Ga naar de inhoud
Marcel Pheijffer

'Bouwvoorman Brinkman volstrekt ongeloofwaardig'

De overheid investeert in de moeilijke tijd zwaar in de bouw. De sector zou daarvoor dankbaar moeten zijn, evenals voor de relatief milde afhandeling van de bouwfraude. Bouw-voorman Brinkman straalt echter niet volstrekte integriteit uit.

Boegbeeld

Eelco Brinkman is het boegbeeld voor een sector waarin de overheid in deze periode van economisch ontij zwaar investeert. De sector zou daarvoor dankbaar moeten zijn, evenals dat zij dankbaar mag zijn voor de relatief milde afhandeling van de bouwfraude. De sector zou een ‘toon aan de top’ moeten uitstralen van volstrekte integriteit. Die toon wordt niet gevangen in de woorden van Brinkman. Hij is dan ook volstrekt ongeloofwaardig als voorman van de sector.

Slechtste kant

Het onderwerp bouwfraude is actueler dan ooit. Deze week is de behandeling van een Limburgse corruptieaffaire voor de rechtbank gestart. Daaraan voorafgaand ‘mooie’ rapportages in het Financieele Dagblad en Nieuwsuur. Zaterdag jongstleden werd door de AVRO de documentaire Brandende kwesties getoond. Eelco Brinkman toonde zich daarin van zijn slechtste kant.

Woorden wekken ergernis

Brinkman is de spreekbuis van bouwend Nederland. Zijn woorden wekten mijn ergernis omdat ze te bagatelliserend klonken. Zo noemde hij het syteem van prijsafspraken een ‘ongelukkig systeem’, maar vergoeilijkte het toch door te stellen ‘dat je niet kunt zeggen dat er geld aan de economie werd onttrokken. Het bleef in de bouweconomie.’

Strafbare feiten

Brinkman gaat er daarbij echter aan voorbij dat het niet alleen een systeem was van prijsafspraken, maar ook van strafbare feiten zoals: valsheid in geschrifte, oplichting, het openbaar maken van onware jaarrekeningen, witwassen en corruptie.

Beleving in de bouwwereld

Voorts duidde hij de beleving binnen de bouwwereld: ‘Men had niet het gevoel van wij hebben iets fout gedaan. Wij hebben geprobeerd voor langere termijn het werk van de werknemers in de bouw, het werk voor de bedrijven zelf zeker te stellen. Dan verdienen wij het ook niet om in het gevang te komen.’

Kritische vragen

Brinkman stelde voorts dat het niet juist is nu nog met ‘het vingertje te wijzen. U krijgt toch allemaal in het leven een tweede kans?’ Kritische vragen over de schade deed Brinkman af met de opmerking dat er door de aannemers ‘continuïteit was gekocht’. En tot slot: ‘Er zijn diverse hoogleraren die miljarden over het land hebben gestrooid, er is nog niemand die heeft kunnen bewijzen hoeveel het nou is geweest’.

Verwerpelijk en verderfelijk systeem

Het moge duidelijk zijn dat de woorden van Brinkman mij in het geheel niet aanspreken. Met terugwerkende kracht gaat hij door zijn woordkeuze achter een verwerpelijk en verderfelijk systeem staan. Na alles wat door de Parlementaire Enquêtecommissie Bouwnijverheid naar voren is gebracht, na de vele boetes van de NMa en in het licht van de affaire die thans onder de rechter is, had hij juist krachtig afstand moeten nemen van dat systeem.

Geraniums

Dat deed hij echter niet. Hij legde de schuld bij de overheid die in het verleden slechts keek naar het criterium van de ‘laagste prijs’ in plaats van ‘kwaliteit’. Brinkman legde het als volgt uit: ‘Je koopt een koud kopje koffie voor een euro; een warm kopje koffie voor twee euro en een lekker kopje koffie voor drie euro. Dus kwaliteit is wat anders dan de laagste prijs’. Zijn uitspraken zijn het simplisme ten top. Achter de geraniums met die man.

Marcel Pheijffer

Marcel Pheijffer is hoogleraar Accountancy aan de Universiteit Nyenrode en hoogleraar Forensische Accountancy aan de Universiteit Leiden.

Reageren? 2010-12-0768f5dced-25fd-35e1-9341-fc2ddd5f99a2

2009-06-26120c943d-cf17-3102-a4bf-d317bd118473/components/financien/rtlz/redactie/column/ , /components/financien/rtlz/2008/weken_2008/article150
10

Recente columns van alle columnisten:2011-02-1576ada20e-b421-3217-9776-e9e80bcda4ec/components/financien/rtlz/redactie/column/vandenakker/article7
12
/components/financien/rtlz/redactie/column/article3
12
/components/financien/rtlz/redactie/column/tissen/article3
12
/components/financien/rtlz/redactie/column/article3
12
/components/financien/rtlz/redactie/column/article3
12
/components/financien/rtlz/redactie/column/article3
12
/components/financien/rtlz/redactie/column/article3
12
/components/financien/rtlz/redactie/column/degeus/article3
12
/components/financien/rtlz/redactie/column/schoenmaker/article3
12
/components/financien/rtlz/redactie/column/article3
12
/components/financien/rtlz/redactie/column/article3
12
/components/financien/rtlz/redactie/column/article3
12
/components/financien/rtlz/redactie/column/article3
12
/components/financien/rtlz/redactie/column/article3
12
/components/financien/rtlz/redactie/column/article3
24
/components/financien/rtlz/redactie/column/article3
24
/components/financien/rtlz/article3
24