Ga naar de inhoud
Nieuwe regels

Van reiskosten tot bijtelling: dit verandert er voor ondernemers in 2022

Horeca-ondernemers weten nog niet of ze hun steun toch eerder krijgen. Beeld © ANP / Robin van Lonkhuijsen

Er staat een nieuw jaar voor de deur en dat betekent nieuwe wetten en regels voor ondernemers. We zetten de belangrijkste op een rijtje.

Thuiswerkvergoeding

Vanaf 1 januari mogen werkgevers hun werknemers een onbelaste vergoeding voor thuiswerkkosten geven van twee euro per dag. Dat mag dus, maar het hoeft niet. Je moet er samen uitkomen.

Onbelaste reiskostenvergoeding

Naast de thuiswerkvergoeding blijft een onbelaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer bestaan (19 cent per kilometer). De vaste reiskostenvergoeding vervalt, vanaf nu mogen alleen de daadwerkelijk gemaakte kosten worden vergoed. 

Het betekent dat de dagen waarop er wordt gereisd in de boeken moeten worden gezet. En die verandering gaat leiden tot een hoop extra administratie, is de vrees.

Inkomstenbelasting

Ondernemers die inkomstenbelasting betalen, zoals zzp’ers, kunnen rekening houden met een iets lager tarief in de eerste inkomensschijf van de belasting (inkomen tot 69.398 euro). Die daalt van 37,1 procent naar 37,07. 

Minimumloon stijgt

Het wettelijk minimumloon gaat vanaf 1 januari 2022 met 24 euro omhoog naar 1725 euro per maand (boven de 21 jaar). In juli steeg het minimumloon ook al met 17 euro per maand. 

Van
Lees ook:
Van minimumloon tot energiebelasting: dit verandert in 2022 in je portemonnee

Zelfstandigenaftrek 

De zelfstandigenaftrek, een bedrag dat ondernemers onder voorwaarden mogen aftrekken van hun winst, gaat weer een stapje omlaag. De daling werd al in 2020 ingezet en moet in tien jaar tijd in stapjes naar beneden gaan van van 7280 naar 5000 euro. 

Per 1 januari 2022 staat de aftrek op een bedrag van 6.310 euro. 

Vennootschapsbelasting

De eerste schijf binnen de vennootschapsbelasting wordt verruimd, waardoor bedrijven komend jaar 15 procent belasting betalen over de eerste 395.000 euro aan winst. Dat bedrag is dit jaar nog 245.000 euro. Winst boven de nieuwe grens wordt hoger belast en gaat van 25 naar 25,8 procent in 2022.

Minstens
Lees ook:
Minstens 15 procent winstbelasting voor multinationals, gaat dat wel werken?

Belastingontwijking

Het kabinet moet meer werk maken van de aanpak van belastingontwijking door onder meer brievenbusfirma’s. Daarom worden een aantal belastingvoordelen die bedrijven hebben onder de winstbelasting aangepakt. 

Zo worden samenwerkingsverbanden van internationale bedrijven onder bepaalde voorwaarden belastingplichtig in Nederland. Ook veranderen de regels voor het kunnen verrekenen van verliezen met winsten uit voorgaande jaren.

Een volledig overzicht vind je hier.

Nederland
Lees ook:
Nederland brievenbusparadijs: aanwas firma's moet verder aan banden

Bijtelling elektrische auto

De bijtelling voor het privégebruik van nieuwe elektrische auto’s van de zaak gaat omhoog van 12 naar 16 procent. De belasting geldt over de eerste 35.000 euro van de cataloguswaarde van de auto.

Is de waarde hoger, dan betaal je over het resterende bedrag 22 procent bijtelling. Volgens de autosector frustreren deze regels de opmars van de elektrische auto.

Milieuzones en bpm

Milieuzones binnen gemeenten van onder meer Amsterdam, Breda en Den Haag zijn in 2022 alleen nog toegankelijk voor ‘schonere’ dieselvrachtwagens en -bussen met een emissieklasse 6. Lagere klassen zijn niet meer toegestaan in bepaalde gebieden.

Voor importeurs van benzine- of dieselauto’s geldt volgend jaar bovendien een hogere belasting op personenauto’s en motorrijwielen (bpm). De tarieven van de overheid worden komend jaar aangepast: hoe meer uitstoot hoe meer bpm je betaalt.

