Ga naar de inhoud
Business

Coronaregeling: 90% loon doorbetaald, ook pensioen en vakantie

Werkzoekenden bij het UWV. Beeld © ANP

Ondernemers zitten er al dagen met smart op te wachten: meer duidelijkheid over de NOW, de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Behoud van Werkgelegenheid. Minister Wouter Koolmees heeft zojuist de details van de regeling bekendgemaakt. Wij zetten ze hier op een rijtje.

Op 17 maart werd de NOW aangekondigd als een van de belangrijkste onderdelen in een uitgebreid pakket met noodmaatregelen voor zzp'ers, bedrijven en werknemers. Met de NOW neemt de overheid een fors deel van de loonsom voor haar rekening, als bedrijven personeel niet of weinig meer kunnen laten werken. Daarmee moet gezorgd worden dat zoveel mogelijk banen behouden blijven. Er wordt 10 miljard euro uitgetrokken voor de regeling.

Het belangrijkste onderdeel: de overheid neemt tot 90 procent van de salarissen van mensen over, tot een maximumbedrag van 9500 euro per persoon per maand. Werkgevers hoeven dan nog maar 10 procent van het loon te betalen. Ook vakantiegeld en pensioen worden meegenomen in de regeling.

Wanneer start de regeling?

Vanaf 6 april 2020, komende maandag, kunnen bedrijven als het goed is een aanvraag indienen voor de NOW. Het UWV wil dan de loketten geopend hebben. Bedrijven die aan de regeling voldoen, kunnen binnen twee tot vier weken een voorschot verwachten. 

Het UWV, dat de uitbetaling verzorgt, houdt rekening met tienduizenden aanvragen. Het UWV benadrukt dat het zou helpen als niet iedereen zich tegelijk meldt. Het eerdere vergelijkbare instrument, de Arbeidstijdverkorting, werd overspoeld door tienduizenden aanvragen

Noodmaatregel
Lees ook:
Noodmaatregel vervangt 'corona-ww': dit verandert er voor jou

Wie krijgt wat?

De regeling is er voor bedrijven die gedurende drie maanden minimaal 20 procent omzetverlies hebben. Vanaf 1 maart, dus met terugwerkende kracht, kunnen ze een tegemoetkoming van maximaal 90 procent van de loonsom krijgen.

Dat krijgen ze naar rato van de omzetdaling. Een bedrijf dat 100 procent van de omzet verliest, omdat het bijvoorbeeld helemaal niet meer open mag zijn, krijgt 90 procent van de loonsom gecompenseerd.

Een bedrijf dat 50 procent van de omzet verliest, bijvoorbeeld een fysieke zaak die moet sluiten maar nog wel een deel van de omzet kan behouden, krijgt dan 45 procent van de loonsom gecompenseerd.

De NOW is ook opengesteld voor buitenlandse bedrijven die in Nederland personeel hebben dat hier sociale premiers afdraagt. 

Noodloket
Lees ook:
Noodloket ondernemers open: krijg jij 4000 euro?

Wat zijn de voorwaarden?

Bedrijven moeten kunnen aangeven hoe ze worden geraakt door het coronavirus of de economische gevolgen daarvan. De omzet moet minimaal met 20 procent gedaald zijn in deze periode. De NOW geldt in principe voor alle bedrijven. 

Een belangrijke voorwaarde is dat medewerkers hun reguliere salaris blijven ontvangen. Bedrijven mogen in de periode dat ze subsidie krijgen geen aanvraag doen voor ontslag om bedrijfseconomische redenen. Wie fraudeert, of toch mensen ontslaat, krijgt een flinke boete.

Als er tóch iemand wordt ontslagen wordt de loonsom waarover subsidie wordt verstrekt verlaagt met 1,5 keer het loon van de ontslagen werknemer. De subsidie gaat dan dus omlaag. 

Hoe wordt het omzetverlies berekend?

