Kitty Koelemeijer

Aandachtsspanne van een goudvis? Netflix neemt je niet aan, en terecht

01 mei 2017 11:47

"Ik heb het concentratievermogen van een fruitvlieg." Deze zin hoor ik vaak, ook in de variant met de goudvis. Meestal afkomstig van millennials die te pas en te onpas verkondigen dat ze geen geduld hebben voor tijdrovende details of lange redeneringen.

Microsoft concludeerde op basis van eigen onderzoek dat de aandachtsspanne van mensen nog maar 8 seconden is. Dat is een seconde minder dan, inderdaad, een goudvis. Overigens lijkt dit ook te gelden voor mensen ouder dan 35, waaronder de bejaarde president van de Verenigde Staten, althans volgens de schrijver van zijn biografie, Tony Schwartz.

We zijn snel afgeleid, hebben nergens meer geduld voor. Naar verluidt kreeg Paris Hilton, altijd als de kippen bij de nieuwste trends, een woedeaanval toen zij in een restaurant geen zin had een restaurantmenu te lezen. Traditionele media, zoals kranten, tijdschriften, radio en tv, spelen in de korte attentiespanne door steeds kortere en meer interactieve formats aan te bieden.

Desondanks neemt met name onder jongeren het traditionele tv kijken en radio luisteren sterk af. De meest gelezen nieuwsberichten op Facebook steeds vaker korte stukken van minder dan 300 woorden of juist longreads van meer dan 2000 woorden waar je als lezer de tijd voor neemt onder voorwaarde dat de kwaliteit hoog genoeg is. Zo vermeldt Blendle standaard de leestijd en geeft bij langere stukken aan of het desondanks de moeite waard is het te lezen.

Als schuldige wordt de smartphone aangewezen. Zodra er niets interessants onze aandacht trekt pakken we onze smartphone waarmee we toegang hebben tot allerlei informatie die prima als afleiding kan dienen. Volgens Nobelprijswinnaar Herbert Simon leidt een overvloed aan informatie ertoe dat aandacht schaars wordt en dus moet aandacht efficiënt worden aangewend. En dat doe je door minder tijd te besteden aan specifieke informatie. Logisch toch?

Hoe verhoudt dit zich tot de roep om grotere vrijheid en zelfstandigheid van werknemers en die vooral voor de millennials zo belangrijk is? Hoe dan ook moet het werk worden gedaan, teamwerk is belangrijker dan ooit en vervelende klussen zijn niet altijd te vermijden, ook, of juist, niet wanneer er moet worden geïnnoveerd of geëxperimenteerd. Een student zei kort geleden tegen me: "Ooit zal ik me moeten leren concentreren, toch?".

Mensen verschillen in de mate waarin ze in staat zijn niet toe te geven aan verleidingen. In het Stanford marshmallow experiment, zoals hier te zien, werd bij kinderen van een jaar of vijf vastgesteld of ze in staat zijn behoeftebevrediging uit te stellen.

Elk kind kreeg een marshmallow en kon die opeten of een kwartier wachten, waarna het een marshmallow extra zou krijgen. De kinderen die in staat waren te wachten bleken tientallen jaren later succesvoller op elk vlak. In staat zijn je te beheersen en leuke(re) dingen, zoals het vinden van afleiding op je smartphone, uit te stellen, is misschien wel de meest bepalende factor voor succes op welk gebied dan ook.

Netflix, zoals alle technologiebedrijven vooral gericht op het aantrekken van werknemers jonger dan 35, staat bekend om haar vernieuwende en succesvolle visie op human resource management. Komen en gaan wanneer je wilt, vakantie hoeveel en zo vaak je wilt en onbeperkt ouderschapsverlof met doorbetaling van salaris.

Waarom werkt dit? Deels door de sterk competitieve bedrijfscultuur, een kristalheldere visie op wat het bedrijf nastreeft en het mentorschap en de sociale druk die horen bij het werken in hechte teams.

Het echte geheim ligt bij de selectie van mensen. Netflix neemt alleen 'volledig gevormde volwassenen' aan, die in staat zijn bij elke beslissing het ondernemingsbelang boven hun eigen belang te plaatsen. Personen die de verleiding kunnen weerstaan en geen procedures nodig hebben om ze op het rechte pad te houden. Mensen die de marshmallowtest met succes doorstaan dus. 

En of je je smartphone met rust kunt laten liggen is de ultieme marshmallowtest voor volwassenen.

Voor de liefhebbers is hier een testje voor je aandachtsspanne. Duurt maar een paar minuten.

@kittykoelemeije

Prof.dr.ir. Kitty Koelemeijer is hoogleraar Marketing & Retailing aan Nyenrode Business Universiteit. Zij schrijft voor RTL Z over trending topics in retailing en technologie.