Binnensteden
Lees ook:
Binnensteden zonder vies vrachtvervoer? Nog lange, hobbelige weg te gaan

Subsidie voor duurzame investering

Bedrijven kunnen meer subsidie krijgen voor het verduurzamen van hun bedrijf via de Milieu-investeringsaftrek (MIA). De subsidie kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor isolatie of het vervangen van apparaten. 

De investering bedraagt minimaal 2500 euro en is onderdeel van de milieulijst van de overheid. Met deze subsidie kun je  een percentage van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst, waardoor je minder belasting betaalt.

CO2-heffing industrie

Het tarief van de CO2-heffing voor de industrie wordt in het nieuwe jaar voor het eerst geïndexeerd en verhoogd naar 41,75 euro per ton kooldioxide-equivalent. 

Bedrijven hoeven niet het volledige tarief te betalen, deze wordt namelijk verminderd met de prijs voor een emissierecht binnen het Europese emissiehandelssysteem. Daarom wordt er voorlopig nog weinig belasting betaald door bedrijven. 

De heffing voor uitstoot neemt de komende jaren wel toe om ervoor te zorgen dat de klimaatdoelen worden gehaald.

Vervuilen
Kijk ook:
Vervuilen wordt voor grote bedrijven steeds duurder

Woonadressen KVK

De Kamer van Koophandel (KVK) schermt de woonadressen van ondernemers en bestuurders af in het handelsregister. Die zijn in het nieuwe jaar alleen nog in te zien door organisaties of beroepsgroepen die daar wettelijk toestemming voor hebben, zoals de Belastingdienst of deurwaarders. 

Maar helaas, voor eenmanszaken gaat de vlieger niet op. Want de woonadressen worden wel afgeschermd, maar de vestigingsadressen niet. Voor zzp’ers zijn die adressen meestal gelijk en daarom liggen de gegevens alsnog op straat. Het kabinet wilde dat tot nu toe nog niet aanpassen.

Staatssecretaris:
Lees ook:
Staatssecretaris: adressen KvK blijven standaard openbaar

Rookruimte

De horeca mag vanaf 1 januari geen sigaretten meer verkopen. Ook moeten alle rookruimtes bij bedrijven dicht zijn. Het kabinet wil zo roken ontmoedigen. 

Zorgbedrijven melden

Nieuwe zorgbedrijven, zoals huisartsen of zorgboerderijen, zijn onder de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) vanaf komend jaar verplicht zich te te melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Pas daarna kunnen ondernemers starten met hun bedrijf. 

Het kabinet hoopt zo de kwaliteit van de zorg in de loep te houden. Ondernemers geven bij de melding onder meer informatie over hun activiteiten en klachtenprocedure.

Cadeaubonnen langer geldig

Voor wie cadeaubonnen verkoopt: de wettelijke minimale geldigheidsduur gaat van één naar twee jaar. En dat geldt voor alle bonnen, digitaal of fysiek.

Vrouwenquotum

Na jarenlang gesteggel is het dan bijna zover: een wet die grote bedrijven verplicht om meer vrouwen in de leiding te benoemen. De Eerste Kamer stemde al in met een zogeheten vrouwenquotum: de raad van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven moet straks voor zeker een derde bestaan uit vrouwen.

Eerste
Lees ook:
Eerste Kamer akkoord met vrouwenquotum in top bedrijfsleven

Verhuurderheffing

Nog een onderwerp van veel discussie: de verhuurderheffing. Deze gaat in 2022 omlaag. De verhuurderheffing is de belasting die sociale verhuurders met meer dan vijftig sociale huurwoningen moeten betalen.

Die belasting is woningcorporaties en veel politieke partijen een doorn in het oog omdat mede daardoor minder sociale huurwoningen gebouwd kunnen worden

Coronasteun

Tot slot nog even dit: het coronavirus woekert voort en daarom ontvangen veel ondernemers nu nog extra steun van de overheid. De schatkist ging dit kwartaal nogmaals open voor onder meer een tegemoetkoming in de loonkosten (NOW) en vaste lasten (TVL).

Maar, zo schreef het kabinet recent in een brief aan de Tweede Kamer: dit is wel de laatste winter dat ondernemers op deze manier worden geholpen. Het is onbegonnen werk om de grote steunpakketten voor ondernemers te blijven optuigen.

Kabinet
Lees ook:
Kabinet wil volgend jaar af van grote steunpakketten, ook als crisis aanhoudt