Ga naar de inhoud
Van onze partner Rabobank

’Wie heeft de meeste koeien?’ wordt ‘Wie heeft de meeste natuur?’

Melkveehouder Carl van Jaarsveld (47) heeft de handen flink uit de mouwen gestoken om zijn bedrijf te verduurzamen. De biodiversiteitsmonitor van Rabobank, FrieslandCampina en het Wereld Natuur Fonds komt daarbij goed van pas. Wel pleit de boer voor structurele beloningen voor goede prestaties. “Alleen dan kunnen we de verbeteringen volhouden.”

Samen met zijn vrouw Marieke (43) en zijn drie kinderen Anna (12), Joost (11) en Sofie (9) runt hij een melkveebedrijf in Hekendorp in de provincie Utrecht, nabij Woerden. Vijftien jaar geleden namen ze het stokje van zijn ouders over, die sindsdien naast de boerderij wonen. “In 2013 adopteerden we ook een groot deel van het melkveebedrijf van mijn schoonouders”, vertelt Van Jaarsveld. “Vanwege die uitbreidingen besloten we in 2017 een nieuwe stal te bouwen die aan de laatste duurzaamheidseisen voldoet.”

De zogenoemde MDV-stal (Maatlat Duurzame Veehouderij) biedt onderdak aan ongeveer honderdtwintig melkkoeien en zestig stuks jongvee. Van Jaarsveld: “Twee jaar na de bouw hebben we onze 33 hectare huiskavel nog uit kunnen breiden met ongeveer 27 hectare grasland van een stoppende buurman.”

Afstand verkleinen

Vanwege de extra stalruimte kwam er een werktuigenloods leeg te staan. Samen met zijn broer en schoonzus, eigenaren van een psychologenpraktijk, bouwde hij dit gedeelte om tot beeldhouwatelier De Hartenmakerij. “Hobbyisten kunnen daar komen beeldhouwen, maar het is vooral ook een plek voor cliënten van de praktijk’, zegt Van Jaarsveld. “Onder begeleiding van beeldend therapeuten verwerken zij via beeldhouwen allerlei emoties. Je kunt daar dus een hart maken, maar ook je hart láten maken.”

De bedrijfsfilosofie van de melkveehouder is helder: een aantrekkelijke werkplek creëren en gezond en veilig voedsel produceren, samen met de dieren, op een duurzaam verantwoorde manier. “En met De Hartenmakerij op het erf proberen we de afstand tussen consument en het boerenleven te verkleinen”, vult hij aan.

Stikstof

Eén van de grootste uitdagingen van de nabije toekomst is voor hem het stikstofdossier. “Met de MDV-stal dragen we ons steentje bij. Maar we willen het bedrijf verder richting duurzaamheid ontwikkelen, op een rendabele manier. Met een beloning voor de ondernemer die weer ruimte biedt voor ontwikkeling en innovatie. Dat is ook van belang om aan een eventuele opvolger een aantrekkelijk bedrijf over te kunnen dragen.”

Met een grote zonnepaneleninstallatie en uitbreiding van de huiskavel – waardoor de zogeheten ‘grondgebondenheid’ van het bedrijf gewaarborgd is – timmert hij al aan de duurzame weg. De keerzijde daarvan is wel de financieringslast. “Met alternatieve verdienmodellen zoals natuurbeheer, De Hartenmakerij en deelname aan de duurzame melkstroom PlanetProof van FrieslandCampina proberen we alvast voor extra inkomen te zorgen waarmee we aan onze verplichtingen kunnen voldoen.”

Mooie tool

Duurzaamheid en biodiversiteit zijn binnen het bedrijf dus niet slechts idealen; ze dragen ook bewezen bij aan een beter bedrijfsresultaat. Van Jaarsveld noemt de biodiversiteitsmonitor een ‘mooie tool’ om de prestaties te kunnen meten en beoordelen. “We zien hoe we op bedrijfsniveau scoren op acht verschillende onderdelen, en hoe we verbeteringen aan kunnen brengen. Met de vergoeding die we krijgen voor biodiversiteitsversterkende prestaties, kunnen we weer investeren in nieuwe duurzame maatregelen.”

Van Jaarsveld hoopt dat veel ketenpartijen zich achter deze methode zullen scharen. “De rol van de overheid, afnemers, consumenten en vooral Rabobank is belangrijk voor het succesvol verbeteren van biodiversiteit op bedrijven. De hele samenleving moet investeren. Met het kopen van duurzame producten, met rentekortingen op groene leningen, noem maar op. En ik hoop dat agrarische bedrijven met goede prestaties structureel beloond gaan worden, want om verbeteringen vol te houden en uit te bouwen hebben ondernemers financiële zekerheid nodig.”

Eerlijk verdienmodel

Hij is er wel van overtuigd dat boeren in Nederland een toekomst hebben. Maar de boerderij van vroeger zal niet blijven bestaan, is zijn verwachting. “De wedloop van het hebben van de meeste koeien van de buurt, verandert misschien wel naar het hebben van de meeste natuur. En als die richting resulteert in een eerlijk verdienmodel voor de boer, denk ik dat velen – waaronder ik – er prima mee kunnen leven!”

Rabobank-directeur Food & Agri Carin van Huët is het daar roerend mee eens. “De stapeling van beloning kan hierbij het verschil maken. De marges in de food- en agri-sectoren zijn smal. Met een nieuw verdienmodel willen we daarom garanderen dat ondernemers de investeringen in de toekomst kunnen doen die nodig zijn.”

Rabobank is een coöperatieve bank die gelooft in de kracht van samen. Dat houdt in dat ze naast hun financiële middelen ook graag hun kennis en netwerk inzetten om ondernemers verder te helpen. Ga naar de website om te zien wat Rabobank voor jouw onderneming kan betekenen.