Hoe hoger het omzetverlies, hoe hoger de tegemoetkoming voor de werkgever. Om de hoogte van het omzetverlies te bepalen moeten werkgevers de totale omzet uit 2019 delen door vier, zodat je een gemiddelde som van drie maanden hebt.

De omzet van die drie maanden wordt dan vergeleken met de omzet in maart, april en mei 2020. Voor bedrijven die de omzetdaling pas in latere maanden terugzien is het mogelijk om een latere periode aan te geven voor de omzetvergelijking.

Als een bedrijf bestaat uit meerdere bedrijfsonderdelen die samen een concern vormen, wordt de omzetdaling van het hele concern aangehouden, en dus niet de daling van één specifiek bedrijfsonderdeel. Het kabinet vindt dat een concern verantwoordelijk met medewerkers om moet gaan als er, gespreid over het hele concern, geen sprake is van forse omzetdaling.

Zaak
Lees ook:
Zaak in de problemen? Dit zijn de regels voor ondernemersbijstand

Hoe wordt het loon berekend?

Voor de loonsom gebruikt het UWV de gegevens van de loonaangifte die bij de Belastingdienst bekend zijn. Die worden automatisch overgenomen. De basis bestaat uit het socialeverzekeringsloon, daar wordt dan een opslag van 30 procent aan toegevoegd voor werkgeverslasten zoals de opbouw van vakantiegeld, pensioen en werkgeverspremies.

In principe gebruikt het UWV de loonsom zoals die in januari bekend was bij de Belastingdienst. Als die er niet is, kijkt het UWV naar november 2019. Wijzigingen in de loonaangifte die na 15 maart zijn doorgegeven worden niet meegenomen in deze regeling.

Wat is het maximale bedrag per werknemer?

Er zit een maximum aan het loon per werknemer van 9538 euro per maand. Wie een hoger salaris heeft dan 9538 euro krijgt maximaal tot aan dat bedrag gecompenseerd, daarboven niet. Dat zal voor weinig mensen gelden, verwacht het kabinet: ruim 98,5 procent van de werkenden valt onder dat maximum.

Verkeerde
Lees ook:
Verkeerde code of net tussen wal en schip: noodloket dicht voor deze ondernemers

Krijgen flexwerkers het ook?

Iedereen voor wie loonaangifte wordt gedaan en verzekerd is voor de WW, ZW of WIA, valt onder de loonsom waarvoor subsidie ontvangen kan worden. Ook het salaris van flexwerkers wordt gecompenseerd, er is geen onderscheid naar contractvorm.

Het kabinet roept ondernemers op om, indien mogelijk, flexwerkers door te betalen. Als de loonsom krimpt omdat er minder mensen doorbetaald worden, daalt de tegemoetkoming mee.

Hoe werkt de uitbetaling?

Als een bedrijf aan alle voorwaarden voldoet, keert het UWV een voorschot van 80 procent uit. Dat gebeurt in drie termijnen. Het eerste deel wordt binnen twee tot vier weken na indiening van de aanvraag ingediend.

Binnen 24 weken na afloop van de periode waarvoor een bedrijf NOW heeft ontvangen, moet de subsidie nog eens vastgesteld worden. Daarvoor is een accountantsverklaring nodig. Binnen 22 weken zal er dan een eindafrekening worden opgesteld.

Wanneer stopt de regeling? 

In principe start de regeling met terugwerkende kracht op 1 maart 2020 en eindigt de maatregel eind mei. Maar het is mogelijk om de regelingen met nog eens drie maanden te verlengen, als dat nodig is. Daarover wordt vóór 1 juni besloten. 

Het is niet zeker dat dan de voorwaarde hetzelfde blijven. Het kan zijn dat er een ander omzetcriterium wordt opengesteld, dat de aftoppingsgrens voor individuele salarissen daalt of dat er een lagere vergoeding wordt gegeven. Ook kan er een scholingsverplichting aan worden toegevoegd.