Emissievrije zones in aantocht

Ondernemer krijgt steun voor overstap naar schone bestelbus

05 oktober 2020 16:05
Amsterdam heeft al een milieuzone voor vrachtwagens, bestelvoertuigen, taxi’s en touringcars.

Ondernemers die in de toekomst bestellingen moeten afleveren in zogenoemde emissievrije zones, krijgen financiële steun van de overheid om te kunnen overstappen op schone bestelbussen en vrachtwagens.

Er komen subsidies en fiscale voordelen die worden geregeld in een landelijke overgangsregeling. Begin volgend jaar moet meer duidelijk komen over deze regelingen.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrasructuur heeft daarover een akkoord bereikt met verschillende partijen in de sector.

In het Klimaatakkoord is namelijk afgesproken dat er per 2025 minimaal veertig grotere gemeenten plekken aanwijzen waar geen uitstoot mag plaatsvinden, bijvoorbeeld in het centrum van de stad. Verschillende gemeenten hebben hiervoor al plannen, zegt de staatssecretaris.

Op dit moment zijn er al wel verschillende zones in steden waarbinnen milieuregels gelden, maar volledig uitstootvrije zones zijn er nog niet.

Miniatuurvoorbeeld
Lees ook

Coalitie vrijwel eens over klimaatakkoord: dit verandert er voor jou

Orde op zaken

Nieuwe bestelwagens die na 2025 op kenteken gezet worden moeten vanaf dan emissieloos rijden om in deze emissievrijezones te mogen komen.

Ondernemers die dan nog niet in een nieuwe, schone auto rijden krijgen via de overgangsregeling langer de tijd om orde op zaken te stellen. Voor bestelbusjes is dat tot en met 2027 en voor vrachtwagens tot 2030.

'Zwaar weer'

"Veel ondernemers zitten in zwaar weer. Daarom vind ik het extra belangrijk dat we hen tegemoetkomen bij de overstap", zegt de staatssecretaris. Landelijke regels moeten meer duidelijkheid scheppen voor zowel gemeenten als ondernemers.

Ondernemersvereniging Evofenedex is blij met de regeling. Daarmee kunnen kunnen ondernemers de overstap op een manier maken die ook reëel is voor hun bedrijfsvoering, zegt voorzitter Steven Lak. "Dat vind ik erg belangrijk."

Onduidelijkheid over subsidies

Ook fabrikantenclub RAI Vereniging is tevreden over het feit dat er nu een concreter plan ligt voor de 'zero emissiezones'. Wel moet er volgens de vereniging snel duidelijkheid komen over de precieze financiële steun. 

Er moet een aankoopsubsidie komen voor elektrische vrachtwagens en bestelbussen. "Ondernemers wachten al geruime tijd op publicatie van beide regelingen, waardoor investeringen worden uitgesteld", zegt de vereniging.

49 procent minder uitstoot

In het Klimaatakkoord is afgesproken om in 2030 de uitstoot van CO2 met 49 procent terug te dringen ten opzichte van 1990. Het kabinet hoopt met dit soort plannen invulling te geven aan die doelen, maar of ze ook gehaald worden, is nog de vraag

In het verleden gestelde doelen zijn niet altijd gehaald en door de coronapandemie worden verschillende bedrijven ontlast in hun milieuverplichtingen.

Miniatuurvoorbeeld
Lees ook:

Kabinet ontziet industrie vanwege coronacrisis met CO2-heffing

Geen beleid voor zero-emissie

Uit recent onderzoek van Natuur & Milieu onder de dertig grootste gemeenten van Nederland komt bovendien naar voren dat geen van de gemeenten een emissievrije zone heeft aangewezen. Een derde denkt dat dit jaar nog te doen.

En dat is opvallend, omdat de aankondiging van zo’n zone minimaal vier jaar voor de ingangsdatum moet worden gedaan. Zo is er voldoende tijd voor aanpassingen.

Wil er per 2025 een emissievrije zone zijn in een gemeente, dan moet dat uiterlijk eind dit jaar bekend zijn. Natuur & Milieu noemde dat eerder 'zorgwekkend', omdat de de doelen uit het klimaatakkoord verder onder druk komen te staan.

'Landelijke afspraken zijn goed nieuws'

"Het belangrijkste is dat er nu wel landelijke afspraken zijn gemaakt over de emissievrije zones en de invulling daarvan", zegt Peter Soonius, programmaleider duurzame mobiliteit bij Natuur & Milieu.

Hij noemt dat goed nieuws. "Veel gemeentes zijn bezig met plannen, maar hadden ook nog veel vraagtekens. Ze kunnen nu aan de slag met hun beleid." 

Voor vrachtwagens was er bovendien al een overgangsregeling. De bestelbussen komen daar nu bij. "Dat is jammer gezien het milieu, maar begrijpelijk in verband met corona."

Miniatuurvoorbeeld
Lees ook:

'Alle auto's moeten elektrisch zijn om klimaatdoelen te halen'

Altijd weten wat er speelt?
Download de gratis RTL Nieuws-app en blijf op de hoogte.

Playstore Appstore

Dit is een artikel van