Ga naar de inhoud
Business

Curatoren bezorgd om dossiers patiënten failliet Slotervaartziekenhuis

Curatoren Marc van Zanten en Marlous de Groot moeten het faillissement afwikkelen. Beeld © ANP

De curatoren van het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis maken zich zorgen over de honderdduizenden patiëntendossiers van de zorginstelling. Wie gaat die bewaren nu het ziekenhuis er niet meer is? En wie gaat dat betalen?

De zorgen over de patiëntendossiers kwamen naar voren tijdens de presentatie van het eerste faillissementsverslag, door curatoren Marc van Zanten en Marlous de Groot vanmiddag in een zaaltje op de bovenste etage van het Amsterdamse ziekenhuis.

Mislukte doorstart probleem

Sinds het faillissement van 'het Slotervaart' eind oktober zijn de curatoren druk bezig met het opvegen van de scherven. En dat is geen sinecure. "Het komt al niet zo vaak voor dat in Nederland een ziekenhuis failliet gaat, maar in dit geval kon ook nog eens geen doorstart worden bereikt. Dat maakte het extra moeilijk", zegt curator Van Zanten.

In hun verslag verklaren de curatoren waarom het ziekenhuis meteen na het faillissement stopte met zorgverlening, wat leidde tot een uitzonderlijk chaotische overdracht van patiënten. "Veel personeel op de intensive care werd extern ingehuurd. Na het faillissement trokken de bemiddelingsbureaus deze mensen terug. Daarom was het niet verantwoord meer om de zorgverlening door te zetten", verklaart curator Marlous de Groot.

Patiëntendossiers

Pas vóór de Kerst, toen de zorgverlening was verdeeld onder de omliggende zorginstellingen, wisten de patiënten waar zij terecht konden. Nu die klus achter de rug is, moeten de curatoren zich wijden aan het oplossen van andere nijpende problemen.

De belangrijkste daarvan is de toekomst van de vele tienduizenden, waarschijnlijk honderdduizenden, patiëntendossiers van het ziekenhuis. "Wettelijk is bepaald dat deze dossiers vijftien jaar moeten worden bewaard. Als iemand die veertien jaar geleden aan zijn knie is behandeld zich meldt met nieuwe problemen, moet dat dossier beschikbaar zijn."

Bewaarkosten

Maar wie gaat daarvoor zorg dragen, nu het ziekenhuis niet meer bestaat? "Moet de Staat dat doen, of een aparte stichting? Die vragen moeten worden beantwoord", aldus Van Zanten.

Dat het gaat om gigantische aantallen, staat vast. Alleen het jaar vóór het faillissement behandelde het ziekenhuis al 55.000 patiënten. De dossiers over de afgelopen vijftien jaar betreffen dus een veelvoud. "Het gaat niet alleen om digitale dossiers op servers, maar ook een gigantische hoeveelheid papieren dossiers", zegt De Groot.

Daarbij komt uiteraard de vraag, wie opdraait voor de kosten. "Dat is niet zo makkelijk te beantwoorden. Wij als curatoren vinden dat die kosten niet ten laste mogen komen van de schuldeisers van het failliete ziekenhuis", aldus Van Zanten.

Geen taak van zorgverzekeraars

Bij de afwikkeling van de patiëntenzorg vlak na het faillissement, kenden de curatoren een vergelijkbaar probleem. Ook die kosten wilden zij niet laten drukken op de failliete boedel. Omdat zorgverzekeraars verantwoordelijk zijn voor de continuïteit van zorg, stelden zij daar uiteindelijk 7 miljoen euro voor beschikbaar.

Maar of de zorgverzekeraars ook verantwoordelijk zijn voor de jarenlange bewaring van de medische dossiers, is onduidelijk. "Wat dat betreft zou het ook veel gunstiger geweest zijn als er een doorstart was geweest. Dan had de koper de dossiers moeten bewaren."

Met gemeente in de clinch

Komende maanden verwachten de curatoren, in samenwerking met specialisten op het gebied van privacy en data, druk te zijn met het oplossen van deze puzzel. Ook daarna moeten nog andere belangrijke en ingewikkelde noten worden gekraakt.

Zo liggen de curatoren in de clinch met de Gemeente Amsterdam over het vastgoed. "Het meest waardevolle in de boedel is uiteraard het ziekenhuispand. Maar eind vorig jaar heeft de gemeente een voorkeursrecht bedongen op het vastgoed", aldus Van Zanten. Dat betekent dat de gemeente het eerste recht heeft om het te kopen.

Daardoor denken de curatoren minder dan de vrije marktprijs voor het pand te kunnen krijgen. "Er zijn tientallen partijen die het vastgoed graag willen kopen. Maar het voorkeursrecht van de gemeente kan niet anders dan een prijsverlagend effect hebben. Daarom hebben wij er bezwaar tegen gemaakt."

Oorzaken faillissement

En uiteindelijk moeten de curatoren ook de oorzaken van het faillissement onderzoeken. Vast staat dat de directe aanleiding geldgebrek was, veroorzaakt door hoge kosten voor inhuur van extern personeel en de financieringsstop door de zorgverzekeraars.

"Maar de vraag naar de achterliggende oorzaken houdt ons natuurlijk ook bezig. Dat onderzoek zal echter nog een geruime tijd in beslag nemen", waarschuwt De Groot.

Voorgekookt faillissement

Van Zanten benadrukt dat de 'maatschappelijke schade' van het faillissement veel groter is geweest dan de financiële schade alleen. "Voor de tienduizenden patiënten en de 1100 medewerkers was het verschrikkelijk dat een ziekenhuis dat vol in operatie was, moest sluiten. Zorg is veel belangrijker dan de vraag of de schoenen van een failliete schoenenfabriek niet geleverd kunnen worden."

De curator meent dat de chaotische afbouw van het ziekenhuis te voorkomen was geweest door een voorgekookt faillissement, een zogenoemde pre-pack. Daarbij kan een stille curator in alle rust een afbouw voorbereiden. "Dat is onder meer bij het faillissement van het Ruwaard van Putten Ziekenhuis in 2013 gebeurd. Zo had de maatschappelijke schade beperkt kunnen worden."