René Tissen

Goede bedoelingen, maar ECB verziekt markt staatsobligaties

23 maart 2015 15:48

De ECB richt zich te gronde. DNB heeft haar functie voor een belangrijk deel verloren verloren en kan het beste opgeheven worden, aldus René Tissen.

Ooit werden de Centrale Banken zoals we die nu kennen, opgericht om de economische en financiële ontwikkeling en groei van landen op onafhankelijke wijze te ondersteunen en te begeleiden. Centrale Banken zorgden er voor dat de politiek niet te veel met de economie kon knoeien en dat was destijds hard nodig. Er zijn vanwege hun hoge leeftijd nog maar weinig mensen die zich de bandeloosheid van politieke machthebbers kunnen herinneren.

'Spookbeeld deflatie doemt steeds op'

Voor de komst van Centrale Banken werd er naar de hartenlust van de heersende elite grepen in de kas gedaan, al naar gelang het eigen belang van enkelen, in plaats van het gemeenschappelijk belang van velen. In plaats van een stabiele economie was er sprake van een golvende economie, die zich sturend bewoog tussen lange en korte perioden van inflatie en deflatie. Onze grootouders wisten het verschil tussen beiden maar al te goed.

Sinds het begin van de schuldencrisis doemt het spookbeeld van deflatie steeds vaker weer op. In één klap realiseren gewone burgers zich dat zij binnenkort geld moeten betalen om hun geld op de bank te kunnen zetten, echter zonder de veiligheidsgarantie waar banken in het verleden prat op gingen. Vreemd was dat vrijwel niemand gealarmeerd reageerde toen onder andere Rabobank onlangs aankondigde dat in 2015 negatieve rentetarieven van 0,5 procent tot 3,6 procent tot de mogelijkheden behoren.

De werkelijkheid is anders
Vreemd is ook dat deflatie doorgaans als een positief fenomeen wordt gezien omdat de prijzen van goederen en diensten voor burgers lager worden vanwege uitgesteld koopgedrag. In de praktijk is niets minder waar. De prijzen van spullen die er toe doen - die essentieel zijn voor het dagelijkse leven - gaan doorgaans omhoog terwijl de prijzen van dingen die er in wezen niet toe doen, slechts zeer geleidelijk dalen en dan nog maar beperkt.

'Beleid centrale banken terroristisch geworden'

Het beleid van de Westerse centrale banken is vanwege de schuldencrisis gevaarlijk tot zelfs terroristisch geworden. Van meet af aan werd er met nieuw geld gesmeten, omdat geldverruiming in het verleden eigenlijk altijd wel weer een slinger in de goede richting van de economie gaf. Amerika begon met de befaamde Bazooka en Europa volgt momenteel met wat de nucleaire optie is gaan heten. De biljoenen vliegen ons momenteel om de oren. Helaas bereikt dit geld de burger niet. In tegendeel, het zijn burgers die het gelag moeten betalen van het beleid van de ECB.

De wet van de afnemende welvaart
In Nederland wordt er nu even niet bezuinigd, maar dat is politieke retoriek. Er komt vrijwel zeker een periode aan dat burgers begrijpen dat we in een lange periode van welvaartsdaling terecht zijn gekomen, zonder dat de lidstaten waarvoor wij de broekriem aanhalen te maken krijgen met welvaartsgroei. Er gaan momenteel zelfs geruchten dat de ECB de nu nog welvarende lidstaten van noordelijk Europa zachtjes dwingt om goed renderende investeringen in te ruilen voor slechte staatsleningen van de zuidelijke lidstaten.

'Schulden gesocialiseerd, rijkdom geïndividualiseerd'

Nu wordt zichtbaar waar al jaren geleden voor werd gewaarschuwd, namelijk voor het socialiseren van schulden en het individualiseren van rijkdom. Voer echter  in Griekenland een eenmalig toptarief in de belastingen van 95 procent voor de superrijken in en het Griekse probleem met geld is opgelost. Dit geldt ook voor de rest van Europa.

De bank richt zich te gronde
Een ding is zeker. De wereldwijde markt voor staatsobligaties is door de ECB grondig verziekt. Het tempo van de geldinjecties van de ECB wordt momenteel geheel bepaald door het vinden van staatsobligaties waaraan nog enigszins een betrouwbaar onderpand hangt. Ik vermoed dat het slechts een kwestie van tijd is voordat de ECB alles accepteert dat los en vast zit.

De Nederlandsche Bank heeft haar functie grotendeels verloren en kan wat mij betreft opgeheven worden. Klaas Knot doet zijn uiterste best om zijn bank te midden van het geweld van de ECB overeind te houden, maar het heeft geen zin. Nederland bestaat niet meer, althans niet in vrijheid van Europa. We zijn overgeleverd aan de haaien. Helaas, het is mijns inziens niet anders.