Ga naar de inhoud
Bio groeit te langzaam

Bio-boeren willen overheidssteun voor biologische landbouw

De biologische landbouw in Nederland groeit maar mondjesmaat, net als het aandeel bio producten in de supermarkt. Boeren in de sector pleiten daarom voor landelijke maatregelen. Zo moet de btw op biologisch eten worden geschrapt.

"We zien bijna geen groei", zegt Joyce van den Bos-Akkermans van Bionext, een coöperatie van biologische boeren, producenten en winkeliers. Uit het jaarlijkse trendrapport van de organisatie dat vandaag is gepubliceerd, blijkt dat het aandeel biologische landbouw vorig jaar bleef steken op 3,8 procent. 

De organisatie baseert zich hierbij onder meer op cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Volgens het CBS was er in 2018 nog 58.000 hectare aan biologische landbouwgrond in Nederland, goed voor 3,3 procent van het totaal.

Andere landen doen meer

Het staat volgens Van den Bos-Akkermans in schril contrast tot andere Europese landen. Het Europees gemiddelde van 'biologisch landbouwareaal' ligt op 7,7 procent. Koplopers zijn Oostenrijk met 23,4 procent, Estland met 19,6 procent en Zweden met 19,2 procent. 

Nederland bungelt ver onderaan en daar moet volgens de boeren iets aan worden gedaan. Bionext biedt haar rapport en een 10-puntenplan vandaag ook aan minister Carola Schouten van Landbouw aan. 

Green deal

"Biologische landbouw draagt bij aan een beter klimaat, biodiversiteit en dierenwelzijn", aldus Van den Bos-Akkermans.

Aanleiding voor het puntenplan was het Europese klimaatplan, de Green Deal, die inzet op 25 procent biologische landbouwgrond in 2030. Die kant moet Nederland ook op, vindt ze. Bionext roept het kabinet op om met concrete streefcijfers te komen.

De
Lees ook:
De Europese green deal: dit zijn de nieuwe milieuvoorstellen

"De groei van biologisch wordt op dit moment eerder afgeremd dan gestimuleerd", zegt Bos-Akkermans. Dat komt volgens haar mede door het strenge beleid voor boeren, bijvoorbeeld omtrent de uitstoot van stikstof. 

Die barrières moeten door de overheid worden weggenomen. Ook moeten boeren die willen overstappen meer steun krijgen. "We zien het aantal boeren dat omschakelt naar biologische landbouw afnemen. Ze maken een pas op de plaats. Er is te veel onzekerheid."

Economen van de Rabobank pleitten woensdag eveneens voor verduurzaming van de agrarische sector op basis van gezamenlijke doelen. "Doorgaan met het huidige middelenbeleid met generieke dwingende maatregelen leidt tot een sector die doodgereguleerd wordt", stelt de bank in een visie.

'Groei is haalbaar'

Dat groei van de sector haalbaar is in Nederland bewijst Flevoland, zegt Bionext. Daar ligt het aandeel biologische landbouwgrond inmiddels op ruim 12 procent. "Er is lokaal veel aandacht voor het onderwerp en boeren wisselen veel kennis en kunde uit", zegt  Van den Bos-Akkermans erover.

Bionext hoopt ook dat Biologisch eten meer in de spotlight komt te staan. De overheid zou er meer aandacht aan kunnen schenken, onder meer door in de eigen kantines 100 procent bio te serveren. Ook kan de btw op producten in de supermarkten worden geschrapt.

Marktaandeel stagneert

Het marktaandeel van biologisch in de supermarkt groeide de afgelopen jaren flink, zo blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau IRI. Het lijkt mainstream geworden onder de consument. Toch stagneerde de groei vorig jaar op een aandeel van 3,21 procent.

Een groot struikelblok voor consumenten is volgens Bionext de hogere prijs voor de producten. De keuze voor een milieuvriendelijker product moet volgens hen meer beloond worden door de omzetbelasting te schrappen.

BTW blijft

Het kabinet lijkt daar echter niet aan te willen. Er zou te weinig onderscheid zijn met andere voeding om van de btw af te zien.

"Er zijn hierin keuzes gemaakt die niet zomaar veranderen", zegt Rudi Buis, woordvoerder van minister Schouten. Supers kunnen daarbij niet gedwongen worden om hun assortiment uit te breiden.

Kringlooplandbouw

Omdat het rapport pas vandaag is aangeboden, zegt Buis er nog niet in detail op te kunnen ingaan. Wel benadrukt hij dat meer duurzame landbouw een belangrijk speerpunt van de minister is.

Het gaat dan specifiek om kringlooplandbouw, waarbij er zo min mogelijk vervuiling ontstaat. “Biologische landbouw is hier onderdeel van, maar het is niet alleen maar biologisch.” 

Nederland is behoorlijk ambitieus in zijn agrarische plannen, vindt Buis. "Dit najaar starten we ook een campagne die streekproducten promoot", zegt hij. Dat moet ook de bioboer helpen.