Ga naar de inhoud
Arnold Heertje

Geert Dales: de grondlegger van de valse voorlichting

Van de wijze waarop door politici wordt omgegaan met publiek geld krijgt de burger een goede indruk door het debacle van de Noordzuidlijn nauwgezet te volgen. Lees de column van professor Arnold Heertje over de kneuzen bij de overheid

Dales

De grondlegger van de valse voorlichting is de oud-wethouder van Amsterdam, Geert Dales, die in 2003 tegen beter weten in bij hoog en bij laag volhield dat de totale kosten nimmer boven 1.4 miljard euro zouden uitkomen. Zoals hij onlangs mededeelde gaf hij deze rooskleurige voorstelling van zaken om het project door de gemeenteraad te krijgen. Daar hoorde ook bij het opnemen van een percentage voor onvoorziene gebeurtenissen van 4 % in plaats van de gebruikelijke 25 à 30 %.

Beunhazen

Dales gaf leiding aan een heel leger van beunhazen bij de gemeente Amsterdam, die op geen enkel front ook maar enige expertise hadden. Zelf is en was hij daarvan evenzeer verstoken. Inmiddels staat de teller op 3.1 miljard euro en het einde is nog lang niet in zicht.

Bonussen

Geert Dales is nu voorzitter van de Hogeschool InHolland en zijn naam prijkt als nummer 13 op de lijst van de hoogste bonussen in de semipublieke sector. Het bonussenkwaad heeft vaste voet gekregen in de zorg, het onderwijs en bij corporaties.

Kneuzen

Wanneer wij verder overwegen dat het bij een belangrijk deel van deze risicomijdende managers gaat om kneuzen, die uit het reguliere bedrijfsleven zijn verwijderd wegens wanprestaties en die door onvoldoende toezicht niet zelden handelingen verrichten die het daglicht niet kunnen velen, dan komt de vraag op waarom het Kabinet aan deze wantoestanden niet onmiddellijk een einde maakt.

Genadeloos afstraffen

Waarom wachten op het werk van ambtelijke commissies, die ongetwijfeld grote bedragen gaan uitgeven aan allerlei adviseurs, zoals KPMG, Berenschot en Boer en Croon? Dat men nog even wil wachten met bezuinigen is tot daar aan toe, maar het uitstellen van een grootscheepse sanering, die een einde maakt aan de fraude en wijdverspreide verspillingen in de publieke sector, is niet te rechtvaardigen. Bij verkiezingen straft de burger dit non-beleid van het Kabinet Balkenende genadeloos af.

Arnold Heertje

Wat vindt u van de column? Geef uw mening:

2009-09-23672377c6-ac0d-3104-89f0-d8be4b672011

2009-08-027011db08-2b40-3d38-9d54-28def548a94d/components/financien/rtlz/redactie/column/article150
124