Ga naar de inhoud
Van onze partner Essent

Zeven energiesubsidies speciaal voor ondernemers

De overheid verwacht van ondernemers (en burgers) concrete energiebesparende maatregelen. Om de pijn van opgelegde verplichtingen te verzachten, zijn een zevental subsidies beschikbaar.

Ondernemend Nederland begint de gevolgen te merken van het Nationaal Energieakkoord, de doelstellingen die Nederland heeft geformuleerd na het ondertekenen van het Klimaatakkoord van Parijs in 2018. Hierin staat onder meer welke maatregelen bedrijven moeten nemen om energie te besparen.

Bedrijven die jaarlijks minimaal 50.000 kWh stroom en/of 25.000 m3 gas verbruiken moeten aan de Energiebesparingsverplichting voldoen. Ter controle van de inspanningen is aan de verplichting een Informatieplicht Energiebesparing gekoppeld.

Om ondernemers tegemoet te komen, stelt de overheid een aantal subsidies beschikbaar. Naast besparen wordt ook het zelf opwekken van energie met deze subsidies gestimuleerd. Weten of jouw branche in aanmerking komt? In het whitepaper 'Energie besparen' wordt dieper op de zaak ingegaan.

Thomas Janssen, Energieadviseur van Klimaatroute, kent alle subsidies van binnen en van buiten en zet zeven energiebesparende subsidies voor ons op een rij. In de kaders maakt hij handige rekenvoorbeelden over de te verwachten besparingen die in de duizenden euro’s per jaar kunnen lopen.

1. De Energie Investeringsaftrek (EIA)

Met de EIA kun je 45% van de investeringskosten in verduurzaming, bijvoorbeeld in zonnepanelen, aftrekken van de winst, bovenop de gebruikelijke aftrek. Deze aftrek geldt voor alle investeringen in de lijst met maatregelen voor je branche.

Stel: je investeert in zonnepanelen dan moet je minimaal 25.000 Wattpiek installeren om in aanmerking te komen voor de EIA. Daarnaast moet je bedrijf winst maken.

Stel dat je met je bedrijf:

€ 50.000,- investeert in zonnepanelen € 250.000 winst maakt 25% vennootschapsbelasting betaalt.

Met de EIA krijg je aan het einde van het kalenderjaar dus een korting van € 5.625,- op de investering. De zonnepanelen zijn hierdoor nog eerder terugverdiend.

50.000 euro investering × 45% EIA = € 22.500,-

Dit bedrag gaat nu van de fiscale winst af. Dit gebeurt als volgt:

€ 250.000 – € 22.500,- = € 227.500,-

De nieuwe fiscale winst is nu € 227.500,- en dit is ook het nieuwe bedrag waar de belasting vanaf gaat. Nu ga je zien hoeveel voordeel de energie investeringsaftrek (EIA) oplevert.

Betaalde belasting zonder EIA: € 250.000 x 25% = € 62.500 euro.

Betaalde belasting met EIA €227.500,- x 25% = € 56.875 euro.

Belastingvoordeel: € 62.500 – € 56.875 = € 5.625,-.

2. De Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Afschrijving milieu-investeringen

Met de MIA kun je profiteren van een investeringsaftrek tot wel 36%, bovenop de gebruikelijke aftrek. Met de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) kun je 75% van de investeringskosten versneld afschrijven. De Vamil geldt voor investeringen die op de Energielijst staan, net als de EIA.

3. Lokale subsidies

Met subsidies maakt de overheid zelf energie opwekken aantrekkelijk voor ondernemers. Er zijn een aantal landelijke subsidies, maar ook lokale overheden bieden stimuleringsmaatregelen. Informeer daar dus naar bij je gemeente of provincie.

4. De salderingsregeling

Met de salderingsregeling verrekenen we de zonne-energie die je opwekt met de energie die je verbruikt. Ook krijg je een vergoeding als je meer energie opwekt dan je verbruikt.

De salderingsregeling geldt alleen voor particulieren en bedrijven met een aansluiting ≤ 3x80a. Deze regeling blijft actief tot en met 2023. Per 1 januari 2023 wordt de salderingsregeling geleidelijk afgebouwd. Dat wil zeggen dat het voordeel dat huishoudens en bedrijven ontvangen op hun energiebelastingen – in ruil voor het terugleveren aan het net – elk jaar iets minder wordt. Uiteindelijk wordt dat voordeel 0 en ontvang je alleen een vergoeding van de energieleverancier voor de teruggeleverde zonnestroom. Dat zal in 2031 het geval zijn.  

5. Regeling Verlaagd Tarief of postcoderoosregeling

Deze regeling is een korting op de energiebelasting, speciaal voor burgerinitiatieven die als coöperatie hernieuwbare energie willen opwekken. Als zij gezamenlijk investeren in bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak, een zonnepark of een kleine windturbine kunnen zij deze regeling aanvragen.

6. Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

De SDE+ is speciaal bedoeld voor grootschalige projecten om energie op te wekken, bijvoorbeeld met biomassa, geothermie, water-, wind- en zonne-energie. De overheid draagt bij aan de kosten voor groene energie. Voorwaarde is dat je meer dan 15 kWp vermogen aansluit op de hoofdaansluiting en dat je een grootverbruikersaansluiting (>3x80a) hebt.

Kenmerken SDE+ najaarsronde 2019:

  • De inschrijving start 29 oktober
  • Er is 5 miljard euro budget
  • Maximale fasebedrag 9,9 cent
  • Inschrijving is kosteloos
  • Je krijgt 18 maanden na toewijzing tot het in gebruik nemen van de zonnepanelen
  • De subsidie krijg je 15 jaar lang uitgekeerd (en is naar verwachting uiteindelijk even hoog als initiële investering)
  • Let op: SDE+ vervalt volgend jaar en wordt dan opgevolgd door de SDE++

Stel dat je met je bedrijf:

€ 100.000,- investeert in een zonnepanelen installatie van 170.000 Wattpiek. Deze installatie wekt naar verwachting 152.400 kWh per jaar op.

Met deze zelf opgewekte stroom bespaar je circa € 0,08 (energiebelasting, leveringstarief, ODE, transportkosten) per kWh op zonnestroom die je direct zelf verbruikt en € 0,04 per kWh op de zonnestroom die je teruglevert aan het elektriciteitsnet.

Als je de helft van de opgewekte stroom aan het net levert en de andere helft direct zelf verbruikt dan creëer je een besparing van € 9.144,-.

Wanneer je een SDE+ subsidie aanvraagt, verzeker je jezelf van extra inkomsten per opgewekte kWh. Gedurende 15 jaar ontvang je, naast de besparing, nog een subsidie van tussen de € 0,03 en € 0,058 per kWh.

Met een opwekking zoals in het rekenvoorbeeld hierboven van zo'n 152.400 kWh per jaar, komt dit neer op een extra inkomstenbron van € 6.706,- per jaar. Berekend over 15 jaar ontvang je voor de investering in zonnepanelen dan ongeveer € 100.584,-.

De terugverdientijd van de installatie in dit rekenvoorbeeld ligt tussen het 6e en het 7e jaar.

7. Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

Voor de aanschaf van een zonneboiler, warmtepomp, biomassaketel of palletkachel kun je een tegemoetkoming aanvragen met de ISDE. De hoogte van de subsidie hangt af van het type apparaat dat je koopt en de energieprestatie.

Meer weten over deze zeven subsidies voor ondernemers? Hier vind je alle informatie over voorwaarden en aanvraag. 

Dit is een artikel van