Stephan Okhuijsen

Factcheck: vangt de regio weinig Syrische vluchtelingen op?

29 april 2017 07:53

De Syrische burgeroorlog is nu ruim zes jaar gaande en maakt dat veel Syriërs een nieuwe, veiligere plek hebben gezocht om (tijdelijk) te leven. Maar waar zijn ze vooral terecht gekomen? In de discussie over vluchtelingen komen steeds twee beweringen terug:

  1. Er moet meer opvang in de regio komen, zodat de vluchtelingen niet naar Europa komen. 
  2. Omliggende landen, zoals Saoedi-Arabië, vangen geen vluchtelingen op.

Zijn die beweringen juist? Een blik op de cijfers.

Saoedi-Arabië staat in de top vijf

Om te beginnen met het laatste. Landen als Saoedi-Arabië worden niet meegenomen in de tellingen van de UNHCR omdat ze een protocol niet ondertekend hebben. Syriërs heten daar dan ook geen vluchtelingen maar 'Arab brothers and sisters in distress'.

Volgens de overheid van Saoedi-Arabië zijn er zeker 2,5 miljoen Syriërs in dat land. Volgens de UNHCR vertegenwoordiger zijn het er zeker 500.000. Dat is dan ook buurland het getal dat we hanteren voor de overzichten.

In de top 20 van landen die de meeste vluchtelingen opvangen staan dan ook vooral de buurlanden in de regio, inclusief Saoedi-Arabië:


Thumbnail

80 procent wordt opgevangen in de regio

Wanneer we de absolute opvang-cijfers relateren aan de omvang van de bevolking in ieder land, dan schuiven de landen uit de region nog meer op naar de top 20. 

Thumbnail

Tachtig procent van de vluchtelingen wordt opgevangen in de regio dus. De oproep om nog meer vluchtelingen in de regio op te vangen zal nog meer druk leggen op juist die landen die er al heel veel hebben opgenomen.

Overigens zijn er twee landen die wel een rol spelen in het conflict, maar die nauwelijks vluchtelingen opnemen. Dat zijn Rusland en Iran. De eerste neemt nog mondjesmaat vluchtelingen op, de laatste helemaal geen. En dat terwijl ze wel de steunpilaar zijn van Assad.

Hieronder ook nog een interactieve wereldkaart met daarop de meest actuele tellingen per land. Zichtbaar is dat een aantal westerse landen stevig hun snor drukken.

Stephan Okhuijsen combineert ervaring in de ICT met datajournalistiek. Hij zet het nieuws en je wereldbeeld in (een ander) perspectief aan de hand van data.