en kwaadaardigheid

Het vernietigen van natuur en open ruimte met het oog op zinloze publieke en private investeringen is een doodzonde. Bouwers, coöperaties, projectontwikkelaars en makelaars hebben in het hele land aan deze misdaad meegedaan. Tegen dit beleid is gewaarschuwd, maar geluisterd is er niet. Het behartigen van puur eigenbelang en ook kwaadaardigheid spelen een rol, maar bovenal een wijd verspreid en diepgaand intellectueel tekort. De prijs voor dertig jaar verloedering in het onderwijs wordt nu betaald middels leidinggevenden die niet zijn opgewassen tegen de moderne tijd.

Geen behoefte aan bebouwing, maar aan natuur en open ruimte

In Apeldoorn vraagt men zich af wat er met de zogenaamde overtollige grond moet gebeuren. Een domme vraagstelling. De bestuurders denken alleen aan bebouwing en het aanleggen van bedrijfsterreinen. Nu daaraan geen behoefte is, blijven natuur en open ruimte in stand. Zodoende wordt voorzien in een leefbare samenleving, in het verbeteren van luchtkwaliteit en het behoud van flora en fauna. Neen, het levert geen geld op, maar wel het voorzien in behoeften van mensen van nu en straks. En daar gaat het uiteindelijk om. Lees er de zojuist verschenen vijftiende druk van mijn publicatie Echte Economie nog maar eens op na. Met Apeldoorn begint de victorie, nu wethouders en ambtenaren naar huis kunnen.

Arnold Heertje

Nederlands econoom, emeritus hoogleraar, publicist en columnist