Ga naar de inhoud
Business

Ondernemingskamer moet uitmaken wie de baas is bij Privazorg

Archieffoto Beeld © ANP

De strijd over de zorgmiljoenen en de wijze van bestuur van Privazorg laait verder op. De directie van de thuiszorgorganisatie uit Amersfoort, die vorige maand onder verscherpt toezicht van de Inspectie kwam, stapt naar de Ondernemingskamer. Daar moet worden uitgemaakt wie de baas is: de directie of de eigenaren.

Privazorg levert door heel Nederland thuiszorg aan tweeduizend ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. De daadwerkelijke zorg wordt verleend door zzp'ers, die via zelfstandige steunpunten worden ingehuurd.  

Bestuurscrisis

Donderdag beschreef RTL Z hoe Privazorg afgelopen jaar in een bestuurscrisis raakte, nadat topman Barend van Leeuwen 12 miljoen euro van een rijk dochterbedrijf probeerde door te sluizen naar een stichting die onder zijn leiding - maar niet onder toezicht van de raad van commissarissen - stond.

Bij zijn poging zorggeld te onttrekken aan het dochterbedrijf stuitte Van Leeuwen echter op interne weerstand. Enkele opponenten vertrokken, en directeuren Sandra Kooiman en Rolf Burrekes stapten naar de rechter om te voorkomen dat zij door ontslag buitenspel werden gezet.

Toekomst in gevaar

Door de interne strijd kwam de toekomst van Privazorg in gevaar. Vorige maand stelde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) de thuiszorgorganisatie onder verscherpt toezicht.

Eind maart had de rechter al een stokje gestoken voor het ontslag van directeuren Kooiman en Burrekes. De twee stichtingen die eigenaar zijn van de zorgbedrijven van Privazorg mogen de directeuren voorlopig niet ontslaan.

Geen oplossing

Daarmee is de situatie tijdelijk bevroren, maar niet opgelost. Daarom stappen de directeuren van Privazorg nu naar de Ondernemingskamer, de rechtbank die oordeelt over geschillen in het bedrijfsleven. Dat bevestigt stichtingbestuurder Teun Huisman, na een eerdere melding door de lokale journalistieke website De Stadsbron.

In de procedure moet onder meer duidelijk worden hoe de thuiszorgorganisatie nu verder moet.

Ondernemingskamer

Huisman, die na het vertrek van Van Leeuwen overbleef als enige lid van de stichtingen boven Privazorg, wil niet inhoudelijk op het conflict ingaan. "Wij zijn momenteel met de directie in gesprek, en hebben daarvoor geheimhoudingsverklaringen getekend. Een broedende kip moet niet gestoord worden." 

Wel stelt Huisman dat er geen kwade bedoelingen ten grondslag liggen aan de voorgenomen dividendbetaling van 12 miljoen euro van het zorgbedrijf aan de stichtingen. "We willen het geld veiligstellen op een hoger niveau, zoals bij een spaarbank. Op dit moment is één dochterbedrijf heel rijk, en zijn er andere dochters met minder geld. Binnen de stichting hebben we een bredere doelstelling, maar het is niet de bedoeling het geld aan de zorg te onttrekken."

Volgens Huisman willen de stichtingen boven de zorgbedrijven zich nu wel onder toezicht van de raad van commissarissen stellen. "Dat willen we proberen te realiseren."